Víz és tűzkeresztség

Két olyan dolog van a földön, ami nélkül nem lehetne elképzelni az életünket, és ez a víz és a tűz.
A víz az egy alap, hiszen ez minden élőlény legfontosabb alkotóeleme.
A másik pedig a tűz, mert ez nélkül nem lenne semmink, vademberként élnénk életünket a természetben.
A tűz által tudunk eszközöket készíteni, ez véd meg a hidegtől, a tűz által tudunk világítani, sőt ez által tudunk normálisan táplálkozni is.


Jézus halat süt - Ján. 21:9


A lámpásodban hiába van olaj, hiába kerülsz be Isten jelenlétébe (Isten jelenléte az olaj), ha nincsen benned tűz, nem világítasz ebben a világban sem. Mert Isten akaratába is be kell kerülnünk, nem csak a jelenlétébe. És mivel lámpások vagyunk Isten kezében, Ő az, aki meg tudja gyújtani a kanócot, hogy világítani tudjunk ott, ahova helyezni fog (vagy helyezett) minket.


Aki utánam jön... ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel...

Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön... ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Mt 3:11, Lk 3:16
Tehát amíg csak vízzel vagyunk megkeresztelve (saját akaratból, nem bébiként), addig csak a keresztényi élet alapszintjére értünk el.
A tűzzel való keresztség fog minket bevinni igazán Isten jelenlétébe és akaratába, mert Isten maga is elemésztő tűz. Zsid 12:29

A tűz tehát ugyanolyan fontos dolog a keresztény életünkben, mint a fizikaiban. Nem tudsz meglenni nélküle.
Az, aki tűzzel van megkeresztelve, tudja csak betölteni Isten szavát és akaratát.
Jézus tanítványai is csak a tűz megérkezte után lettek igazi tanítványok, minden félelemtől mentesek. (Apcsel 2:3)
Mert a hívőket jelek és csodák fogják követni, mondta Jézus.
De akárhányszor megemlítjük ezt a fontos igerészt valamelyik cikkünkben (Márk 16:17), vagy bemutatunk valami videót egy gyógyulásról, valaki előugrik a semmiből, és az asztalra csapja ezt az igerészt:    
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Mt 24:24Nos, nézzük csak: van sok közismert mondás a tűzzel kapcsolatban, ami figyelmeztet a tűz veszélyeire.
Ne játsz a tűzzel... páldául.De ez persze nem jelenti azt, hogy ne használd a tüzet.
Ha a bibliában az van, hogy "hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek", nem jelenti azt, hogy nem követik jelek és csodák a hívőket, hanem azt jelenti, hogy legyél az Úrban, ne legyél hamis Krisztus, vagy hamis próféta. Mert ha az utadat nem követik jelek és csodák, akkor már eleve nem töltötted be az Igét, és már eleve nem vagy krisztusi. Az, hogy valaki még nem jutott el arra a szintre, hogy imádkozzon a betegekért, talán érthető, főleg akkor, ha olyan gyülekezetbe jár, ahol nem tanítják vagy hirdetik a teljes evangéliumot. De más az az ember, aki szánt szándékkal tagadja az evangélium erejét (2Tim 3:5), és szánt szándékkal hátráltatja Isten embereinek és az aktív hívők munkáját.    
Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Szellemem által! azt mondja a Seregeknek Ura. Zak 4:6
Az Úr az, aki csodákat és jeleket tesz a gyermekei által. (Márk 16:17)


Bibliai vízkeresztség (kisgyermekeket nem kell keresztelni még, mert övék a mennyek országa)

Szóval ne álljatok meg a vízkeresztségnél, mert az lényegében "csak" az óemberünk levetkőzését szimbolizálja.
Mózes is csak a vízkeresztségbe tudta bevinni a népét, az ígéret földjére már nem.
Tehát be kell mennünk Isten jelenlétébe és akaratába is, és ezt csak tűz által tudod megtenni.
A kiformált agyagedényt is tűz által égetik ki, és Jézus egyik neve "fazekas". (Is. 64:8)
Persze, ehhez a mi hozzáállásunk is kell.   
És hallám az Úrnak szavát, a ki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet! Ézs 6:8
De ehhez előbb eleven szén (tűz) kell, hogy minden hamisság kiégjen belőled amit a vízkeresztség nem tudott kimosni belőled, és teljesen tisztán tudj az Úr elé állni.
És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, a melyet fogóval vett volt az oltárról; És illeté számat azzal, és mondá: Ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Ézs 6:6-7
Ésaiás próféta is tiszta volt ahhoz, hogy az Úr előtt álljon (mint ahogy mi is meg vagyunk tisztítva Jézus Vére által), de ahhoz, hogy az Úr akaratába bekerüljön, már tűz kellett. Áldjon meg az Úr, hogy át tudjál menni a tűzkeresztségen is, ha eddig nem tetted meg.  (Kma 2014)


A Szent Szellem tüze az, amire szükségünk van. Lk 3:16

Nagyon elvörösödtél, haver!

Nagyon elvörösödtél, haver!

 

Tovább...
A keresztény üzletember

A keresztény üzletemberA keresztény üzletember hatalmas [ ... ]

Tovább...