Feltámadás a többezeréves halálból
Jézusnak nem Lázár feltámasztása volt az egyik legnagyobb csodája, mert "csak odament hozzá", és felébresztette. Jézus legnagyobb csodáinak egyike, hogy egy többezeréves halott mellé született be, bement hozzá a halálba *** és élve jöttek ki mindketten.

*** ...és a halál porába fektetsz engemet. Zsolt 22:16

Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre. Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem. 
Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Zsolt 22:16-23 (Dávid próféciája Jézusról)

 

A pap és a színházigazgató


A pap és a színházigazgató

A pap és a színházigazgató [ ... ]

Tovább...
Tükör

Az elvarázsolt tükör












A világ [ ... ]

Tovább...
Nincsen kárhoztatásod...

Nincsen kárhoztatásod...

Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk [ ... ]

Tovább...