Jónások ezrei a mai gyülekezetekben
(kapcsolódó igerészek és a csillagokkal jelölt magyarázatok a cikk alján)

Vágjunk már az elején a közepébe: akkor leszünk Jónásokká, ha visszájára fordítjuk az Igét, és pont az ellenkezőjét tesszük, mint amit Isten kért tőlünk.
Menj jobbra, mondja az Úr, és elindulsz balra. Menj el e széles világra, és ott hirdessed az evangéliumot, isteni erők megnyilvánulása közben (az Úr dicsősége követ -Ézs 58:8, ha megteszed a kilépést, ez autómatikusan jön, nem kell kiizzadni magadból).
Szóval menj el e széles világra, szól a felszólítás és erre mit tesz a keresztények legjava? Bemegy valahova és elbarikádozza magát.
Tehát szereznek valami épületet vagy bérelnek egy termet (ami magában nem rossz), és ott megbújva elhitetik magukkal, hogy Isten akaratában vannak, hiszen olyan szépen énekelnek órákig, olyan csodásan prédikál a pásztor (évekig sokszor ugyanazt, csak ezt senki nem veszi észre), olyan mennyei minden, hiszen lehet érezni Isten jelenlétét is, sőt ritkán gyógyulások és megtérések is vannak.
Jónás is jól érezhette magát, amikor valami luxushajón utazhatott Ninivével ellentétes irányba, nem is sejtve azt, hogy mi vár rá. Aztán hirtelen sötétségbe borult a környék, megszűnt minden, ami eddig megszokott volt, és egy ideális környezetnek nem mondható, bűzölgő bálnahasban találta magát.Az egyházak is vígadoznak napjainkban, szemük előtt jókora lepel. Németországban keresztény tömegek hallelújáznak megszokott épületeikben, míg tőlük pár száz méterre keresztény migráns nőket és gyermekeket erőszakolnak meg. És láthatóan senki nem törődik ezekkel a menekültekkel, hiszen helyzetük már egy éve változatlan. Senki nem segít nekik, hiszen a német legfelsőbb vezetés is női kezekben van, és nekik csak a fiatal és erős férfiak a fontosak. A német keresztények közben meg énekelnek, és kitalálnak maguknak mindenféle szolgálatokat, a házon belül persze.
Az egyetlen követelmény, aminek eleget kell tenniük, az ótestamentumból átvett (kizárólag a zsidóknak adatott) tizedfizetési rendszer, ami fent tarthatja a túlélésre berendezkedett életvitelüket.

Közbeszúrásképpen: van az éremnek egy másik oldala is persze. Ha valaki nem tudja teljesíteni az újszövetségi színvonalat, akkor legalább az ótestamentumit töltse be. Ha nem tudod magadat 100%-ban odaszánni, akkor legalább a 10% legyen meg. Mert a gyülekezeteknek is fent kell tartaniuk magukat valahogyan, hiszen az az a hely, ahol összejöttök, erősödtök, egymással kapcsolatban vagytok. Nagyon fontos tehát a gyülekezet minden hívő ember számára, minden kétséget kizárva. Sőt... egy központi helyet kell hogy elfoglaljon egy egy keresztény életében.

De.... a pásztorok nagy része tizedfizetőkké***** degradálták le gyülekezetekben a tagokat (nem a tized a rossz, hanem a vezetőség hozzáállása ehhez), és sok helyen be sem teheted a lábod, ha nem veted alá magad ennek a gyülekezeti látásnak. Számukra csak az a fontos, hogy a bérelt ház pörögjön, hétről hétre, évtizedekig, és a vezetőknek legyen (fizetett) munkájuk ezen.
Pedig nekünk az újszövetség adatott, amiben nincsen határozott tizedfizetési utasítás, de ami viszont sokkal többet elkér tőled, mint a tized.
Bemész egy ilyen megagyülekezetbe és senki nem teszteli le a hitedet. Ha tizedet fizetsz, minden oké.
Az, hogy 20 évig odajársz, mégsem lettél tanítvány, senkit nem izgat.
Jézus ezt mondta a gazdag ifjúnak: ...add el (minden) vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és gyere és kövess engem.  Mt 19:23
Jézust nem lehet igazán követni tizedfizetéssel, mindened kell neki.
A vőlegény a menyasszonyt teljesen magáénak akarja tudni.
Az igaz menyasszonyt onnan ismered fel, hogy fel van tüzelve a jó hírtől, hiszen jegyes lett. És ezt elmondja mindenkinek, akivel találkozik.
Ez az igazi evangélium hirdetés. Amikor megleped(!) az embereket az üzenettel, nem pedig várod azokat egy bérelt épületben, akiket esetleg érdekel a dolog (az ilyen gyüli pont a nem odavaló emberekből tevődik össze, egy emberek által összeállt, cselekvőképtelen társaság csak).
Szóval az igaz menyasszony az nem hirdetéseket tesz közzé, hogy minden vasárnap összejövetelt tartok, és beszélek nektek a vőlegényemről... nem.
Mert kit érdekelne az ilyesmi?
Ilyen gyülekezeti szórólapokat láttunk már eleget, hogy: gyertek el a vasárnapi Isten tiszteletre.
Döbbenetes. Egy tolvaj, egy prostituált, egy garázda pont az ellenkező irányba fog menni, ki fogják nagy ívben kerülni az épületeteket (pedig nekik kellene alkotni a gyülekezet nagyobb részét, megtérve persze).
De a tüzes menyasszony odaszalad mindenkihez, még egy gyilkoshoz is, és elmondja neki, hogy van bűnök bocsánata és örök élet.
Hogy Jézus a szabadító, és azért jött, hogy megszabadítsa a perverzt, a tisztátlant, a hazugot... még a vérszomjast is a béklyóitól.
A beteget a betegségeitől, a szegényt a nyomortól, a rabot a rabláncaitól (Ézs. 61:1-2).
Ez máshogy nem megy. A katolikusok által elkezdett módszer csődöt mondott már a kezdetektől. Gyere ide mert mi itt vagyunk ebben az épületben. Itt ülünk az aranypalotáinkban az aranytrónunkon, vörös és kissé nőies bársonyruháinkban, nézd... a nyakunkban egy kilós aranykereszt. Csókold meg a kezünket, de vigyázz a rubint és smaragdgyűrűinkre, mert koszosak lesznek a lehelletedtől.... stb....
Nem működik és nem is fog soha, ez nem a keskeny út, amiről Jézus beszél, mert a keskeny utat csak kevesen találják meg, a gazdagok semmiképpen (Mt 7:14).
A keskeny út hasonlít egy kötéltánchoz, ahol tisztában vagy avval, hogy te most egy nehéz feladat elvégzésében munkálkodsz. Ne a pásztorodra hallgass ebben az egy dologban (ha ő nem hajlandó kettesével az utcára küldeni a tagokat), mert neked adatott az evangélium hirdetése a szegénynegyedekben (ez a szegények evangéliuma, még akkor is, ha sok megagyülekezet a gazdagokat célozza meg elsősorban, főleg az USA-ban vannak ilyenek: Mt 7:14, Lk 4:18, Lk 7:22), ezt a felelősséget nem háríthatod át másra. Az, hogy a pásztorodnak tekintélye van, befolyása van, hatalma van... ez ne zavarjon meg, mert minden hatalom az Úrtól van (Róm. 13), és még Jónástól sem lett elvéve az ő prófétai elhívatása az engedetlensége miatt.
A bibliában mindig is a jelentéktelenek találtak rá Isten tökéletes akaratára, példa erre Mózes, Gideon, Dávid. Ez utóbbi annyira jelentéktelen volt apja szemében, hogy amikor a próféta szavára össze kellett hívnia minden fiát, Dávidot nem is vette számításba. Mert ez egy gyáva és hazug nemzedék volt, Saullal az élen, akit csak Isten megengedő akarata (Istennek három akarata van, Rm 12:2) tett királlyá egy megfutamodásra hajlamos nép felett. Amikor ki kellett volna állniuk az igazi ellenség ellen, már mind a gyávaságába burkolódzott és megengedték egy tizenéves pásztorgyereknek hogy kiálljon egy óriás ellen, mert nem volt erre más jelentkező. És rá akarták erőszakolni Dávidra az ő emberi kézzel készítetett páncéljaikat és fegyvereiket, de Dávidnak nem kellettek a hitetlenség és gyávaság fegyverei. Lemerevedett volna tőlük, mint ahogy most te is valószínűleg le vagy merevedve a gyülekezeted vezetői által ráderőszakolt emberi szokásoktól és gyülekezeti látásnak nevezett bibliai elhajlásoktól.
Hogy hogyan tudod meg azt, hogy a gyülekezeted vezetői a keskeny úton járnak-e vagy sem?
Nézz körül a szolgálatok körül: van-e kettesével kiküldött evangelizáció a szegénynegyedekben. Vannak-e közismert evangélisták a gyülekezetben, akiknek állandóan poros a cipőjük?
Mert a nulla és a félwattos evangélisták itt nem érnek semmit, hiszen lámpások vagyunk a világban. Ha igaz evangélista vagy, a fél város ismeri a neved. Jézus tanítványai útját forrongások követték a városokban, annyira felindultak az emberek a jelenlétükön. Azok az evangélisták, akik kijárnak vagy egy tucat éve a terekre de nemigen zavar senkit a jelenlétük (csak bosszantják az embereket hangosan beállított mikrofonon keresztüli üvöltözésük), nem elhívott evangélisták, az ilyen mellé be ne állj! Mert rád is átmehet ez a gyümölcstelen megkötöttség (kényelmi okokból nem követik teljesen az Igét, és ez által nincsen bő fogás -Ján. 21:5-6 ****).
Hanem vidd az Úr elé az ügyedet, kitartóan emlékeztesd Őt az Igén keresztül az ígéretekre, és akkor be fog indulni minden. Kérj társat magad mellé. Fontos, hogy kettesével menjetek, ez az igei, csak ettől válik valaki igazán tapasztalt evangelistává. David Wilkerson is ezt követte fiataljaival, és a világ egyik legnagyobb keresztény szervezete lett a kezdeményezés (Teen Challenge).
Mert nem csak mint gyülekezeti keresztény vannak elhívásaid, hanem egyéni szinten is, sőt.... ez jön előbb.
Ne a gyülekezet adjon neked identitást, hanem Jézus maga. Tehát ne a gyülekezetről vegyél példát, hanem azokról, akik a keskeny úton járnak.
A sorok írója (az egyik KMA vezető) megtérése után pár hónappal egy kórházba lett küldve az Úr által. Imádkozni kellett egy súlyos, halálos betegért aki aztán hirtelen  felgyógyult és teljesen egészséges lett. A gyülekezet persze ezt nem fogadta örömmel, sőt nem is akartak beszélni a dologról. Mert a látásuk szerint ez nem volt bibliai, hiszen ők voltak a felkentek, ez az ő munkájuknak kellett volna lennie. Valójában csak a gyülekezeti programok töltötték ki az egész életüket, mert sok százan voltak, és kellet az elfoglaltság a tagoknak.
És ez rámutat az állapotokra, ami szinte minden európai országban uralkodik.
Hitetlenség.
Ezt kell legyőznöd, előszőr magadban persze.
Szóval vidd az Úr elé, ostromold az Urat minden nap ez ügyben, ha kell, böjtölj pár napot (csak víz, semmi más).
És kérünk minden keresztényt, hogy ne botránkozzanak meg ez íráson. Ha nem tetszik vagy nem értesz egyet vele, továbbmész.
Isten Szent Szelleme már itt van. Keres és munkálkodik.
Ki megy el nekünk? Kérdezi az Úr. Mi lesz a válaszod?  Ézs 6:8
Kma 2016

Vonatkozó igerészek:
    
És monda nékik (Jézus): Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.  Mk 16:15
     
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.  Ézs 58:8

Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.  (Mt 7:14, Lk 4:18, Lk 7:22)

Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót; Ézs. 61:1-2
    
A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik;  Mt 11:5    
Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat...  Lk 4:18     
És felelvén Jézus, monda nékik: Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, a miket láttatok és hallottatok: hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangyéliom prédikáltatik.  Lk 7:22
     
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.  Rm 12:2

Monda azért nékik Jézus: Fiaim! Van-é valami ennivalótok? Felelének néki: Nincsen!**** Ő pedig monda nékik: Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt.  Ján. 21:5-6
**** Júj ez durva!!!!! Profi halászok és nem tudtak egész éjjel fogni semmit! Evangélisták, akik "evangelizálnak" egész életükben, de alig tér meg valaki.
    
És hallám az Úrnak szavát, a ki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!  Ézs 6:8
 
Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak (*** nézd alul); mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól. Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, a ki gonoszt cselekszik. Annakokáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is; mivelhogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint a mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és írigységben: Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.  Rómabeliekhez írt levél 13. rész

*** a felsőbb hatalmasságnak csak addig kell engedelmeskedni, amíg az nem zavarja meg a küldetésedet. Jézus tanítványainak meg akarták tiltani a papok a jó hír terjesztését, de nem engedelmeskedtek a parancsnak, mert az ilyen parancs nem Istentől van. Tehát állj ellen akár a pásztorodnak is, ha az akadályokat emel az evangelizációs törekvéseidnek. És írd meg, ha ilyenek vannak. Amikor a KMA több mint ötven magyar városban és faluban osztotta a szórólapokat a KMA tagok által, volt olyan falu, ahol a falusi vezető és a "keresztény" vezetők ellenálltak és megtiltották a dolgot. Ha ilyesmi történi veled is, legalább írj róla, hogy tanácsokat adhassunk.
... Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajon igaz dolog-e Isten előtt, hogy rátok hallgatnunk inkább, és ne Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy aamiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Csel. 4:19-20

***** tizedfizetés az egy felajánlás az Úrnak, semmiképpen nem a papoknak, ahogyan azt sok szolgálat állítja magáról, ótestamentumi példákkal előhuzakodván.
Mert nincsen külön pap az újszövetségben (szolgálatok vannak), te vagy a pap az Ige szerint, vagyis mindenki pappá lett:
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; 1Pt 2:9


Kapcsolódó cikkek, videók:
....

Az utolsó megújulás

Az evangélium különböző aspektusai

Az evangelizálás titkai

Az evangelizálás magasiskolája

Mindenkinek a maga nyelvezetén


Sikertelen halászat és a csónak bal oldala

Nincsen munkád? Akkor van munkád!
Egy baptista gyülekezet küldte be ezt a helyzetjelentést, egy utcai rendezvény alkalmából:
A pavilont (ahol keresztény filmek is mentek egy nagy monitoron) illetően az az elsődleges tapasztalat, hogy a világi emberek nem jönnek oda és nem nagyon állnak meg, nem kérdeznek semmit, illetve ha meglátják, hogy miről van szó, elsietnek, nem érdeklődnek. Van bennük egy vallásos előítélet, ami keményen dolgozik. Emiatt nem lehet csak úgy állni a pavilonban, mintha könyveket árulnánk, hanem ki kell menni az emberek közé. Én ezért készítettem szórólapokat, ami az evangéliumot tartalmazta, és egy kis ajándékkal, egy csomag rágóval odamentem az emberekhez és átadtam nekik a rágót a szórólappal együtt, közben röviden el is mondtam az evangéliumot. A legtöbb ember ezt elfogadta, de voltak olyanok is, akik nem álltak meg. A pavilon háttérnek, bázisnak jó volt, illetve a Szeretetszolgálat részére gyűjtöttük a cipős dobozokat, így a karitatív tevékenység keretén belül sikerült az evangéliumot is hirdetni. Az a véleményem, hogy az emberek rendkívül közömbösek és bizalmatlanok, emiatt a régi formák már nem működnek, le vannak járatva, valami teljesen újra lesz szükség. Leginkább jelekre és csodákra. Jézus is azt mondta, hogy ha az emberek nem látnak jeleket és csodákat, nem hisznek. Ennek az az oka, hogy az embereket már mindenki megmarketingelte, mindennel elhitette, ezért nem hisznek a szavaknak. Az az alapvető hozzáállásuk, hogy mindenki be akarja csapni őket. Sokan nem akarták elhinni, hogy a rágó ingyen van, azt kérdezték, hogy mit kell azért csinálni, hogy rágót kapnak. Érdekes volt, ez jellemzi az  embereket. Nagyon kell Isten ereje, hogy lássák az emberek, hogy önzetlenül akarunk segíteni és tudunk adni. Üres beszéddel már nem lehet ezt a generációt elérni. Látvánnyal sem, csak, ha tényleg felmutatsz valamit. O. Csaba, Vác
(Az interjú régebben készült O. Csaba ügyvéd testvérrel, de erősen profetikus tartalommal rendelkezik)A mai keresztény egy világi szemével nézve


Ne féljetek tőlünk!
Keresztények vagyunk!
Saul harci öltözetébe szorultunk bele!
Az evangéliumot akartuk hirdetni nektek.
Szóval ne féljetek tőlünk! Keresztények vagyunk!
http://kma-hu.com/blog/186-ne-feljetek-tluenk


 

 

KÖNNYEKKEL FIZETVE

KÖNNYEKKEL FIZETVE
Bitang ember, ki választani nem mer,
szava: nem kell, nem [ ... ]

Tovább...
Kapott bibliaszövegek

Prófécia, ami a KMA munkásságára is érvényes.

... [ ... ]

Tovább...
A fizikai ember üvöltése


A fizikai ember üvöltése

A fizikai ember mindig ugrásra készen [ ... ]

Tovább...