Jézus kereszthalála nem elég
Van élő Ige és halott ige. A biblia beszél az írott igéről, ami abban az írott formájában nem tud segíteni senkin, sőt... átkot hozhat az életedre.
Aztán van az élő Ige, amit Isten Szelleme (Szent Lélek) megelevenít, és csak ez képes megeleveníteni minket is (2Kor 3:6).Ugyanez a helyzet Krisztussal. Jézus halála nem jelentene semmit, ha Jézus nem támadott volna fel. Mert meghalni sokan tudnak vagy tudnának valakiért, hiszen sok ember ment már a halálba másokért. De ami Krisztus megváltását teljessé teszi, az a feltámadás és a mennybe menetel.
Krisztus az Élő Ige (János evangéliuma 1:1). Ha úgy járulsz az Igéhez, hogy az megelevenedik neked, akkor teremtettél kapcsolatot Istennel az Igén és a Szent Szellemen keresztül.Tehát az Igéhez közeledni valami egészen természetfeletti dolog, mert egy élőlénnyel van dolgod, Isten maga az Ige (olvasd: Ján. 1).
Sokan úgy közelednek az Igéhez, mint egy írott könyvhöz, szavakhoz, betűkhöz, amit többezer éve írtak le, és ezáltal egy halott valamihez fordulnak.
Ugyanígy lehet közeledni a halott, keresztrefeszített Krisztushoz is, és azt fogod tapasztalni, hogy nem történik semmi ("csak" a bűnök bocsánata működik a keresztnél). Általában a történelmi egyházak jutnak el eddig az első lépcsőig, és utána évszázadokig a halott Krisztust imádják, avval van "közösségük". Olyasmi, mint a megtérés, meghalok a magamnak és a világ számára, de ez még nem tesz engem élővé! Élővé az tesz engem, ha feltámadok Krisztusban és utána veszem a Szent Szellemet (tűzzel való keresztség - Mt 3:11  ), vagyis Krisztus mennybemenetelét is átélem.Mózesnak és népének nem volt elegendő kijönni Egyiptomból. Igaz meghaltak Egyiptom számára, visszaút nem volt. De ha ebbe az állapotba ragadtak volna bele, elpusztultak volna, örökre. Tehát tovább kellett menniük a következő fázisig, vagyis találkozniuk kellett Istennel. Akitől meg is kapták az instrukciókat: újjá fogtok születni, mert a szent földre csak az új ember mehet be. Látod a hármas lépcsőt ismét? Kivonulás (megtérés), újjászületés a pusztában (feltámad az új én), bevonulás a szent földre (mennybe menetel). Péter azt mondta a bénának: kelj fel és járj. És a béna elkezdett járni. Mert Péterben a feltámadt és mennybe ment Krisztus lakozott. Ha nem a feltámadt és mennybe ment Krisztust hirdetjük, nem fog történni semmi! Ha a halott szavakat olvassuk a bibliában, nem fog történni semmi! Miért nem? Mert nem arra van szükséged, mit mondott Pálnak Isten 2000 évvel ezelőtt, hanem hogy mit oszt veled meg most, az írott igétől nem eltérve persze.
Ez egy közösség az Istennel. Ha van mondjuk egy jegyesed, nem elégszel meg avval, amit öt éve mondott. Lehet, hogy azt mondta akkor neked: hozz egy kis süteményt, éhes vagyok. De ez most már nem érvényes! Most mást akar kérni tőled, lehet hogy fázik vagy szomjas. De ezt csak akkor tudod meg, ha a közelébe vagy, az arcába nézel, gyönyörködsz benne.És így van ez Istennel is. Azt akarja veled közölni, amire épp most van szüksége, vagy amire neked van éppen szükséged. És ezt az Igében fogod megtalálni, amit sűrűn kell olvasgatni, mint Dávid is tette. És át volt itatva az élete Isten jelenlétével. Legyen így a te életed is. Ámen.
Vonatkozó igerészek:
Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.  2Kor 3:6  
Kezdetben volt az Íge, és az Ige az Istennél volt, és Isten volt az Ige (Jézus az Ige).  Ján. 1:1   
Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.  Mt 3:11

TE OTT! NE BÚJKÁLJ AZ ÚR ELŐL!

TE OTT! NE BÚJKÁLJ AZ ÚR ELŐL!  

Tovább...
Gianna Jessen

 
Gianna Jessen!
Elkészültünk egy olyan videó [ ... ]

Tovább...
Két madár beszélgetKét madár beszélget
A vörösbegy [ ... ]

Tovább...