Mitől függ a hitünk nagysága?Van kis hit, nagy hit és hitetlenség.
Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: Jaj, uram! Mit tegyünk? De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az ÚR megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az Úrhoz: Verd meg ezt a népet vaksággal! Meg is verte őket vaksággal Elizeus kérése szerint.   2Kir 6:15-18
A szolgának akkor jött meg a hite, amikor megnyílt a szeme, és meglátta, hogy akik velünk vannak, azok mindig többen vannak, mint akik ellenünk. Mert Isten ellenségeinek száma mindig véges, ezért vannak sokszor megszámolva: ezren esnek el a bal kezed felől, tízezer a jobbod felől, Dávid hőse 800-at vágott le stb... de Isten nem engedte még saját népét sem megszámolni (2Sám. 24), mert azt mondta Ábrahámnak: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod. Így lesz a te magod.  1Móz 15:5  Ne féljetek tehát, mert olyan Istenünk van, aki a kezébe tart mindent. Péter is, amikor kilépett a csónakból, azt hitte, minden elveszett, mert csak a hullámokat látta. De amint szemeit Jézusra emelte, nem volt már vihar többé, hanem vizenjárás (igében való járás, az Igén való állás) volt csak.
Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van.  1Jn 4:4
Hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.  Fil 2:15
Ne féljetek tehát, hanem legyetek bátrak az Úrban. Mi már legyőztük a világot.   És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljön, és most e világban van már. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van.  1Jn 4:3-4

 

Az igaz alázatAz igaz alázat

Ha öt évig járunk egy gyülekezetbe, [ ... ]

Tovább...
A keresztény üzletember

A keresztény üzletemberA keresztény üzletember hatalmas [ ... ]

Tovább...
Televízió

Televízió


Leülsz a TV elé, és bámulod órákon [ ... ]

Tovább...