Isten Báránya  (Kma 2015)


A keresztrefeszítés festményt Diego Velázquez  készítette 1632-ben
A filmzenét a  "KMA Hangstúdió" rögzítette 2015-ben
Felhasznált szoftver: Reason7
Hangszerek: Thor, Malström és SubTractor szintetizátorok, NN-XT sampler és Matrix analog pattern sequencer
Narrátor: Dunai Ágota


Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője.
Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta.
Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze.
Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.
Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta.
De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Kínoztatott, pedig alázatos volt,
és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik,
és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!
Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal,
hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés!
A gonoszok közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott kínos halála után,
pedig nem cselekedett hamisságot, és nem beszélt álnokul.
És az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze; hogyha önlelkét a bűnért áldozatul adja, magot lát,
és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata végbemegy az Ő keze által.  
Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégedett lesz, ismeretével sokakat megigazít, és vétkeiket Ő viseli.
Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban,
hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért. 
Ézsaiás könyve 53

Kma 2015

 

Csatlakozz a

Csatlakozz a "lázadókhoz"   Ha a világban lázadás [ ... ]

Tovább...
Ne féljetek tőlünk!  Keresztények vagyunk.Ne féljetek tőlünk! [ ... ]

Tovább...
Két madár beszélgetKét madár beszélget
A vörösbegy [ ... ]

Tovább...