A "Jóhír" és a "Rossz hír"

Az evangélium szó jelentése: jóhír. Egy üzenet, ami egyenesen Istentől származik.
Gyere haza, tékozló fiú vagy lány, megnyitom a házamat előtted, megbocsátom botlásaidat, visszakapod örökségedet is (a fiúságot - ez lányokra is érvényes), és felöltöztetlek új ruhába és királyként fogsz uralkodni a birodalmamban (minden teremtmény fölé helyez az Úr a mennyekben, Jézus mellé, királyi székbe). Ez tehát a "Jó hír".
A rossz hír pedig állandóan Isten szellemi ellenségétől származik, aki miatt el kellett jönnie Jézusnak, és akit le is győzött a kereszten persze (ez által tudunk visszamenni az Atyához).A világi sajtó telve van rémületkeltő cikkekkel, amelyek halálra ijesztenek sokakat, keresztényeket is. Vallási fanatikusok próbálják az emberekre kényszeríteni a hitüket: ha nem mondod ezt és ezt, meghalsz a fegyvereinktől.
A bibliából van átvéve az egész: aki hisz (Jézusban), üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik (mert nem hajlandó kijönni a kárhozat állapotából). Mk 16:16
Csak persze átformálva, és ellenkezőleg értelmezve.
Mert Isten szellemi ellenségeinek (nem emberi lények) nincsenek saját dolgaik, mindent Istentől loptak és lopnak.
Az, hogy a technika ennyire előrehaladott lett, ez mind Isten tudománya, Isten ismerete, hiszen úgy alkotta ezt a világot, hogy előre beprogramozott mindent, és az azóta működik. Mert a természet pl. képes korrigálni magát, változtatásokat kieszközölni, bármi legyen is az.
Egyetlen egy dolog nincsen beprogramozva, és ez az emberi akarat.
Ez lehet "Jóhír" is és a "Rosszhír" is, mert ha az emberek beállnak a gonosz hatalmak igájába a szabad akaratuktól irányítva, nagyon el fog szaporodni a gonoszság a földön.
Ezért kell kijönni ez iga alól, ami csak Jézus Krisztus Vére által lehetséges, és hirdetni a jóhír-t (ami viszont az Úr szellemi ellenségeinek nem számít igazán jó hírnek). Mert Isten nem a rosszhír továbbadását kérte tőlünk, hanem ezt jelentette ki rólunk (akik újjászülettek Krisztusban):
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; 1Pt 2:9
Kma 2015

 

Az örök élet hív téged is


Az örök élet hív téged isNe hidd, hogy kihagytak, [ ... ]

Tovább...
Meddig békés a békesség evangéliuma?

Meddig békés a békesség evangéliuma?

Pál [ ... ]

Tovább...