foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ki árthatna neked? Gyönyörű vagy! Szép vagy! Isten szerelmese vagy! Az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Senki nem választhat el téged Isten szerelmétől, mert Ő az elemésztő tűz és őrülten szeret. Virágok nyílnak amerre csak lépsz, és az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Emelt fővel járj! Egy menyasszony büszkén hirdeti, hogy jegyes.

Kma Online TV

Jézus téged is hív. Nehogy azt hidd, hogy kivétel vagy!

Mindenkinek a maga nyelvezetén

Ezen az oldalon olyan jeleneteket fogunk bemutatni, amikor az evangéliumot az emberek saját nyelvezetén, saját környezetüket, felfogásukat és kultúrájukat figyelembe véve hirdették.
Mert: ...a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.  1Kor 9,20-22


Ebben a jelenetben a főszereplő az üzletembert (szőlősgazda) kirajzoló példát hozta elő, megemlítvén, hogy egykoron ő is egy gazdag ember volt. Az azonosulási pontok túl erősek voltak ahhoz, hogy a megcélzott egyén figyelme másfelé tudjon irányulni. Isten kegyelme itt abban nyilvánult meg, hogy a gazdag ember, aki magatehetetlenül, szinte roncsként feküdt a halálos ágyán, még befogadhadta az örök életet
Teljes film itt


Ebben a jelenetben a fadarázs (kisrepülő) megölt embereinek feleségei mennek el a gyilkosokhoz, hogy hirdessék Isten szeretetét.
Az evangéliumot olyan formába öntik, amit még egy őserdei indián is meg tud érteni. A keresztény filmcsinálás egyik legszebb pillanata. Megtörtént esemény.
A film címe: A LÁNDZSA HEGYE .


1:33:00-tól lehet nézni azt a jelenetet, ahol a banda tagjai megtérnek.

Ebben a jelenetben (az egész film megtörtént esemény) van egy olyan rész, Jézust mint bandavezért ábrázolják.
A főszereplő (Nicky Cruz) nem érti az evangélium hirdetést (de érzi Isten jelenlétét).
A mellette ülő másik bandavezér tolmácsolja neki az elhangzottakat, saját nyelvezetüket és képzeletvilágukat használva.Teljesen mindegy, hogy kinek a kezében van a fegyver.
Egy volt katonatiszt olyan szavakat mond a fegyveres rablónak, hogy annak megváltozik az Istenről alkotott képe, örökre.
Részlet a VÁLASZÚT című filmből.

A téma folytatódni fog

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

2023 Copyright Kma Online TV Rights Reserved