PÁRTOSKODÓ KERESZTÉNYEK
Mottó: "A bal szárny és a jobb szárny ugyanahhoz a madárhoz tartozik", tehát Jézusra szavazz, Ő mindig középen áll, nem pártoskodik.

Isten gyűlöli a pártoskodásokat, ennek ellenére a legtöbb magát kereszténynek beállító ember hatalmas érzelmi kitörések közepette áll ki kedvenc pártjáért vagy politikai meggyőződéséért. Fittyet hányva minden igei útmutatásnak, ami már eleve kimondja, hogy minden hatalom Istentől van és imádkozzatok értük (Róm. 13). Gyülekezetek kardoskodnak pártokért valami számunkra láthatatlan érdek miatt, rávévén a híveiket arra, hogy mindannyian arra a pártra szavazzanak, amit a pásztor bácsi jónak lát. Aztán persze fordul a politikai kocka, a kedvenc párt a rövidet húzza, kiderül hogy ők voltak igazából a nagyobbik gonosz, és most azokat kezdik éljenezni, akiket eddig átkoztak. De neked, mint mezei kereszténynek, ki kell lépni ebből, és követni az Igét:
Megmentettél népemnek pártoskodásaitól...  2Sám 22,44Mert ha belesodródunk a pártoskodásba (ha agresszíven kiállsz valamelyik párt mellett, és ráolvasásokat mondasz ki a másik szárnyra, mondjuk), akkor óhatatlanul beleesel ezekbe a viselkedési formákba, amit ez az igerész felsorol:
Mert félek azon, hogy ha odamegyek, nem talállak majd olyanoknak, a milyeneknek szeretnélek, és engem is olyannak találtok, a milyennek nem szeretnétek; hogy valamiképen versengések, irigységek, indulatoskodások, visszavonások, rágalmazások, fondorkodások, felfuvalkodások, pártoskodások lesznek köztetek.  2Kor 12,20
Tehát: versengések, irigységek, indulatoskodások, visszavonások, rágalmazások, fondorkodások, felfuvalkodások és pártoskodások.
Ismerős, nem? Rámész a fészre, megnézed (inkább ne tedd) az egyik testvér indulatos bejegyzését valamelyik pártról, és ott vannak alatta a hozzászólásokban a fent említett viselkedési formáknak a megnyilatkozásai. És akik ilyenek, azok semmiképpen nem juthatnak be a Mennyek Országába, mert a mennyország az a szentek lakhelye, nem ráolvasók, bűbájosok, versengők, indulatoskodók és pártoskodók helye.
Nem kell tehát pogányabbnak lenni a pogányoknál, a keresztények sokszor hajlamosak erre:Azért így szól az Úr Isten: Amiért ti pártosabbak voltatok, mint a pogányok... Ez 5,7
Hanem meg kell térni ebből, elfordulni ezektől a gyakorlatoktól, és az Urat szolgálni. Amikor kibéreltünk egy mozi termet három hónapon keresztül (most, a nyáron), hirdetések tucatjait adtuk fel, hogy segítőket keresünk, szinte senki nem jelentkezett.
És mindezt a pártoskodás okozza, mert szinte senki nem hajlandó Isten igáját a nyakába venni. Jobb lenne tehát elfordulni ezektől a dolgoktól, és kimenni az utcákra, terekre, mert ha az idők jeleinek hihetünk, nincsen sok időnk hátra. És ezek az idők gonoszok lettek, nagyon gonoszok.Ha van kedved tehát spontán megmozdulásokra, írjál nekünk, és még karácsony előtt be tudnánk indítani valami akciót az utcákon és tereken. De csak olyanok írjanak, akik állják a szavukat (többen jelentkeztek nyáron is, de nem jöttek el, sőt... azóta sem jelezték elmaradásuk okát). Áldjon meg az Úr, az Ő hatalmas szeretetével.  
(Kma 2015)

 

 

Evangelizáció hip-hop zenével

Jelenleg sokat foglalkozunk evangelizáló csoportokkal.

Kutatjuk a lehetőségeket, [ ... ]

Tovább...
A mulasztás bűne

A mulasztás bűne
A bűnnek két fajtája van: elkövetett bűn [ ... ]

Tovább...
Megtérési hullám Magyarországon

 

Megtérési hullám Magyarországon

Az ótestamentumi [ ... ]

Tovább...