Csatlakozz a "lázadókhoz"
 
Ha a világban lázadás által lehet változásokat, forradalmakat kieszközölni, akkor a gyülekezetekben a lázadás ellentétével, az engedelmesség által. Van erre bibliai példa is, mert Jézus korában nagy volt a fizikai ellenállás a rómaiakkal szemben, és sokan azt várták Jézustól, hogy erőszakkal tegyen rendet. De ezt Ő elutasította, mondván: Azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Jn 6:38


 
A másik példa az apostolok cselekedeteiben bukkan fel, ahol a főpapok be akarják tiltani az evangélium hirdetését (Apcsel 4:18-21). Az apostoloknak két opció között kellett választaniuk: vagy a gyülekezeti vezetőségnek engedelmeskednek és olyanok lesznek mint azok (lázadók, meddők és gyilkosok), vagy pedig Jézus beszédeit cselekszik meg, és akkor olyanná válnak, mint amilyennek Isten akarta őket átformálni. Mert ha a két opció ellentétes egymással, akkor azt kell választani, ami a felsőbb hatalomtól jön. Ha mint katona, az ezredestől kapsz egy parancsot, akkor azt haladéktalanul végre kell hajtanod, de ha egy ellentétes parancs jön a tábornoktól, akkor az fog prioritást élvezni mindenképpen.


 
Tehát valójában nem a lázadókhoz csatlakozol (azok a lázadók, akik nem Isten akaratát teljesítik), hanem az engedelmesekhez. Azokhoz, akik betöltik Isten akaratát, vagyis megcselekszik Jézus beszédeit.
 
 
Idevonatkozó igék:
 
Azért beszólítván őket (a főpapok az apostolokat), megparancsolák nekik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Amazok pedig nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket, még megfenyegetvén, elbocsátják őket a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítik vala az Istent azért, a mi történt.  Apcsel 4:18-21
 
Jézus pedig felelvén, monda nékik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt. Lk 8,21 
 

JÉZUS NEVÉNEK EREJE

....és olyan sok embert találtam – [ ... ]

Tovább...
Nagyon elvörösödtél, haver!

Nagyon elvörösödtél, haver!

 

Tovább...