Meddig mehetünk el a védekezésben? (Ne álljatok ellene a gonosznak... Mt 5,39)

FIGYELEM!
A cikket megrövidítettük, mert nem akarunk összetűzéseket a keresztények között, és itt most a téma a fontos, nem a gyülekezetek látása. Senkit nem akarunk vállon veregetni, hogy igazad van, testvér. Igei alapok után kutatunk, és ha az igétől eltér a véleményed, akkor azért te fogsz felelni a mennyei bíróság előtt.
Szóval a cikket kissé megrövidítettük, de a  véleményünk ez miatt nem változott meg, és nem hiszünk abban, hogy fizikailag is ellenállhatsz azoknak, akik téged (vagy a hozzátartozóidat) megbántanak vagy megtámadnak (pedig ez tetszik a legkézenfekvőbbnek). Mert nem a magunk erejét mutatjuk be, hanem Jézusét. Az alábbi cikkek (biblia idézetekkel) és videók alátámasztják ezt. A KMA több tucat evangelizációs csoportot követett és figyelt meg eddig. Egyedül azok voltak igazán sikeresek, akik a bibliai módszer szerint kettesével mentek oda a fiatalokhoz vagy járókelőkhöz. Ezáltal tudtuk felfedezni Magyarország legjobb evangelizációs csapatait, akik Isten jelenléte által mennek oda az emberekhez, mindenkihez egy személyreszabott üzenettel. Olyan hatalmas védelem van körülöttük, hogy fel sem merül a fizikai harc témája. És ha mégis... akkor azt az Úr oldja meg, mert az ige szerint parancsot adott az angyalainak, hogy védelmezzenek minket minden utunkban.
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban.  (Zsolt. 91:10-11).

Képzelj el olyan keresztényeket, akik helyénvalónak tartják a fizikai harcot az evangelizációkon. Igazolásképpen Jézus tanítványait hoznák fel, hogy azok is körbefogták a Mestert (a nagy tömeg miatt), és nem engedtek a közelébe akárkit. De az a tény, hogy nem engedtek mindenkit az Úr közelébe (amikor nagy tömeg vette körül), még messze áll az emberek tettleges bántalmazásától. Mert nincs az Újtestamentumban precedens arra, hogy valakit elvertek vagy lefogtak volna helytelen viselkedése miatt.
Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak.   Zsolt 25,21
Példa: van egy megszállott ember, aki azért jár ki az evangelizációra, hogy megzavarja azt (mint Nicky Cruz tette). Hőbörög, pimaszkodik, megjegyzéseket tesz, egyszóval kellemetlen ember. Összeszólalkozik az egyik kereszténnyel, dulakodni kezdenek, majd ez fizikai harcba megy át.


Elküldtünk a témába vágó egyik legfontosabb bibliaszöveget bevizsgálásra, és az eredmény megérkezett.
Mert van aki úgy véli, hogy itt nem igazán arcul csapásról van szó, hanem a másik orcáddal való evangélium hirdetésről. A Mt 5,39-ről van szó: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik arcodat is.   A bevizsgálás (egy pásztor által) az eredeti szöveggel történt, és minden kétséget kizár: itt fizikai verésről van szó (nézd itt).

Nyáron egy keresztény csoporttal evangelizáltunk a Gödör klub környékén, ahol ezerszámra gyűlnek össze a fiatalok. Már késő éjszaka volt, e sorok írója (Las) volt jelen, két keresztény nő társaságában. Egy részeg fiú állandóan odajött kötekedni, hogy menjünk el innen. Amikor látta, hogy tovább beszélgetünk a fiatalokkal, és minden járókelő egy szórólapot kap, nekem rontott, avval a szándékkal, hogy megver. Amikor a közelembe ért, rászóltam, hogy: szeretünk, úgy, ahogy vagy. Mintha áramütés érte volna a fiút, megdermedt a mozdulata a levegőben. És kiáltozva elszaladt (hasonló dolog több esetben megtörtént velem).

Amikor Jézus a megszállott emberrel találkozott, akiben légiónyi démon volt, megtörtént a csoda.
Mert csodák általában akkor történnek, amikor már csak a csoda segíthet.
Ha fizikai ellenállást tanúsítunk, kivesszük az Úr kezéből az irányítást, és elveszíthetjük a csatát.
Rohant tehát a megszállott ember Jézus felé, a tanítványok pedig hagyták ezt, nem csapták le a hírhedt verekedő garázdát, hanem Jézusra hagyatkoztak. Mert nem test ellen van tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságok ellen, az ige szerint.
Isten azért küldi oda hozzánk a megszállottakat, hogy azok Isten gyermekeivel tudjanak találkozni. Mert csak ők képesek az emberek szabadítására.
Erre mi történik: az Isten gyermekeivel való találkozás fizikai verekedésbe fullad, biztonságiakat vagy rendőröket hívatnak, feljelentik az illetőt, vagy őrültek házába vitetik az őrjöngőt (ez is egy, a szemem láttára, külföldön történt esemény).  
Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik arcodat is.  Mt 5,39     
Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.  Rm 12,21
Mert nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem gonosz hatalmak ellen.
Mert meg kell bocsátanunk az ellenünk vétkezőknek (mindenkor).
Erről szól az evangélium. Száját nem nyitotta meg.... írja az Ige Jézusról.
Mert bárányok vagyunk (legyetek szelídek, mint a galambok... volt az utasítás), és a bárányok nem állnak ellen, még akkor sem, amikor a mészárszékre viszik őket.
Ha megtámad valaki, csak az Úrra tudsz támaszkodni. Csak az Úrhoz lehet kiáltani, mert Ő a szabadítónk, Ő a védelmezőnk, Ő a mi kővárunk. Nem a testi erőnkben bízunk, mert itt szellemi hatalmasságokkal van dolgunk, akiket le kell bénítani (erre több módszer van, amit be fogunk mutatni).
Az, aki kardot fog, kard által esik el, mondta Jézus.
Aki fizikai harcba elegyedik, az fizikai harc áldozata lesz.

David Wilkerson könyvében (Kés és kereszt) a bandákból megtért és felkészített fiatalokat visszaküldték az utcára evangelizálni, késő éjszaka. A könyvben szó van két evangélista lányról, akiket éjfél után egy elhagyatott helyen meg akartak becsteleníteni a bandatagok. "Áldjon meg az Úr" - kiáltották oda a bandatagoknak, és elindultak visszafelé. A bandatagokat teljesen lebénította ez a viselkedés, és mozdulatlanul, ledermedve álltak percekig.
Egy másik evangélista fiú viszont belebonyolódott (pillanatnyilag csak) egy fizikai harcba.
Nos... ezt a fiút egyből leszúrták.
Ez volt az egyetlen eset a fizikai ellenállásról a könyvben.

Azok az emberek, akik ilyen fizikai harc részesei lesznek, soha nem fognak megtérni, sőt a kereszténység legnagyobb ellenségei kelhetnek életre személyükben. Rengeteg pásztor és keresztény nem tanúsított ellenállást Indiában (és máshol), megölték őket, családtagjaikat nyilvánosan megbecstelenítették. És mert nem volt ellenállás, ezrek térhettek meg az Úrhoz.Ez a megtörtént videójelenet (Kés és kereszt című filmből) bemutatja hogyan kezeljünk fizikai támadásokat.
A kiáradó szeretet és elfogadás teljesen lebénítja a gonosz hatalmakat, és pillanatnyilag elengedik a megkötözött embert.
Ez az a pillanat, amikor az emberek a szabadság, vagyis az Isten felé vezető utat tudják választani.
A jelenetben jelen volt egy rendőrtiszt is, pisztollyal az övén.
Pillanatok alatt le tudták volna szerelni a támadót, de inkább Istenre hagyatkoztak.


David Wilkerson híres szavai (2 videó):
Ezernyi darabra vághatsz, és szétszórhatod az utcán. És minden darabom szeretne téged.

Nicky Cruz: Ideges lettem és megtettem a lépést, hogy kivonjam a forgalomból ezt a fickót, hogy lássam, hogy fog reagálni rá. Odamentem, meglöktem és leköptem őt, és a fickó először megijedt, Israelnek ideje sem volt visszatartani engem, így amit tettem, egy kihívás volt a fickó számára. És mondott valamit nekem. Azt mondta: Rajta, jöhetsz és megölhetsz, és ezer darabra vághatsz, és szétszórhatod a darabjaimat az utcán, de ne feledd, minden egyes kis darab utánad fogja kiáltani, hogy Jézus szeret téged, és én is szeretlek. Ez keményen érintett.


Érdekességképpen egy jelenet egy mozifilmből. A katonatiszt győzhetne fizikai téren is, de ezt nem teszi.
Mert nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságok ellen (Efezusi levél 6).
A volt tiszt a fizikai győzelem lehet
őségét elveti, és ezáltal tud szellemi téren győzedelmeskedni.
Bibliai alapfogalmak ezek, amelyek mellett nem lehet csak úgy elmenni.


Kérjük, hogy írd meg a véleményedet e témával kapcsolatban.
Mert aki meg van győződve az igazáról, bátran beszélhet, a példabeszédek alapján.
Mert nem a rabszolgák vagyunk immár, hanem szabadok, Isten gyermekei.
Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.  Gal 4,7
Mert nem az ívemben bízom, és kardom sem védelmez meg engem;  Zsolt 44,7

A világ egy rendőrállam felé halad.
Ez a szellemiség az, ami uralma alá akar vetni mindent és mindenkit.
Ez a szellemiség most megpróbál a gyülekezetek életében is megjelenni.
Jönnek a belső és külső biztonsági szolgálatok, erőszakoskodások, az emberi erővel kiépített struktúrák.
Isten biztonsági szolgálata (2Kir 6,15-17) lenne pedig a legkézenfekvőbb segítség, de ezt nem veszi figyelembe szinte senki.


Isten biztonsági szolgálata


Utólagos bejegyzések:

.... a fizikaiban csak addig vagyunk gyengék, amíg szellemileg meg nem értjük a szellemi "mivoltunkat", vagyis mivel ruházott fel Isten, ki Ő nekünk, mit mond nekünk a helyzetekben és mit tett értünk, és akkor az Ő tekintélyével tudunk bemenni a fizikai helyzetekbe ÉS ÉLVEZZÜK AZ Ő GYŐZELMÉT A HELYZETEKBEN, AHOVÁ Ő KÜLDÖTT BE!!!!:)  Részlet egy interjúból K. Mariannal

Isten fegyverei nem fizikai eredetűek.
Fizikai fegyverünk egyszerűen nincs. A kezünk az Istendicsőítés eszköze lett, nem a fizikai harcot szolgálja többé. (1Tim 2,8 )

Az embereket el kell fogadnunk, úgy, ahogy vannak.
Ha nem vagyunk hajlandóak elviselni a gyalázkodást, köpködést, agresszivitást, nem vagyunk alkalmasak a békesség evangéliumának hirdetésére. Ha az erőszakra erőszakkal válaszolunk, elvesztettük a csatát, mert itt most nem a magunk megvédéséről van szó, hanem Jézus bemutatásáról.

Megkérdeztünk egy pásztort (J. Sándor, nézd legalsó hozzászólás), hogy
van-e bibliai alapja a fizikai ellenállásnak az evangelizációkon és a keresztények/gyülekezetek életében?   A válasz egyértelműen egy NEM.


A megszüntetett hozzászólásokból idézve:
(egy vendég) A mi gyülekezetünk több, mint 15 éve kijár az utcákra és az aluljárókba evangélizálni. Ezek a helyek egyre veszélyesebbek, mert tele vannak bűnözőkkel. Naponta konfliktusok vannak, szellemi, lelki és testi, ahol vannak olyan helyzetek, amikor fizikai szinten is meg kell védenünk egymást. Egy keresztény sem megy az utcára verekedni, de amikor a keresztény hölgyeket bántalmazni akarják és szexuálisan beszéddel és testmozgásokkal molesztálják - és ezt a keresztény gyerekek is látják - teljesen egyértelmű, hogy az utcán is és a gyülekezetben is rendet kell tenni. Minden gyülekezetben van védelem, de az utca sokkal veszélyesebb hely, mint a gyülekezet. A gyülekezeten belül senki nem garázdálkodhat, vagy lophat nyilvánosan. Milyen gonosz és elfajult látás az, hogy akár a gyülekezetben, akár az utcán szabad prédára kell engedni a juhokat, hogy a bűnözők verjék őket agyon, vegyék el a pénzüket, a nőket erőszakolják meg, és rabolják el. Jelen pillanatban sok ilyen helyzet adódik, sajnos, többször kell a rendőrséget hívni és a rendőrség természetesen a legálisan bejelentett alkalmakat védi.
Még egyszer megkérdem, milyen keresztény testvér az, aki hagyja a másik testvért agyonverni? Milyen pásztor az, aki nem védi meg a juhait? Dávid nekiment az oroszlánnak és a medvének is a juhokért és megvédte őket. Jézus kiűzte ostorral a templomból a kufárokat, mert nem engedte, hogy a templomot rablók barlangjává tegyék. Az ÚSZ-ben a templom az élő emberek a bennük élő Szent Szellem által és természetesen Jézus ezt is megvédi. A szolgálatoknak kötelező a juhokat megvédeni. Az a szolgáló, aki nem így gondolja, az nem szolgáló. Ilyen kérdéseket feltenni: ez számomra érthetetlen, bár voltak a történelem során már ilyenek ( hogy valakit megöltek, vagy megerőszakoltak és ébredés lett belőle). Jézus azonban soha ilyet nem mondott, hogy engedd magad kirabolni és a nőket megerőszakolni és ébredés lesz ( ez egy nagyon gonosz szívnek a látása ). Jézus azt mondta a Jn 10.10-ben hogy a tolvaj nem egyébért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson én nem egyébért jöttem hogy életük legyen és bővölködjenek. A keresztényeknek nem akkor kell örülni, ha a másikat kifosztják, hanem kötelességük egymásért kiállni, egymást megbecsülni szeretni és megvédeni. Ha evangélizáltál már az utcán, akkor tudod, hogy miről beszélek ( a karosszékből könnyű kritizálni és irányvonalakat adni ). Mert ez a világ gonoszságban vesztegel. Az igét kell hirdetni, hinni kell az ébredésben, hogy megváltozik az ország helyzete és jön a Krisztus győzelme.
Melyik az az ember, aki odaadja a gyerekét a pedofiloknak, vagy a gyerekkereskedőnek, vagy a feleségét, hogy erőszakolják meg? Ilyen embert, ha normális, még a világban sem találsz. Akkor miért akarják ezek a látások elhitetni az emberekkel, hogy csak az a jó, ha szabad prédára vannak engedve a keresztények és mindenki azt csinál velük, amit akar. Az egész világon mindenhol, ahol komolyabb evangélizálás folyik az utcákon, vagy bárhol, a védelmi rendszer komolyan meg van szervezve. Talán meg kellene kérdezni ezeket a szolgálatokat. Pl.: Reinhardt Bonnke, vagy Magyarországon a Hit Gyülekezete, akik nagyon komoly munkát végeztek. Ezért mindenki saját magától kérdezze meg: vajjon ha evangélizálnék az utcán és nem otthon ücsörögnék az álmaim szerint, vajjon engedném-e a feleségemet, a gyerekeimet és magamat kirabolni? Vajjon nem védeném-e meg a rám bízottakat, ha kell az evangélizáció közben is?

(KMA) A téma azért született, mert ez egy jelenség lett. Ki szeretnénk vizsgálni azt, hogy meddig mehetünk el a védelemben.
Azt senki nem vonja kétségbe, hogy meg kell védeni a hozzátartozóinkat. De... ezt hogyan tesszük?
Mert ha elkezdjük a fizikai harcot, akkor általában a rendőrséget is bevonjuk a dologba.Világi hatalmak fognak beleszólni Isten munkájába, sőt bírósági tárgyalásokra is el kell járni, hogy bevádoljuk a támadóinkat (ismerünk ilyen keresztényeket).
A végén már védekező szerszámokkal (gázspray pl.) is el fogjuk látni az evangelizációs csoportot, és az egészet elvisszük egy fizikai szintre.
Pedig Jézus megkérte a tanítványokat, hogy ne vigyenek magukkal semmit, sőt ne álljanak ellene a gonosznak sem.
Ezek bibliai utasítások, amelyek mellet nem lehet csak úgy elhajtani.
Evangelizálni jobb tanítványokkal menni, és ha keményebb helyekre megyünk, ahol esetleg asszonyokat akarnak megerőszakolni, jobb betartani Jézus minden utasítását (és a védtelen, kiképzetlen asszonyokat otthon hagyni). David Wilkerson említett éjszakai evangelizációján (nézd fent) a lányokat megölték volna, ha jelen lett volna egy saját látással rendelkező keresztény. Ha valaki Jézus által van kiküldve, azt Jézus védi meg, és nem más. Nézd fenti videót pl. ahol egy felkészített asszony fegyverzett le egy késsel támadót (férfiak, sőt egy felfegyverzett rendőr is jelen volt).  KMA


J. Sándor, pásztor válasza, aki a fenti cikkben lévő bibliaszövegeket bevizsgálta és összevetette az eredeti göröggel:
Nem tudom, hogy ki az a (legelső hozzászóló), de messze határoljátok el magatokat ezen a téren a látásától, és pedig két dolog miatt:
Először is, Jézus Krisztus sosem küldött evangelizálni csoportot, hanem kettőnként küldte el, őket.
Namármost ha Ő küld mint bárányokat a farkasok közé, akkor csak az történhet meg amit Isten megenged.
Másodszor, amíg Jézus Krisztus az Atya akaratában járt soha nem tudták bántalmazni, mert nem volt megengedve az Atyától.
Volt amikor eljött az ideje, de akkor Ő hagyta, hogy azt tegyenek vele amit akarnak, és nem visszakozott.
Az ébredésről pedig a Biblia egyértelműen mondja, csak el kell olvasni, azért nincs, mert nincs munkás.
Lehet itt kaszabolni szellemeket, űzni jobbról balra, vagy fordítva, azonkívül hogy berekedsz nem fog történni semmi.
Inkább a saját gerendánkkal kellene először foglalkozni, hogy az eltűnjön a látókörből.
Az Ige egyértelműen állítja, hogy az aratni való sok, csak sajnos munkás az nincs.
Ha valakinek kérdése van ezzel kapcsolatban, szívesen válaszolok, és ha a moderátorokat nem zavarja, akkor az elérhetőségem az a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Jóslás, jövendőmondás.

Jóslás, jövendőmondás 


 

A [ ... ]

Tovább...
A Merkel szindróma (hamis identitás)

 

A MERKEL SZINDRÓMA (hamis identitás)

Korunk egyik jelensége. [ ... ]

Tovább...
Jaj, testvér, engem nem szeret senki

JAJ, TESTVÉR!-Jaj, testvér, engem nem szeret senki!
-Persze, [ ... ]

Tovább...