Ha kell, a háztetőről kiáltom, hogy Jézus él!

Get Adobe Flash player

Legújabb cikkek

Ima ügyfélkapu


Istenugyfelszolgalata2

ANGYALOK
A téma közismert, szinte mindenki hisz (vagy hinni szeretne) az angyalok létezésében.
A biblia fekete-fehéren hozza az angyalok létezését.
Isten teremtményei, akik szolgálatra lettek teremtve, de szabad akarattal rendelkeznek.

Pár csodálatos igerész az angyalokról:

Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda néki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes uram! mit cselekedjünk? Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velük. És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal (angyalokkal) és szekerekkel Elizeus körül. 2Kir. 15-17

Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Zsolt 91:11


A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek,
tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg
.  Zsid 13,2 És az angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket,
a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta
Júd 1:6 
(a legerősebb bukott angyalok bilincsbe vannak verve Isten ama nagy napjáig)

Hát igen, ezek a bukott angyalok nem lehetnek valami jujdeszép teremtések :-)


A következőkben olyan filmeket fogunk bemutatni, ami az angyalokról szól.
És ez elkerülhetetlenül a bukott angyalokat is a képbe hozza, mert ahol angyalok jelenléte fontos, ott harc van, szellemi harc, aminek lényegében mindenki a részese, ha akarja, ha nem. Jézus is a gyógyításairól és a démonűzéseiről volt híres (a mai napig).


Teljes film:

A videó gyerekeknek nem ajánlott


A film bemutatja a láthatatlan világot körülöttünk.
Hogyan férkőznek be démoni erők az életünkbe, és hogyan védelmeznek minket Isten angyalai.
A döntéseink határozzák meg a szellemi állapotokat a házunk táján.
Ha beengedsz okkultista erőket az életedbe, el fog jönni a pillanat, amikor szabadulni akarsz tőlük, de ez csak a VÉR által lehetséges. Milyen VÉR?  Erre ad választ ez a film.

Videójelenetek angyalokról (ez napról-napra bővülni fog)