A keskeny út és a széles útSokan azt hiszik, hogy megérkeznek a mennyek országának a kapujához, és ott vár valaki rájuk, hogy eldöntse: bemehet-e vagy sem. Nos, ilyesmit nemigen lehet a bibliában találni. Azt viszont igen, hogy egy keskeny út vezet az örök élet felé, és kevesen találják meg azt (Mt 7:14).És azok, akik megtalálták, nem biztos, hogy végig tudnak menni rajta (Mt 25:2). Ha valaki mondjuk bűnben él, már eleve nem a keskeny úton megy!Tehát aki nem él tiszta életet (ez csak Jézus által lehetséges, nem erőlködések által), az már eleve nem fogja megtalálni a mennyország kapuja felé vezető utat. Letér a keskeny útról, és ott ragadozók (kínzó démonok) kezébe kerül. Tehát nem Istenen vagy őrtálló angyalokon múlik az, hogy bejutsz-e vagy sem, hanem a döntéseid azok, amik irányt adnak az életednek. Tehát ha valaki a keskeny úton jár, tudatában van annak, hogy ő most a mennybe vezető úton halad.Azok, akik csak "élik" az életüket, és azt hiszik, hogy egy angyal majd beengedi őket egy mellékajtón, hatalmasat fognak csalódni. Mert nem angyallal fognak találkozni, hanem avval, akit szolgáltak az életükben (az e világ fejedelmét).
....mert jön a világ fejedelme (mondta Jézus), és én bennem nincsen semmije; Ján. 14:30   

A széles útA széles út arról ismert, hogy széles, mert sokan tapossák, és hogy a pusztulásba vezet. Akkora tömeg menetel rajta, hogy meg sem fordul a fejedben, hogy kérdéseket tegyél fel.
Menjetek be a szoros kapun (mondta Jézus). Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.  Mt 7:13
A széles út lényegében szimpatikusabbnak látszik a keskenynél, mert a széles úton rengeteg érdekes emberrel találkozol. Végigvezet téged egy testi örömökkel telített városon, ahol látszólag minden ingyen van. A lengén öltözött nőktől kezdve a mámorig, pénz, hatalom, dicsőség, izgalom, természetfeletti megtapasztalások stb.... Pillanatok alatt rengeteg "barátra" tehetsz szert, akik végigröhögik veled látszólag sikeres életedet. Viszont az idő ellened dolgozik. Pillanatok alatt elmúlik az idő feletted és megöregszel. A szeretőid kezdenek elmaradozni, magadba zárkózol és lassabra fogod az iramot. Már csak a halálba veted a bizodalmadat, ami "megszabadít" téged (persze a halál nem arról ismert, hogy megszabadítana bárkit is, a halálod után fog jönni az igazi szenvedés a Biblia szerint - Mk 9,44)
A keskeny út arról ismert, hogy keskeny, mert kevesen tapossák. Tehát nehéz menni rajta, könnyű lelépni vagy letérni róla. Ha a keskeny úton jársz, akkor ennek teljesen tudatában vagy, mert nem lehet tudatlanul, alvajáróként Jézust követni. A neheze ott kezdődik, hogy ellentétes irányban kell haladnod a széles úttal, sőt, néha a kettő érintkezik egymással.    
Nem azt kérem (mondta Jézus), hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Jn 17,15
Rengeteg ismerős, barát, családtag jön veled szemben, örvendezve, új és divatos ruhákban, a legújabb autókkal és technikai találmányokkal. Integetnek, hívogatnak, sőt, néha előáll egy kényszerhelyzet: velük kell tartanod. Otthagyod a keskeny utat, és egy káprázatos világban találod magad, aminek lényegében megvan a saját szépsége, de akkor is a kárhozatba vezet.
Egyetlen menedéked van: Isten igéje.Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.  Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. 1Jn 2:15,16
Tehát ez a test kívánsága, és a test mindig a szellem ellen törekszik.
Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van. Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájok. Mi az Istentől vagyunk: a ki ismeri az Istent, hallgat reánk, a ki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét. Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk: Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Szelleméből adott minékünk. És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül. A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt (Jézust); mert ő előbb szeretett minket! 1Jn 4:4-19Kapcsolódó videó: A Zarándok Útja

 

A TALÁLKOZÁS

A TALÁLKOZÁSA találkozás című (mozi)film kiválóan alkalmas arra, hogy megismertesd [ ... ]

Tovább...
TE OTT! NE BÚJKÁLJ AZ ÚR ELŐL!

TE OTT! NE BÚJKÁLJ AZ ÚR ELŐL!  

Tovább...
Ha valaki azt mondja...
Ha valaki azt mondja valakinek (miután valami csodát látott, [ ... ]

Tovább...