Feltámadás a többezeréves halálból
Jézusnak nem Lázár feltámasztása volt az egyik legnagyobb csodája, mert "csak odament hozzá", és felébresztette. Jézus legnagyobb csodáinak egyike, hogy egy többezeréves halott mellé született be, bement hozzá a halálba *** és élve jöttek ki mindketten.

*** ...és a halál porába fektetsz engemet. Zsolt 22:16

Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre. Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem. 
Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Zsolt 22:16-23 (Dávid próféciája Jézusról)

 

Hiába táncoltam egész életemen keresztül


Hiába táncoltam egész életemen keresztül.
Isten ezt [ ... ]

Tovább...
TÖKÉLETESEN  KIÉPÍTETT TESTEM VAN? NEM!

TÖKÉLETESEN  KIÉPÍTETT TESTEM VAN? NEM!Egy hibát [ ... ]

Tovább...
A szívetek el ne nehezedjék... az élet gondjai miatt... Lk 21:34
A szívetek el ne nehezedjék... az élet gondjai miatt... Lk [ ... ]

Tovább...