Az Armani öltöny, ami vetkőztet, mint egy miniszoknya?


Sok keresztény a világi gazdagságban látja az igazi hit megnyilvánulását. Ha nincsen saját házad és drága ruháid, kocsid, egy senki vagy. Persze figyelmen kívül hagyják az első gyülekezet keresztényeit, akik eladták a házukat, hogy jobban tudják terjeszteni az örömhírt. És Péter leghíresebb szavait is: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!  Csel 3:6     
Tehát egy olyan kereszténység kezdett előállni (főleg Amerikában és Európában), ahol a tagok inkább Armani öltönyökben feszítenek az első sorokban, ahelyett, hogy mint a világ szemete (1Kor 4:13), a szegénynegyedeket járnák, Jézus utasításai szerint.
Szóval írt nekünk egy ilyen drága öltönyöket védő testvér, és mivelhogy egy Armani öltöny a világi gőg és pökhendiség szimbóluma (maffiózók, gyilkosok, tolvajok, politikusok kedvenc ruhadarabja is), ez átmehet a keresztényre is, aki viseli, és rendkívüli arroganciának lehetsz tanúja egy ilyen összeszólalkozás után. Ahogy a miniszoknya hozzásegít egy nőt ahhoz, hogy kilátszanak még az intim testrészei is, úgy egy Armani öltöny is levetkőztetheti a férfit, aki viseli, mert láthatóvá válhatnak azok a tulajdonságok, amiket az illető esetleg megtartott magának a régi énjéből: gőg, pökhendiség, arrogancia, lekezelő viselkedés, mások lenézése stb... Egyszóval lenézi azokat a testvéreket, akik nem igazodnak az ő elferdült nézeteihez.
Ennek ellenére nem az Armani öltönyben van a hiba, még a miniszoknyában sem, hanem abban, hogy átvesszük a hozzá kötődő viselkedési formákat.
Sok keresztény film van, ahol normális, öltönyös keresztények, példamutató magatartást mutatnak fel.
De van egy igazából megtörtént keresztény film is, ahol szinte az egész film alatt bikinis lányok jelenítik meg a történteket, és az ember észre sem veszi az első fordulóban (nekünk is csak később esett le a tantusz), olyan megdöbbentő a történet maga (milliókhoz jutott el az üzenet, Jézus üzenete). Tehát nem a ruha teszi a keresztényt, hanem a hit, ami cselekszik.
http://filmnet7.com/index.php/fn1/46-egy-lelekszoerfoes-szive
Mert az igazi probléma abban rejlik, hogy elfelejtettük megcselekedni Jézus szavait (Jn 14:12), és minden más fontosabb lett a számunkra, mint a szegények evangéliumát hirdetni a szegénynegyedekben és mindenhol, a világ végezetéig.
   
És felelvén Jézus, monda nékik: Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, a miket láttatok és hallottatok: hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. Lk 7:22

A menny erre van!
A ki felülről jött, feljebb való mindenkinél.
A ki a [ ... ]

Tovább...
Isten személyes üzenete

 

 

Isten személyes üzenete: Szeretlek!

Tovább...
Az életed tükre


Az életed tükre
Belenézel [ ... ]

Tovább...