A kereszténység elhívatása és a menekültválság


Reinhardt Bonnke-nek semmi problámája nem volt az afrikai népcsoportokkal, mert Isten
akaratában állt, és 100-200 millió ember tért meg pár évtized alatt. Nem istápolni ment, hanem
hogy elmondja nekik az igazságot és megszabadítsa őket a hazugságoktól, átkoktól, betegségektől.


Olyan korban élünk, amikor nagyon sok ember elérkezett arra a pontra, hogy nem tudja, merre tovább. Ezért érdemes ilyenkor is az Igét tanulmányozni, és nem a körülményekből levonni tanulságokat. A kereszténység legfontosabb elhívatása a gonoszság bilincseinek a megnyitása, vagyis a megkötözötteknek megoldást adni. Erre kaptuk a kenetet az Ésaiás 61 szerint is.Arra, hogy jótékonykodjunk, nem kell sok kenet, azt bárki meg tudja tenni, egy világi is. Jézus is csak akkor jótékonykodott, amikor az elkerülhetetlennek látszott, és megszaporította az öt kenyeret és a két halat. Jeruzsálem teli volt bénákkal, vakokkal, éhezőkkel, menekültekkel, mégsem hozott össze egy alapítványt, hogy mindenkin segítsen (pedig ha van valaki, Ő megtehette volna). Csak azokon segített, akik az útjába kerültek. Amikor Péter a béna koldussal találkozott, az első szavai ezek voltak: pénzem nincsen (pedig valamije csak volt neki is, apostol létére), de amim van, azt neked adom: Kelj fel és járj Jézus nevében. Tehát itt is találkozunk a keresztény igaz elhívatásának gyakorlásával. Röviden: a keresztény elhívatása az az örömhír terjesztése elsősorban, az Úr bosszúállásának napjának megemlítésével.  Ez az örömhír terjesztése viszont a gonoszság bilincsinek a megnyitásával jár, tehát megszabadítjuk az embereket a hazugság kötelékeitől és minden más, ördögi hatalmak által rájuk erőszakolt kényszertől, az által, hogy szabadulást hirdetünk nekik, Jézus nevében. Ez a mai menekültekkel elárasztott világban úgy tükröződhet vissza,  hogy keresztényként mész oda a menekültekhez, segítesz nekik, de közben elmondod azt is, hogy az a felfogás, amit a vallásuk képvisel, nem felel meg Isten elvárásainak, sőt sok helyen szembehelyezkedik Isten szavával és akaratával, mert Isten nem engedi meg az öldöklést, a gyermekekkel való házasságot, a gyermekek, fiatalkorúak és mindenki más meggyalázását, a hitünk másokra való kényszerítését, a gyűlöletszítást, népcsoportok kiirtását, fegyverekkel való hadonászást stb... Ha ezt elfogadják tőled, hogy ezek a törvények itt, van csak zöld utad arra, hogy tovább segítsél nekik. Ha a jövevények viszont elutasítják Isten általunk képviselt törvényeit, sőt kijelentik, hogy azért jöttek, hogy elpusztítsák ezeket, az emberekkel egyetemben, csak egy futóbolond lehet az a személy, aki kitart mellettük.


Keresztényeket dobtak a vízbe több átkelésnél is a bevándorlók. A keresztények valószínűleg megfulladtak.
Szóval csak annyit szeretnénk evvel mondani, hogy előszőr ki kellene vizsgálni azt, kivel állunk szóba, kinek is segítünk.
És elbeszélgetni velük erről, hogy megismerjük ittlétük indítóokait és közöljük velük a mi álláspontunkat.


A bibliai jövevény egyik példája Naómi a Ruth könyvéből. Jövevényként az aratók után kullogott, hogy felszedje a hátramaradt magvakat, ami már nem kellett senkinek. Sőt kijelentette: Ruth pedig monda: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert a hova te mégy, oda megyek, és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ruth 1:16  Tehát teljesen azonosult az őt befogadókkal, nem pedig szembeszállt velük. Először betöltötte Isten parancsolatait, és utána el lett látva fizikai téren is. Az emberek fizikai szükségletének ellátása akkor jön szóba, amikor ezt az első dolgot (Jézus parancsolatait) betöltöttük, és nem fordítva. Azok a keresztény szervezetek, akik nem foglalkoznak a láthatatlannal és csak a fizikai világban buzgók, teljesen elmennek Isten akarata mellett. Mert meg van írva:
Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a felmagasztalás (vagyis szabadulás az átokból); Hanem Isten a biró, a ki egyet megaláz, mást felmagasztal! Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedvvel tele; ha tölt belőle, még seprejét is iszsza és szopja a föld minden gonosztevője.  Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób Istenének.  És a gonoszoknak szarvait mind letördelem; az igaznak szarvai pedig felmagasztaltatnak.  Zsolt. 75:7-11
Tehát ki kell lépnünk az ördög taposómalmából, abbahagyni ezt a jobboldali-baloldali nézeteket való életmódot, és azt tenni, amit Isten kért tőlünk.
A gondolkodás nélküli idegenek betelepítése ugyanolyan hibás, mint a "senkit nem engedünk be" módszer, mert nem gyurcsánok és orbánok fogják megoldani a problámákat, hanem Isten maga. De ha a saját kezünkbe vesszük a válság megoldását, akkor jöhet a salamoni verzió, ami az emberiség legnagyobb katasztrófájához vezetett akkoriban. Minden idegen asszony hozhatta a saját vallását magával, aminek Salamon még templomot is emelt, sőt áldozott a démonok felé. És utána dőlt össze Izrael, a papság, a templom, Dávid sátra. A nép szétszóródott a mai napig. Salamon után már nem volt történelem, Jézus eljövetelén kívűl.
És ma ugyanaz a helyzet. Nyakra főre beengedünk mindenkit, már meg sem kérdezzük, hogy ki vagy, csak gyere. Hozd a vallásodat is vérlázító szokásaival... a templom költségeit mi álljuk. Ki akarsz minket nyírni? Hallelúja. Itt van egy kis pénz is, nehogy zavarba gyere a fegyvervásárlásnál.
Hogy mi a dolga egy igaz kereszténynek ilyenkor?


Harc a gonoszság démonai ellen

Megfújni a trombitát és felvenni a harcot a gonoszság szellemei ellen, mert nem emberek ellen van harcunk, hanem szellemi fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak (Ef. 6).
Ha ezt nem tudod megérteni, ha te ezt nem tudod elfogadni, és csak rohansz segíteni mindenkin akit látsz, akkor inkább jobb lenne egy kicsit félreálnod és megkérdezni az Urat, hogy mi a terve veled a továbbiakban. Mert Jézus is előbb tanított, gyógyított és szabadított, előbb jöttek a szellemi dolgok, és utána a fizikai.


Kapcsolódó igerészek:
Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót. És. 61:1-2

Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Márk. 16:15-18Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a felmagasztalás (vagyis szabadulás az átokból); Hanem Isten a biró, a ki egyet megaláz, mást felmagasztal! Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedvvel tele; ha tölt belőle, még seprejét is iszsza és szopja a föld minden gonosztevője.  Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób Istenének.  És a gonoszoknak szarvait mind letördelem; az igaznak szarvai pedig felmagasztaltatnak.  Zsolt. 75:7-11

Utólagos bejegyzések:
A "Csipkerózsika álmát alussza Európa" meghatározás az interneten bukkant fel az utolsó időkben, és ez is rávilágít arra, hogy itt valami varázslás történt. Az európaiak nagy része el lett varázsolva. Ha megnézed az arab irodalmat, hatalmas varázsereje van. Az arab férfiak a mesterei annak, hogyan kell a nőket elvarázsolni, és ennek nyomait láthatod is, amikor pl. a német vezetőnő szelfizget a menekültekkel. A szelfizgetés után teljesen megváltozik a viselkedése, napról napra más és más döntéseket hoz. E varázslás mögött démonok vannak, amiket csak a kereszténység tudna semlegesíteni. Tehát imára fel (hacsak nem vagy te is elvarázsolva már, mert akkor szabadításra van szükséged neked is).


 

AZ EVOLÚCIÓ GYENGE PONTJAIAZ EVOLÚCIÓ GYENGE PONTJAI

Az autókiállításon [ ... ]

Tovább...
A VŐLEGÉNY ÉS A CSÚNYA LÁNY
A VŐLEGÉNY ÉS A CSÚNYA LÁNY
Képzelj el egy [ ... ]

Tovább...
Csatlakozz a

Csatlakozz a "lázadókhoz"   Ha a világban lázadás [ ... ]

Tovább...