Ha kell, a háztetőről kiáltom, hogy Jézus él!

Get Adobe Flash player

Legújabb cikkek

Ima ügyfélkapu


Istenugyfelszolgalata2

ELSZABADULT KEGYELEM (2013)A film egy lányról szól, aki ki szeretné bontakoztatni zenei talentumát, de az apja, aki dicsőítő pásztor, ezt nem engedi, sőt elveszi a lánytól a talentumot, és mint sajátját használja (nagyon gyenge hozammal). A lány fellázad, megszökik otthonról, és befekteti a zenei adottságait világi környezetben, ahol hatalmas sikereket ér el, szinte pillanatok alatt. Az apa sok huzavona után belátja, hogy jogtalanul uralta le, fojtotta el mások talentumait, és megtér ebből. Ez ad teret a lánynak arra, hogy visszatérjen az eredeti elhívatásához, és Istendicsőítő vezetőként folytassa munkáját.

 

A KMA üzenete a keresztényeknek:
Ez a film egy figyelmeztetés a magyar egytalentumos pásztorok és vezetők felé is, akik az utolsó évtizedekben lefojtottak szinte minden művészeti kezdeményezést az egyházakon belül. Uralmuk alá hajtották azon művészek talentumait, akik ezt engedték, a többieket pedig lebénították vagy elüldözték az egyházból. Lényegében ráültek az emberek természetes és természetfeletti adottságaira, és nem engedték azokat kihajtani. De mi most szabadulást hirdetünk mindenki számára, az Úr hamarosan le fogja dönteni a falakat a gyülekezetekben, amit emberek építettek ki a keresztény művészetek kibontakozása ellen. Légy tehát készen, mindenképpen állj készen, töltsd be azt, amire Isten elhívott, mert a talentumait elásó ember elvész (akár a bolond szüzek) a biblia szerint.

Hogy a gyülekezetek mennyire félre tudják értelmezni elhívatásukat, itt egy alábbi példa. Az egyik gyülekezet átvette a fenti filmet a saját honlapjukra, de a filmismertetőt már átírták az ő saját gyülekezeti látásuk szerint, ami lényegében megengedett, mert a saját webfelületeden azt teszel, amit akarsz. A filmben itt már nem az apa a bűnös, aki rátelepedett a lánya talentumára, hanem a lány lett a fekete bárány, aki belerohant a világba és elvesztett mindent, mert távol került a kegyelemtől. Mekkora vakság! Még a film címét is átírták volna ezek a kedves testvérek (szeretünk benneteket) erre: A kegyelemtől távol. Közben nem vették észre, hogy a lány neve a GRACE (Kegyelem), és ő az, aki kiszabadult az apja és a gyülekezete által létrehozott bilincsekből. De lényegében az igazi kegyelem szabadult el az életében, mert az apja ez addig ellenállt annak, hogy a lánya igazán Jézus szolgálatába kerüljön. Mert akit a Fiú megszabadít, az igazán szabad lesz. És ez az eltolvajlott talentum a végén sokszorosan megtérült a lánynak (ez is igei), és az apa is megtért nagy nehezen a sztori végére.

A film eredeti címe (Grace unplugged) is egy szójáték, amit a magyarban nehéz lenne visszaadni. Az "unplugged" szót akkor (is) használják, amikor elektromos zenét játszó zenészek akusztikus hangszereken adják elő dalaikat, tehát meg vannak fosztva attól a külső segítségtől, ami idáig jellemezte zenéjüket. A "Grace unplugged" ez esetben lehet egy utalás arra, hogy Grace (a lány) le lett kapcsolva az apáról, aki eddig annyira jellemezte a zenéjét (kierőszakolva). Az "Elszabadult kegyelem" címet különben a KMA ötlötte ki akkoriban, mert a fordítók nem tudtak mit kezdeni az eredeti angol címmel, és szinte az egyetlen változat, ami vissza tudja adni azt, hogy miről van szó a filmben. A másik pedig az, ezt tapasztalatból tudjuk, hogy a limonádé címekkel ellátott filmeket sokkal kevesebben látogatják, mint azokat, amelyek érdekfeszítő címekkel vannak ellátva. Példa erre: A Sátán céltáblái, Menekülés a pokolból, A pokol angyala, Idegen bárány, Láthatatlan ellenség, Bambuszrügy a télben, Veszett szabadság, Féreg, Csodakrumpi stb...

A gyülekezet által, az interneten megjelent (félrevezető) filmismertető:
Egy 18 éves lány a siker küszöbén majdnem mindent elveszít, ami igazán lényeges az életben: szülőket, igaz barátot, Istent... A kegyelemtől távol (ez jobb magyar cím lehetne, vagy pl.: Grace szökésben) kecsegtet a világ; a kegyelemtől távol gyorsan sikered lehet, - de a kegyelemtől távol nem érték más, csak a tested. A kegyelemtől távol boldog sohasem lehetsz!

 

A talentumait elásó ember a bolond szüzekkel együtt kerül említésre a bibliában, a Máté 25-ben.
    
"Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát.
Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe.
Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt.
Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt.
Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét.
Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük.
Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem.
Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!
Odament az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át nekem: nézd, másik két talentumot nyertem.
Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!
Odament hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál.
Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied.
Ura így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam?
Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz*** , és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém.
Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van!
Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van.
A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.".   Máté 25:14-30


*** a talentumaidat a világban kell befektetned, mert az Úrnak nem pénzre vagy kenetre van szüksége, hanem lelkekre.

 

 Egy, a talentumról szóló, szemnyitogató írás:
http://kma-filmstudio.com/index.php/talentum