Kipróbáltság, hol vagy?

A gyülekezetekben azért van olyan sok "jó" keresztény, mert ott nem kell a kipróbáltságodat bemutatni. Pedig a kipróbálatlan, a már kis konfliktusokban is vesztésre álló egyén(***) nehezen fog bejutni a mennybe.
Az egyház fele fog itt-maradni vagy kint rekedni az ige szerint.
Első helyen lesznek a bolond szüzek és a talentumukat elásók (Máté 25).
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=25
A bolond szűz arról ismerszik meg, hogy mindenről lekésik, folyamatosan. A mennyről is persze.A gyülekezetbe a kenetért jár, de már a hazaúton elveszti a felét.
Otthon aztán jönnek a konfliktusok a család többi tagjával, és volt kenet, nincs kenet. A perlekedés jön, aztán az internetezés, facebookozás. Valami jó tanítást kell hallgatni vagy összejöveteli videókat. Nem azért, hogy tanuljunk belőle vagy megerősödjünk a megpróbáltatásokban, hanem a kenet kell csak. 
Jönnek a gondtalan nevetgélések, az Úrban való feloldódás, ami lényegében csodálatos és fontos.
De a katona a harcban edződik, nem a kaszárnyában. Az igazi ellenség által leszel kipróbálva igazán, nem a testvéri közösségben.
És akkor elérkezhetsz végre oda, hogy Istent az apuci megszólítás mellett hadvezérednek is fogod tituálni, mert Isten még a szentélyébe is harckocsival jár, a Zsoltárok szerint. 
És nekünk is azt hagyta hátra hogy:
Adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat nektek. Luk. 10:19
Szóval Isten nem a meghátrálók és a vesztesek Istene, hanem az okos szüzeké, akiknek mindig ég a lámpásuk, a legnagyobb viharban és konfliktusok közepette is.

*** Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki(!) annak nevét az élet könyvéből... Jel 3,5


Cikkek az internetről a témával kapcsolatban:
Az öt eszes szűz az okos szolgálatokat szimbolizálja, és az azokat végzõ gyülekezeteket, akik befogadják a szellemükbe Isten Igéjét és Szent Szellemét és lelkűkbe a Krisztust. Az öt bolond szűz azokat jelképezi, akik szolgálnak, és részben elfogadják az Igét és a Szent Szellemet, MÉGIS TAGADJÁK azt a végsõ munkát, amely befejezetté tenné Isten akaratának ciklusát az életükre vonatkozóan.
http://hungarian.thepatternonline.org/?page_id=131

Az öt bolond szűz nem a világ és nem is a vallásos világ, a Parázna, mert ezek szüzek. Ezért a bolond szüzeket az okosokkal együtt a Gyülekezetben találjuk.
http://bibliakor.network.hu/blog/biblia-kor-hirei/a-tiz-szuz

Üdvözül az öt bolond szűz is?
Az "5 okos - 5 bolond szűz" példázatát (sokan) úgy magyarázzák, hogy nemcsak az 5 okos szűz üdvözül, hanem az 5 bolond is, de azok szenvedések árán. Tehát az "5 okos szűz" a menyasszony, akikért eljön a vőlegény (Jézus), az 5 bolond pedig ittmarad a nagy nyomorúság időszakára, ekkor leesik nekik, hogy milyen balgák voltak, és hirtelen akkora erőt és bátorságot nyernek, hogy szembenéznek a kínszenvedésekkel/halállal is, hogy a mennybe juthassanak. Bár ők már nem lesznek menyasszony, de fejvétel után be tudnak surranni a mennyország kapuján.
Ez az elképzelés nemcsak hogy sok ponton ellentmondást tartalmaz, de nagyon komolyan szembenáll a Biblia tanításával, és sok olyan káros eleme is van, ami miatt az ebben hívő emberek nem tudnak felkészülni az utolsó időkre, és az események váratlanul fogják őket érni. Nézzük meg hát, hogy miben mond ellent a Bibliának ez a ma annyira elterjedt magyarázata a tíz szűz példázatának.
A történet a Biblia szerint így fejeződik be: “Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.” Máté 25:11-12
A nagy nyomorúság előtti elragadtatást vallók folytatják a történetet, és valahogy így fejezik be: A Szentlélek ekkor odamegy az 5 bolond szűzhöz, akik nem voltak készen, akik számára bezáratott az ajtó, akiket elutasított a Fiú, és azt mondta, hogy nem is ismeri őket és ezt mondja:
“Igaz, hogy a Fiú azt mondta, hogy nem ismer titeket, és bezárta az ajtót, de ne csüggedjetek, van egy hátsó ajtó, megmutatom nektek, és én ott beengedlek titeket”
És miután bemennek a vértanúság hátsó ajtaján, a Fiú már ismeri őket és ez lesz a happy end...
https://utolsoidok.weebly.com/10-sz369z.html

Új-kódolású emberek jelentek meg a földön

Új-kódolású emberek jelentek meg a földön
  Mint [ ... ]

Tovább...
Két madár beszélgetKét madár beszélget
A vörösbegy [ ... ]

Tovább...
A szívetek el ne nehezedjék... az élet gondjai miatt... Lk 21:34
A szívetek el ne nehezedjék... az élet gondjai miatt... Lk [ ... ]

Tovább...