Új-kódolású emberek jelentek meg a földön
 
Mint tudjuk, Dávid korában a zsidó sereg megfutamodott az ellenség elől, csak Dávid hősei tudtak ellenállni nekik (akár egyenként), és le is vágtak közülük sokat (2Sámuel 23.)  Egy olyan kódolás volt a hitükben, ami átlendítette őket a körülmények hiábavaló vizsgálódásán, és csak egy konklúziót vallottak magukénak: Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk.


 
Ez a kódolás volt látható különben Dávidnál is, amikor felvette a harcot Góliát ellen. Ezt a kódolást kaptuk mi is mindannyian, a megváltás által. Ez a kódrendszer az újszövetségben található, csak kutatnod kell utána. Mert a kereszténység be lett oltva abba az olajfába, ami felmondta a szolgálatot, mert nem tudta teljesíteni azt, amiért ültetve lett, vagyis nem volt képes igazi gyümölcsöket hozni. (Róm. 11:19-24)


2000 éves olajfa Törökországban

Tehát a kereszténység abból a törzsből táplálkozik, aminek a gyökerei az ószövetségben vannak. De a beoltott ágak már egy újszövetségi kódolás szerint hozzák a gyümölcsöt. Ezért állnak a zsidók ledöbbenve az újszövetségi emberek előtt. Érzik a szimbiotikus kapcsolat jelenlétét, de megrettenve néznek a gyümölcsökre, mert ők is szeretnének gyümölcsöket teremni, de ez nem megy nekik egészen addig, amíg el nem érkezik az idő erre. 
A beoltott ág azért hoz a zsidókéhoz mérten más típusú gyümölcsöket, mert a vad-olajfa ágai más kódolású termésekre és életviszonyokra vannak beállítva. Bírják jobban a dagályt, az aszályt, a teleket, a forró nyarakat, jeges korszakokat. Sőt minnél jobban sanyargatják őket, annál több gyümölcsöt hoznak, annál erősebbek lesznek. Olyasmire képesek, amire a zsidók mint nép soha nem tudtak volna alkalmasak lenni, mert nem volt még meg a Szent Szellem kiáradása (pünkösd).


Beoltott fa, 40 különböző gyümölcsöt terem. Az új ágakban van az új kódolás, nem a törzsben. A törzsnek és a gyökereknek semmi beleszólásuk sincs az egész gyümölcstermő ciklusra, csak az élethez szükséges nedvességet és táplálékot adják. A fényt már a levelek fogják fel, és a gyümölcs karakterét is az ág határozza meg, mert a saját kódja szerint éli életét, föggetlenül a törzstől. Ez annyiban vonatkozik ránk, hogy mi nem az ószövetség kódjai szerint élünk, hanem kizárólag az újszövetségre vagyunk elhívatva és újszövetségi gyümölcsöket termünk. Ezért van az, hogy kényelmetlen érzés lesz rajtad úrrá, amikor betévedsz egy olyan gyülekezetbe, ahol túlságosan az ótestamentumra van hangolva minden. Az ilyen csoportosulásoknál már működésbe lépett az ótestamentum elfojtó gépezete (mert a betű öl - 
2Kor 3:6), és az újtestamentumi ajándékok használata már fel sem merül. Passzív lesz a gyülekezet minden megújulásra.
 
 
Péter is csak akkor vált egy új-kódolású hívővé, amikor megkapta a tűzkeresztséget. Addig egy gyáva, megrettent, fizikai gondolkodású, ószövetségi kódolású ember volt.
Tehát honnan jön az új kódolás? Hát igen, a tűzkeresztségből, mert abban van az újjászületés. A vízzel való keresztség nem volt elég, mert ha megmosdatott is, nem aktiválta a belsődet. Egy külső mosakodáshoz hasonlított. De amikor megérkezett a tűz, és átégette mindenki belsejét, akkor jött el az új gondolkodás, az új cselekvés, az új hit.Elégette bennünk a régi ember szánalmas tartozékait, a hitetlenséget, a gyávaságot, a hűtlenséget (az ószövetség szinte csak erről szól, a hűtlen népről, aki elfordul Istentől) és paráznaságot.


 
Az új kódolás már nincsen sok tekintettel az ószövetség gondosan felnevelt olaj-fájára, itt már mindenféle idegen ágak vannak, amik vadul szívják be a gyökér és a törzs életadó nedveit. Ágak dél Amerikából, Pápuából (egész falvak tértek itt is meg), az araboktól, ázsiaiaktól, oroszoktól... mindenhonnan. A kódolás ugyanaz, csak a szokások mások.


 
Az ószövetséget viszont azért olvassuk, mert az is Isten szava, ebből nőtt ki az eredeti olaj-fa, amibe beoltattunk mi is. És ha Isten jelt ad, a zsidóság is meg fog térni (Róm. 11:26), mert írva van: Senki nem mehet az Atyához, csak én általam (mondta Jézus).
 
 
Az új kódolásra azért van tehát szükség, mert a világ már eleve át van kódolva egy gonosz hatalom által.Ezt az átkódolást a fizikai életben is látni lehet. Példa rá egy rendellenességgel született csecsemő vagy bármiféle súlyos betegség. Amikor Péter azt mondta a bénának, hogy "Kelj fel és járj", nem tett mást, mint a kimondott szavak által átírta a béna ember feltört és átírt kódjait, és helyettesítette azzal, aminek ott kellett volna lennie már a születése óta. És a béna ember egyből egészséges lett. 
Szellemi téren ugyanez játszódhat le nálad is, ha nem hívő vagyMeg akarod ismerni az igazságot, de olyan kódrendszer van már beépítve az elmédbe, ami megakadályozza Isten igéjének a megértését (2Kor 10:4). Ez a hamis útra terelő kódrendszer lehet bármiféle vallás, életforma, ideológia vagy ateista szemlélet, de akár körülmények is. A lényege az, hogy ne fordulj az igaz Isten felé, hanem valami kreált, hamis fantomokban keresd az élet értelmét. A hamisságukat onnan fedezed fel, hogy egyik sem ad egy teljes Istenképet, nem adnak újjászületést, nem valóságosak. Nem fedik fel a gonosz hatalmak mibenlétét sem. Jézus lefegyverezte és közszemlére tette a sötét hatalmakat a világnak (Kol 2:15). Isten Jézus lába alá vetette őket, és semmi nem maradt neki alávetetlenül (Zsid 2:8). Isten diadalmaskodott rajtuk a keresztnél, Krisztusban. Ez egy teljesen totális kép mindkét szellemi világról, amik szembenállnak egymással, de a csata végkimenete már eldőlt, amikor Jézus kimondta az utolsó szavát a kereszten: elvégeztetett.
 
Jézus lefegyverezte a szellemi hatalmasságokat a kereszten.
(kattints a képre, ha többet szeretnél látni)
 
Ami hátramaradt, az a lelkek begyűjtése, akik még a hamis kód hatalma alatt roskadoznak.
Ha betelik a számuk, megszűnik a kegyelem és csak ítélet lesz azoknak, akik nem fogadták el a megváltást és ezért meg sem lettek szabadítva.


 
Mert Jézus Krisztus az a Felkent Szabadító. Megszabadít, hogy elindulhass a menny felé vezető úton.
Akik nincsenek megszabadítva, azok el sem tudnak indulni a menny felé vezető úton, tehát meg sem tudnak érkezni. Az utat sem találnák meg, mert Jézus maga az Út.
Akkor veled most mi a helyzet? Elindulsz vagy maradsz. Döntened kell, mert ha nem döntesz, az is döntésnek számít. A "gép" nélküled fog elmenni. Más nem dönthet helyetted, ezt a lépést neked egyedül kell megtenni.

 

Utólagos megjegyzések, bejegyzések (esetleges emailban küldött reakciók részletei):
Ha a sötétség képes volt ilyen destruktív (romboló) átkódolásokra, akkor valószínűleg képes a kódokat egy látszólag pozitív hatás felé is programozni. Ha ez így van, akkor olyan emberek fognak felbukkanni a jövőben, akiknek természetfeletti képességeik, átlagostól eltérő fizikai adottságaik vagy megdöbbentően szép külsejük lesz. Ha az ilyen embertípus esetleg megjelenik, akkor istenként fogják tisztelni őket (ezerszer jobban, mint a mai rock és pop sztárokat), és csak kérniük kell, bármit, és akár tízezrek fognak azonnal megindulni a kérés végrehajtására. Most ez sci-finek hangzik, de az utolsó időkben hatalmas csodáknak lehetünk tanúi az ige szerint.

És nagy jeleket tesz... És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel... Jel. 13:13,14

Érdekes blogbejegyzés (RIASZTÓ):
Láttál már valakit kilépni egy butikból, amikor beindult a riasztó? Azt a megrettent arcot! Szégyenében azt sem tudja, mit tegyen. Fusson vagy szaladjon. Mert valami olyasmi volt nála, ami igazából nem a sajátja volt. Nos így lesz ez a mennyország kapujában is. Csak akkor léphetsz be, ha semmi olyasmi nincs nálad, ami nem Istentől származik. 
Mert boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a (mennyei) városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot! (Jelenések 22:14-15)
Mert senki nem született hazugnak, paráznának, bálványimádónak, varázslónak. Egy kisbaba sem képes a hazugságra. Ezeket a dolgokat tehát becsempészte valaki az életedbe. Tedd ki őket, amíg nem késő (ez csak Jézus által lehetséges), hogy szabad légy.


 
Magassarkú cipő


Magassarkú cipő
Ahh... milyen magasított [ ... ]

Tovább...
Az életed tükre


Az életed tükre
Belenézel [ ... ]

Tovább...
Az Armani öltöny, ami vetkőztet, mint egy miniszoknya?


Az Armani öltöny, ami vetkőztet, mint egy miniszoknya?


Sok keresztény [ ... ]

Tovább...