Csatlakozz a "lázadókhoz"
 
Ha a világban lázadás által lehet változásokat, forradalmakat kieszközölni, akkor a gyülekezetekben a lázadás ellentétével, az engedelmesség által. Van erre bibliai példa is, mert Jézus korában nagy volt a fizikai ellenállás a rómaiakkal szemben, és sokan azt várták Jézustól, hogy erőszakkal tegyen rendet. De ezt Ő elutasította, mondván: Azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Jn 6:38


 
A másik példa az apostolok cselekedeteiben bukkan fel, ahol a főpapok be akarják tiltani az evangélium hirdetését (Apcsel 4:18-21). Az apostoloknak két opció között kellett választaniuk: vagy a gyülekezeti vezetőségnek engedelmeskednek és olyanok lesznek mint azok (lázadók, meddők és gyilkosok), vagy pedig Jézus beszédeit cselekszik meg, és akkor olyanná válnak, mint amilyennek Isten akarta őket átformálni. Mert ha a két opció ellentétes egymással, akkor azt kell választani, ami a felsőbb hatalomtól jön. Ha mint katona, az ezredestől kapsz egy parancsot, akkor azt haladéktalanul végre kell hajtanod, de ha egy ellentétes parancs jön a tábornoktól, akkor az fog prioritást élvezni mindenképpen.


 
Tehát valójában nem a lázadókhoz csatlakozol (azok a lázadók, akik nem Isten akaratát teljesítik), hanem az engedelmesekhez. Azokhoz, akik betöltik Isten akaratát, vagyis megcselekszik Jézus beszédeit.
 
 
Idevonatkozó igék:
 
Azért beszólítván őket (a főpapok az apostolokat), megparancsolák nekik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Amazok pedig nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket, még megfenyegetvén, elbocsátják őket a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítik vala az Istent azért, a mi történt.  Apcsel 4:18-21
 
Jézus pedig felelvén, monda nékik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt. Lk 8,21 
 
Érted halt meg...
ÉRTED HALT MEG (ami nem lenne nagy szám, sokezer ember meghalt már [ ... ]

Tovább...
Gyűrött dollár

Gyűrött dollár
Sok ember olyan, mint ez a dollárbankó. Az élet [ ... ]

Tovább...
A TALÁLKOZÁS

A TALÁLKOZÁSA találkozás című (mozi)film kiválóan alkalmas arra, hogy megismertesd [ ... ]

Tovább...