A megbotránkozás köve

... a pogányok, a kik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitből való igazságot; Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetek útján akarták azt elérni, és beleütköztek a megütközés kövébe, amint meg van írva: Ímé megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, nem szégyenül meg. Róm. 9:31-33


Illusztráció: fullofeyes.com  (ingyenesen használható grafikák)

A KMA általában a nem-hívők szemszögéből kutatja az igerészek mondanivalóját. Mit gondolhat egy nem-hívő, ha ezt a fenti igerészt látja? Az első, ami szembeötlik, az a megbotránkozás sziklája, ami (aki) nem más, mint Jézus. Még nem volt a földön ember, aki ekkora megbotránkozást és széthúzást hozott volna, mint Jézus. Persze, vannak vallás-háborúk, főleg a főbb vallások között, de az egyetemes célja ennek igazából a kereszténység ellehetetlenítése és kiírtása. És mivel az egyház nem volt hajlandó hirdetni a megbotránkozás kövét Európán kívül (csak elenyészően, de nem egyetemesen), ezért az Úr e népeket idevonzotta, és most millió számra érkeznek. Persze mindenki meg van ijedve, még a keresztények is, elfelejtve, hogy mit mondott Jézus: 
Illusztráció: fullofeyes.com  (ingyenesen használható grafikák)

Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek: és veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Máté 28:18-20Tehát Jézusnál van minden hatalom, és nem másnál. Most elözönlik Európát azok a népek, akik eddig nem hallottak Jézusról. Sokan kereszténynek hazudják magukat magán vagy politikai okokból, de végtére a boszorkánykirálynő*** is így tért meg, nemigaz? Bejött a gyülekezetbe, hogy pusztítson, és akkor szállt le rá Isten szeretete és kegyelme. Mert Jézus begyűjti az övéit (akik hisznek vagy hinni akarnak a teljes igazságban) és egyet sem veszít el közülük (Jn 18:9).

 

 

*** http://filmnet7.com/fn5/137-boszorkanykanyar     
Jn 18:9:  ...Azok közül, akiket nekem adtál, senkit sem vesztettem el.


Illusztráció: fullofeyes.com  (ingyenesen használható grafikák)
Ne féljetek senkitől, akinek lehellet van a szájában!  Mert nem az számít, hogy kinek a kezében van a fegyver!

Ne féljetek senkitől, akinek lehellet van a szájában! Lk 12:4
Mert [ ... ]

Tovább...
MEGRENDEZETT HAZUGSÁGOK

 

MEGRENDEZETT HAZUGSÁGOK
Ha megnézel egy órát, [ ... ]

Tovább...
Hát igen, neked is szól Isten Igéje!


Hát igen, neked is szól Isten Igéje!   

Tovább...