Minden igát széttépjetek (Ézs. 58:8)


 

Ádám és Éva bűnbeesése miatt a világ átok alá került, és ez az átok Káinon keresztül napjainkig hatványozódik. Ezért mondja Pál: Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor az e világ folyása szerint (Ef. 2:1-2).  Tehát a test maga az nem lett halott, hiszen járt az e világ törvénye szerint, de az ember szelleme, ami képessé tette az első emberpárt az Istennel való kapcsolatra, halott lett. Képzelj el egy sírkertet, ahol a testi kívánságaink szerte-szét járkálgatnak mint a zombik, de a valós énük igába van zárva. És ez a béklyó olyan erős, hogy nincsen ember, aki ebből kiszabadulhatna. Itt csak egy szabadító segíthet, aki Isten által van küldve és isteni hatalommal van felruházva. Ez volt Jézus, aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerombolja (1Jn. 3:8), minket kiszabadítson a bűn igájából és ezáltal minket megbékéltessen az Atyával. Jézus persze felruházta a keresztényeket is ugyanevvel a hatalommal, mert Isten az harcos Isten.
 
Az igazi keresztény is arról ismertetik fel, hogy harcol. Harcol azokért, akik még rabságban vannak, mert Isten nem az üres vallási ceremóniákat kedveli, hanem azt, hogy  "megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad,  szabadon bocsásd az elnyomottakat és minden igát széttépj! Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ."  (Ézs. 58:8)Narrátor: Aradi Zsuzsa
Ének: Gréta
Zene: Las (Kma)
Hangfelvétel: Kma hangstudió 2016-2017
 
 
Menekülés Jézus elől

Menekülés Jézus elől
8 éves kisfiam azt kérdezte, miért [ ... ]

Tovább...
Jézus szavain én sem tudtam túltenni magamat.


 

Jézus szavain én sem tudtam túltenni magamat:
Aki vétkezik [ ... ]

Tovább...