Bárány vagy, vagy kecske?A világ gyors iramban kezd átrendeződni a napjainkban, ami arra utal, hogy valaki vagy valakik irányítása alatt áll az egész. Az eddig kisebbségben lévő csoportok kezdték el leuralni a többség által elfogadott normákat, sőt már a világtérképen is megváltoztatták a határokat. Menekültek milliói keltek útra, hogy egy távoli országban keressenek biztonságot, ezáltal akaratlanul is beteljesítve azok akaratát, akiknek az a céljuk, hogy egy hatalmas káosz álljon elő, ami az ő irányításuk alatt áll. Az európai típusú embert vették célba elsődlegesen, hiszen itt vert gyökeret a kereszténység által létrehozott életforma és morál, ami a bibliai alapokat tette meg az élet alapkövének. Mert aki az Ige alapján éli az életét, hatalmas áldásokban részesül. Tehát jött a múlt századbeli szexuális forradalom, amivel kezdetét vette a keresztény erkölcsök szétzilálása, és ami lényegében egy virtuális térbe kergetett, pornográfiába fulladt, kikapcsolt, de lázadó társadalmat eredményezett. És ez átterjedt az élet minden területére, és ma már el lehet mondani Európáról és Amerikáról, hogy ez nem keresztény társadalom többé, hanem egy önző, féktelen, élvhajhász, kapzsi, lefizetett, megalkuvó és hatalomvággyal teljes emberkék paradicsoma, ahol már nincsenek erkölcsi normák, sem becsület kódex, hanem pusztán a körülmények és érdekek diktálják a döntések mögött rejlő akaratot. Ha drogozni akar mindenki, akkor legyen a drog legális, ha gyerekekkel közösülni, akkor azt hívjuk generációk közötti közlekedésnek, és ha állatokkal, akkor létesítsünk szex állatkerteket (Dániában már régóta van, igaz, betiltás alatt jelenleg).
De... most jön a lényeg: Jézus nem azért jött e világra, hogy kárhoztassa az embereket.
És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.  Jn 12:47
A világi ember nem tud mást tenni, mint hogy vétkezik, hiszen a test másra nemigen képes (nézd alul ***).
Tehát nem Istentől való a keresztények ilyen nagy méretű ítélkezése mások felett.
Ítélkeznek a parlamenti vezetők felett, bárki legyen is az, hiszen az előzőt is elítélték, a mostanit is elítélik, és ezáltal megnyitották az utat az elkövetkezendő felé, aki olyan igákat fog valószínűleg ránk helyezni, amit az előző kettő nem tett. Mert nem áldották őket, hanem rájuk olvasták a rosszat, és az teljesült be rajtuk.
A keresztények elítélik a menekülteket is, vagy azokat, akik befogadni szeretnék a menekülteket.
Közben nem látják azt, hogy a sok millió menekült között saját testvéreink is ott vannak, és azok is, akik a testvéreink lennének, ha valaki hirdetné a menekült táborokban az evangéliumot. Mert mindennek van jó és rossz oldala: vannak segítségre szorult menekültek (gyerekek, nők, asszonyok), de sok közöttük a bűnöző és olyanok is akadhatnak, akik küldve vannak terrorista csoportok által. Ez utóbbiakat semmiképpen nem szabadna befogadni.
Akkor a keresztények ítélkeznek társadalmi csoportok felett is, akik nem követik az igei tanításokat, sőt... ige-ellenes életformát követnek. Pedig egy világi ember nem ismerheti az Igét, akkor sem, ha már olvasta esetleg. Nem neki lett írva, kivéve az evangéliumokat.
Evvel a keresztények botrányt keltenek, és az egész kereszténységre kiterjedő üldöztetést idéznek elő, ami ugyancsak nem Krisztustól van, nem Krisztusért fogsz üldöztetni, hanem a saját ostobaságod miatt. Mert nem arra hívattál el, hogy a másikat megigazítsad, hanem hogy bemutasd Jézust, és hogy hirdesd Isten dicsőségét, ami a megváltásban mutatkozott meg e világnak.
Tehát ne a falat emeld a kereszténység és bizonyos embercsoportok közé, hanem éppen hogy rombold le azokat türelemmel, szeretettel, alázattal... Isten jelenlétével az életedben (ha van ilyen).
Mert csak a kecske viselkedik olyan módon, hogy megdöfi a másikat, ha valami nem tetszik neki.Bárány vagy, vagy kecske?
Mert a kecskéket az Úr el fogja választani a nyájtól.     
És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Mt 25:33
A kecskéknek pedig ezt fogja mondani: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.  Mt 25:41
Szóval az a végkonklúziónk, hogy aki nem hirdeti az Úr dicsőségét állandó jelleggel, szeretetben és alázatban, problémák elé fog nézni. Az emberek mindent kitalálnak, mindenféle elfoglaltságot vagy szolgálatot, csak hogy ne kelljen nekik betölteniük azt, amit Jézus olyan fontosnak tartott.
Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Mk 16:15     (Kma 2015)


*** Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;  Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk... Ef. 2:1-3

   
Utólagos bejegyzés:
a mi feladatunk nem a bűnök ráolvasása az emberekre. A szeretet nem rója fel, nem emlegeti a gonoszságot.  (1Kor 13:3)
Mert ha meglátják benned Krisztust, akkor meg fogják magukban látni a gonoszságot vagy tisztátalanságot is.
A mi feladatunk kizárólag a megváltás üzenetének átadása, úgy, hogy azt meg is értsék.
Ha valakit a bűnei tükrében szólítasz meg, elvesztetted a csatát már az elején, lényegében erőtlenné lett téve ez esetben az emberek előtt Isten dicsőséges üzenete.
És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.  Jn 12:47

A kenetben való állás nem elég?

A kenetben való állás nem elég?Nem a kenetben való [ ... ]

Tovább...

A világ az egy illúzió
A világ nem az, aminek látszik, [ ... ]

Tovább...
Ha valaki azt mondja...
Ha valaki azt mondja valakinek (miután valami csodát látott, [ ... ]

Tovább...