Háromféle keresztény létezik, a Máté 14-ben*** leírtak szerint

Az egyik az, aki állandóan a csónakban ül, és nem hajlandó kiszállni onnan. A csónak lehet itt akár a felekezetek szimbóluma, a zárt gyülekezet, ahol biztonságban érezzük magunkat, és még az Úrért sem vagyunk hajlandóak kilépni a megszokott viselkedési formáinkból. Egy emberek által alkotott struktúra a gyülekezeteken belül, ami elveszi az emberek hitét, hacsak nem buzdít a falakon kívüli emberekkel való kapcsolatra.

A másik az a keresztény, aki kilép ugyan a csónakból, de a hullámokat látva elkezd merülni, mert saját látása után ítéli meg a dolgokat, tehát egyenesen a halálba tart (ez lehet a hit és Jézussal való közösség halála is). Mert az emberi látás a halálba viszi az embert ****.

A harmadik ember viszont nem foglalkozik a hullámokkal, mert ismeri az Igét: Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak...  Ézs 43:2 A vizen járó újszövetségi keresztény az nem vízen jár igazából (meg lehet próbálni, írj, ha sikerül), hanem itt az Ige a víz. Az Igén jár (nem tér el tőle), mint ahogy Isten emberei tették és teszik, és utaikat jelek és csodák követik.
Te melyik csoport keresztényhez tartozol a három közül? (Kma 2014)*** Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "Uram, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Mt 14:29-31

**** csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és haza megyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük és azután meghaljunk (az özvegyasszony a saját emberi látása által vezettetve a halálba tartott, mert figyelmen kívül hagyta Isten Igéjét).
1Kir 17,13

Isten ügyvéde
ISTEN ÜGYVÉDE
... odamenni valakihez, [ ... ]

Tovább...
Istenem! Ez voltam én megtérésem előtt?
Istenem! Ez voltam én megtérésem előtt?
Íme, én [ ... ]

Tovább...