foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ki árthatna neked? Gyönyörű vagy! Szép vagy! Isten szerelmese vagy! Az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Senki nem választhat el téged Isten szerelmétől, mert Ő az elemésztő tűz és őrülten szeret. Virágok nyílnak amerre csak lépsz, és az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Emelt fővel járj! Egy menyasszony büszkén hirdeti, hogy jegyes.

Kma Online TV

Jézus téged is hív. Nehogy azt hidd, hogy kivétel vagy!

Képzelj el egy kötéltáncost, aki jobbra-balra billeg, hogy megtalálja az egyensúlyát és biztonságban végig tudjon menni a kötélen,
ami a mi számunkra nem más, mint a keskeny út.

Koteltancos4

Az egyensúlyt megtalálni nagyon nehéznek látszik, és ha megvizsgáljuk a kereszténység belsejében lezajlódó folyamatokat,
szinte lehetetlennek tűnő feladat.

Koteltancos2

Mert miből áll az evangéliumhirdetés?
Az evangélium maga az nem más, mint a megfeszített és feltámadt Krisztus, aki a mennybe ment, és felruháztatott minden hatalommal, a neve minden név fölé tétetett, és nem maradt semmi, ami ne lett volna alávetve neki. És ez miatt nincsen más név sem, ami által megtartathatnánk.

Jezus 3x

Tehát van a bűnök bocsánata (kereszthalál), majd az újjászületés (feltámadás), és a hatalommal való felruházás (mennybemenetel, a Szent Szellem kitöltekezése a keresztényekre). Ha csak egyet is elvennénk e három ciklusból, már nem lenne teljes az evangélium. De mivelhogy mindent az elején kell kezdeni, a bűnök bocsánatának a hirdetése az, amivel egy evangélista első lépésben megközelíti az embereket.

Jezus keresztrefeszites2

És itt oszlik meg az egyház, ez miatt jöttek létre a felekezetek, ami lényegében nemigen jelent mást, mint elhajlásokat az Igétől.
Sokszor csak jelentéktelen elhajlásokról van szó, de ezek az elhajlások, amelyeket gyülekezeti látásnak is szoktak becézni, eltávolítják Krisztus testének tagjait egymástól, mert egy törést hoz létre az Ige magyarázatában, és ezáltal az evangelizáció fogalmának a gyakorlatba vitelében, ha egyáltalán eljutnak az utcán történő, folyamatos evangélium hirdetésig.
Mert az evangélum hirdetést felválthatja a csodák előtérbe helyezése (lábjegyzet *1), ahol már inkább a csodák vannak előtérben, pedig az Ige szerint a csodák csak követik az evangéliumhirdető hívőt. Vagy jön egy tanítás, mint a kegyelemtanítás, ami cselekvőképtelenné teszi a hívőket, és elkezdenek mindent kritizálni, ami az ő tanukba már nem fér bele. Aztán itt a legnagyobb hiba, amit el lehet követni, vagyis a csodák elvetése, amikor egy felekezet azt hirdeti, hogy a csodák ideje már lejárt. Tehát eljutnak az első két ciklusig (megtérés, újjászületés), de a mennybemenetelig már nem, mert megtagadják a Szent Szellem erejét (és ajándékait, nézd lábjegyzet **2), ami képes még a halottat is feltámasztani.
Ezek a nézetkülönbségek osztják meg az egyházat, de ennek ellenére az egyház még működik, sok helyen hatalmas sikerrel.
Persze vannak sokkal durvább túlkapások, amibe ha beleesik az ember, akkor már kívül esik az egyház, vagyis a kereszténységet meghatározó kritériumokból (a kereszténység igei alapokon áll), és szekta lesz belőle.
Ha pl. Jézus személyét ledegradáljuk egy statisztává, akkor egy teljesen ige-ellenes tant hozunk létre.
Ennek a legismertebb képviselője a Jehova Tanúi társaság, akik abból indulnak ki, hogy Jézus csak az Atya akaratát jött beteljesíteni, és nem tett mást, mint amit az Atyától (Jehovától) látott.
De elfelejtik azt a tényt, hogy Jézus életét két részre kell osztani: a kereszthalál előttire és utánira.
Mert a kereszthalál után kapott meg minden hatalmat, égen és földön.
Utána emeltetett a neve minden név fölé (lábjegyzet ***3), Jehova neve fölé is, mert az Atya döntött így.
És amikor letellik majd az ezeréves királyság, Jézus visszaad minden hatalmat az Atyának.
Sokan nem tudják, hogy Jézus által és Jézusért teremtetett minden, ami van a földön és a mennyekben is.  (lábjegyzet ****4)

Jezus teremti a foldet

Aki más evangéliumot hírdet (mint a megváltást és újjászületést), az legyen átkozott, modta Pál apostol.
A Szent Szellem is azért jött, hogy megdicsőítse Jézust, mint ahogy az Atya is Jézusban dicsőült meg.
Szóval a Jehova Tanúi félremagyarázzák az Igét, sőt egy olyan bibliát hoztak forgalomba, amit meghamisítottak (átírtak igerészeket), hogy a tanaikat jobban alá tudják támasztani.

Az a keresztény, aki teljesen az Úr útján jár, az egy olyan személy, mint mondjuk Reinhard Bonnke.

Reinhard Bonnke2
A kép szövege: A mi világunk, a mi lehetőségünk, hogy lelkeket nyerjünk

Egy evangélista, akinek útját csodák követik (nem ő keresi a csodákat, hanem azok követik őt). Az ilyen ember feddhetetlen marad mindenki szemében, mert alázatos, Istennek engedelmes ember, szinte csak a megváltásra összpontosít. Az emberek milliószámra tértek meg Bonnke összejövetelein (volt hogy kétmillió ember gyűlt össze egy alkalomra), tízezrek gyógyultak meg másodpercek alatt, egyidőben.

Reinhard Bonnke
Reinhard Bonnke egyik összejövetele Afrikában

Nincs a földön még egy ember, akinek ekkora szolgálata lenne, és miért? Mert a megváltás üzenetét hírdeti elsősorban, amit Jézus is kért tőlünk. A csodák csak ezt követik (lábjegyzet *****5), mert a csodák nem azért állnak elő, mert mi erősen koncentrálunk, hanem mert Isten betervezte azon emberek gyógyulását az adott helyen és időben. A csoda maga nem garancia arra, hogy az emberek igazán megtérnek, példa van erre bőven, maga Jézus is csak ritkán kapott köszönetet a gyógyításokért.
Isaiah Reed például fel lett támasztva a halálból, miután pisztolylövésekkel az agyában és több mint egy tucat késszúrással a testében meghalt, mert lányfuttató és drogkereskedőként egy állandó harc volt az élete. De Isten feltámasztotta a halálból (lábjegyzet ******6), és ő tudta ezt, de három évig élte tovább bűnös életét, mintha nem történt volna semnmi, és akkor megtért.
Mert nem a csodákat hírdetjük elsősorban (pedig ezek is fontosak!), hanem a megváltást, a bűnök bocsánatát, ami csak a megtört szívűeknek adatott.
Amikor már megutáltad a saját halott és bűnös életedet, amikor már nem látsz kiutat, amikor már összecsaptnak a fejed felett a hullámok.... akkor jelenik meg a kereszt az életedben, Jézus keresztje, ahova fel lett szegezve minden minket vádló hang, tett és cselekedet, betegség és átok. És ha ezt a lépést megteszed, utána indulnak be a következő ciklusok: az újjászületés és a hatalommal való felruházás.

tekozlo fiu

Mint a tékozló fiúnál, előbb a bűnbánat, utána az újjászületés (visszakapta a fiúságot), majd a hatalommal való felruházás (az apa felöltözteti, a hatalom köntösét borítja rá). Mert meg van írva:
De Isten, gazdag lévén irgalomban... minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt.... és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban... (Ef. 2)   Olvasd: VELE EGYÜTT ÜLTETETT A MENNYEKBEN

Jezus tronja

Tehát ha nem akarunk beleesni a felekezetek által képviselt viselkedési formák egyikébe sem, ki kell mennünk az utcákra (kettesével), és hírdetni a megváltás és bűnbocsánat üzenetét.     
Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet... 1Kor 1:23
Persze lehet filmekkel is megajándékozni a szomszédaidat is, de a bibliai, igei módszer az a MENJETEK.
Vihetsz magaddal akár szórólapokat is, evvel könnyebben tudsz odalépni valakihez, és ha esetleg elutasítanak, az üzenet ott van az átadott papírdarabon.
Áldjon meg az Úr ebben, és írjál, ha változás állt be az életedben.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------ui: sokan siránkoznak, hogy elvesztették a munkájukat, és hetek-hónapok óta nem találtak másikat.
Pedig szerintünk talán épp az a helyzet, hogy megtaláltad a munkát (vagy a munka talált meg téged?).
Végre van időd az utcán hírdetni a megváltás üzenetét, egész nap, egész héten, egész hónapban!
Szóval nehogy beleess abba a hibába, hogy elkezdesz rohangálni, facebookra irogatni segítségért, pánikba esni.
Mert most jött el az az idő, amikor végre Istennek tudsz zavartalanul dolgozni a hirtelen megszaporodott szabad idődben (a TV-t dobd ki).
A fizetség nem marad el, mert:
Annak pedig, a ki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint... Rm 4:4     


lábjegyzet *1
a csodák előtérbe helyezéséhez a legjobb példa a Benny Hinn szolgálata.
Amikor már nem az evangéliumhirdetés van az előtérben, hanem a csodák utáni éhség (ami nem rossz, mert mindannyian éhesek vagyunk Istenre és a csodáira, de a csodák csak másodlagos tényezők lehetnek egy evangélista szolgálatában).
Az ilyen emberek sokkal könnyebben sebezhetőek, mert kényszerítve lesznek arra, hogy megvédjék a szolgálatuk alatt történt csodák igei mivoltát.
Benny Hinn egyszerűen elátkozott mindenkit, legyen az férfi vagy nő, aki felemeli szavát az ő(!!) szolgálata ellen: https://www.youtube.com/watch?v=7wAQ5ftiEqE
A végén tehát elmarad az állandó evangéliumhirdetés a prédikációikban is, és beállnak ezek a szolgálók egy védekező, vagy a rágalmazókat támadó magatartás igájába, és ezáltal kiteszik magukat és a segítőiket olyan támadásoknak, amelyek kihathatnak az egész szolgálatukra, vagy privát életükre (Benny Hinnt otthagyta a felesége, mert nem bírta cérnával, de azóta összejöttek ismét).
Evvel szöges ellentétben áll Bonnke tiszta evangélium hirdetése, az az ember kivívta milliók, tízmilliók, sőt százmilliók tiszteletét (több mint 100 millió regisztrált megtérő volt eddig a szolgálatán keresztül Afrikában), és senki, sem Benny Hinn (akinek lényegében ugyanúgy az Úrtól van a szolgálata), sem más nem tudja összehozni, még a töredékét sem, azoknak a gyógyulásos és szabadításos összejöveteleknek, ahol tízezrek gyógyulnak meg egy pillanat alatt.
(a félreértés elkerülése végett Benny Hinn az Úr szolgálója, és hatalmas, ritkán tapasztalt kenetet szabadít fel az összejövetelein)


lábjegyzet **2    
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.  2Tim 3:5
Ami azt jelenti, hogy megvan a kereszténységük látszata: türelem, bibliaolvasás, imádkozások, mások segítése, engedelmesség a vezetők felé stb... de ha megtagadják a kereszténységnek adományozott erőt, akkor olyanokká válnak, mint egy menyasszony, aki elutasítja vőlegénye ajándékait, amelyek olyan ajándékok, amik megvédenék őket az ellenségtől, sőt... győzedelmeskedni tudnak vele az ellenség minden(!) erején, mint ahogy ez a Lk 10:19-ben le van írva. Ez helyett saját erőből kényszerülnek harcolni, ami általában nem vezet győzelemre, és egy parázna egyházzá válhatnak, ahol elnézik a bűnt (mert mindenki csinálja, hiszen nincsen meg az erő, ami képessé tenné őket az ellenállásra), sőt a végén már asszony papokat kennek fel, és más ige-ellenes dolgokat vezetnek be az egyház alapszabályaiba, ami egy emberek által létrehozott struktúrát hoz létre.


lábjegyzet ***3    
A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Ef 1:20-22 
Egy háborúban, ha egy király kinevez egy hadurat, akkor az teljhatalommal rendelkezik. Az ő szava a kinevezés alatt több hatalommal bír, mint a királyé. Amikor a háború végetér, a hadúr megválik a teljhatalmától, és ismét a király lesz az, aki parancsokat osztogat.


lábjegyzet ****4    
Mert Ő benne (Jézusban) teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa (Jézus által) és Ő reá nézve teremttettek.... Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség.  Kol 1:16+19


lábjegyzet *****5
Nézd meg ezt a videót, a 3:40-től (magyar feliratos).
https://www.youtube.com/watch?v=ByK2btMkvxQ#t=242
Az evangélista látszólag elkészült a munkájával: prédikáció, előrehívás megtérésre, sok megtérő átadja az életét Jézusnak.
De akkor történik valami olyasmi, amire sok ember nem számított: jönnek a jelek és a csodák, mert sok megtérő okkult, boszorkány vagy varázsló háttérrel rendelkezik, és a sötét erők nem akarják őket elengedni, tehát pár másodperc alatt kitör egy olyan háború, amit ritkán látsz az elkényelmesedett mai egyházak összejövetelein (pedig ez lenne az igei).


lábjegyzet ******6
Isaiah Reed egy drogbáró volt, és lányfuttató, akit fejbelőttek, majd sok késszúrással a testében meghalt.
Az Úr feltámasztotta az anyja imájára, mert az anyja nem hitte el a halálát, hiszen kijelentéseket kapott az Úrtól, hogy a fia az Urat fogja egyszer szolgálni. Amikor közölték vele a fia halálát, berohant a kórházba, és hangosan imádkozott nyelveken, majd a fiú feltámadt.
Utána Isaiah Reed tovább folytatta becstelen életét, egészen három évig,amikor jött egy olyan szituáció, hogy az egyik őáltala futtatott lányt akarta összeverni, de amint felemelte az öklét, az Úr szállt rá, és az lecsapódni készülő kéz imára kulcsolódott. Az Úr jelenléte betöltötte a szobát, ahol éppen mindenki szipuzott, kokainozott, vagy hernyóval lőtte magát. És mindenki megtért, olyan erős lett az Úr jelenléte.  https://www.youtube.com/watch?v=yF2ZcYtnn5Q
A fenti link csak angolul van megSzóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

2024 Copyright Kma Online TV Rights Reserved