A játéksokszorosító (The Toy Multiplier)

A KMA filmötlet, A Játéksokszorosító csak akkor valósulhat meg, ha szponzorokat találunk e produkcióhoz. A szponzorok a végén lesznek feltüntetve. Ha nincs módodban hozzájárulni a filmhez, imádkozz érte. Ilyen produkciót csak az Úr tud összehozni, keresztényeknek magyarországon ez még SOHA nem sikerült. Szóval egyel több ok a kihívásra!Karácsony van.
Hatalmas karácsonyfák az utcán, minden ki van világítva a körúton.
Az emberek örvendeznek, a városban lázasan vásárló tömeg.Árvaházi jelenet:
Eljön az este.
Az árvaházban csend van.
Ennek a 41 gyereknek nem jutott ajándék.
A kormány megszorító csomagja őket érintette elsőnek.
A háromméteres karácsonyfán nincsenek szaloncukrok és a fa alatt egyetlen ajándék sem található.
A gyerekek csendben állnak a karácsonyfa előtt, szemüket lesütve.
Az ott dolgozók kiadtak magukért és saját pénzükből ünnepi ételt készítettek: forró kakaót kaláccsal.

A nagy csöndben hirtelen megszólal a kapucsengő erős hangja.
Az előszobában női hangok hallatszanak:
nem engedhetjük be uram, zártkörű rendezvényünk van.
Az ajtóban hirtelen megjelenik egy férfi.
Magas, nagydarab, az arca piroslik a hidegtől.
Mosolyog.
Olyan mint egy nagy gyerek.
Félretolja az előtte ámuldozó felvigyázókat és belép a terembe.
Hatalmas doboz van a kezében.

Párhuzamos jelenet:
Az utcán havazik.
A kamera, mintha egy élőlény lenne, elindul a házak mentén és bekukucskál az ablakokon.
Hatalmas örvendezéseknek vagyunk tanúi.

Árvaházi jelenet:
A nagydarab férfi elindul a karácsonyfa felé és elhelyezi a dobozt a fa alatt.
Örömteli nevetéssel fordul a gyerekek felé.
Tudjátok hogy milyen nap van ma?
Hatalmas csend.
A gyereksereg érdeklődve, de szótlanul álldogál.
Az Úr napja van, szól a férfi.
Hátrafordul és kinyitja a doboz fedelét.
A doboz teljesen üresnek látszik.
A gyerekek érdeklődése átcsap nyugtatalanságba, a felvigyázók elkezdenek rajzani a teremben.
     
Párhuzamos jelenet:
kisgyerekek örvendezve bontogatnak fel csomagokat, gazdag otthonokban, mindenről megfeledkezve.

Árvaházi jelenet:
Jézus azért jött, hogy nekünk életünk lehessen, kiáltott fel a férfi.
Azért jött el, hogy örök életünk lehessen, hogy ne szűkölködjünk és hogy minden kisgyerek áldott legyen.
Hogy megadja nektek a szívetek minden kívánságát.
Hányan akarjátok látni ma Jézus Krisztus természetfeletti szeretetét?
Mindenki felemeli a kezét és csillogó szemekkel nézik a férfit.
És képesek lennétek ezért adni is valamit, valami olyasmit ami kedves néktek?
A gyerekek szinte megigézve bólintottak.
Akkor hozzátok ide legkedvesebb játékotokat, szólt a férfi.
Hamar, hamar, siessetek, és meg fogjátok látni Isten dicsőségét.A gyerekek kelletlenül, de elszélednek és rongyos babákkal, nyűtt alvómacikkal és törött autókkal térnek vissza.
A férfi a dobozra mutatott, hogy oda tegyék be.
Majd lezárta a doboz tetejét.

Párhuzamos jelenet:
kisgyerekek örömteli kiáltásai, ahogyan gazdag környezetben a játékaikkal játszanak.

Árvaházi jelenet:
Most térdeljen mindenki le, szólt a férfi, és példát mutat.
Uram, köszönjük neked ezt a napot, amit teremtettél nekünk.
Minden áldást, amit elkészítettél e kisgyermekeknek, szeretettel fogadunk.
Köszönet érte, Jézus Krisztus nevében.

Adalép a dobozhoz és elkiáltja magát:
sorba, álljon mindenki sorba.
Hatalmas, kígyózó sor áll össze előtte, pillanatok alatt.
Belenyúl a dobozba és ránevet az előtte álló kislányra.


Hatalmas, vadonatúj  hajasbabát húz ki belőle és a megszeppent kislány kezébe nyomja.
A teremben döbbent kiáltások hallatszanak, zsibongás.
     
A férfi ismét a dobozba nyúl, és egy piros traktort húz elő, majd átadja az előtte álló kisfiúnak.
A sor teljesen felbomlik és az összes kisgyerek ott tolong a csodadoboz előtt.


Utcai jelenet:
Hideg január.
Az emberek az újságot olvassák.
Főcím:
Illegális játéksokszorosítót lelpleztek le.
Cikk: a játékkészítők és forgalmazók szövetsége feljelentett egy férfit aki karácsony estén illegálisan megszerzett játékokkal lepte meg egy árvaház gyerekeit.
A bíróság a férfit a kiosztott játékok beszolgáltatására kötelezte vagy a játékok árának a kifizetésére.
A férfi nem tudott egyik követelménynek sem eleget tenni és így 2 évi szabadságvesztésre ítélték.

Árvaházi jelenet:
az árvaházban a gyerekek összegyülnek imádkozásra.

Börtön jelenet:
a börtönben a férfi az Urat dicséri.
Hirtelen fényes angyalok jelennek meg akik kifordítják a sarkából a börtönajtót.
A börtönőr ijedten szalad oda, majd az angyalokat látva térdre esik és megtér bűneiből.

Árvaházi jelenet:
az árvaházban a gyerekek az ajtót lesik.
Nyílik az ajtó és belép a férfi.
Hatalmas öröm és vígasság.
A kamera távolodik, ki a hideg elhagyatott utcára.
Biblia szöveg:
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kívánságát. (Zsolt 37:4)
Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. (Ján.8:51)


A Szent Szellem Szellemében.
Mert elérkezett az Isten Országa.