foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ki árthatna neked? Gyönyörű vagy! Szép vagy! Isten szerelmese vagy! Az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Senki nem választhat el téged Isten szerelmétől, mert Ő az elemésztő tűz és őrülten szeret. Virágok nyílnak amerre csak lépsz, és az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Emelt fővel járj! Egy menyasszony büszkén hirdeti, hogy jegyes.

Kma Online TV

Jézus téged is hív. Nehogy azt hidd, hogy kivétel vagy!


Lehet-e egyesíteni az egyházat?
A cikk állandóan bővűlni fog!

A cikk a Kma facebook oldalán kialakult véleménynyilvánítások által alakult ki, amit a Tony Palmer halála miatt indítottunk.Sokan azon a véleményen vagyunk, hogy ez az ember nem fejezte be pályafutását, mert kikiáltották prófétának, sőt állítólag Illés szellemét hordozta, aztán hirtelen elhunyt egy motorbalesetben, a munkája kiteljesedésének kezdetén. Persze mi inkább a jelenséggel foglalkoznánk, nem az emberekkel a jelenségek mögött.Két egyház van kialakulóban: egy olyan, amit emberek igazgatnak, emberi struktúrákra van felépítve, bibliától erősen eltérő gyakorlatokkal (de biblikusnak van beállítva), és van egy másik, ami kizárólag Isten Szelleme által van vezettetve, és a teljes evangéliumot hirdeti.


A szolgaságból született fiú (Hágár fia, Ismáel) nem
örökölheti Isten Országát, csak az igéret fia (Izsák).
Az Ismaeliták a jelenlegi arabok, a nagy egyházak
pedig már lépéseket tettek egyesülni velük (a vallásukkal).


Az a te dolgod, hogy mennyire hallod az Úr hangját, a te dolgod az, hogy melyiket választod, ebben ember nem tud neked segíteni. Jézus juhai hallják a pásztoruk hangját, ebben nem tud segíteni senki neked, tehát ne itt kérdezősködj, mert nem az internet az, ami megadja a választ, hanem az imáid, és az ige, és az Úrral való kapcsolatod. Az igaz egyházat senki nem fogja tudni megigazítani, mert az Jézus kedvese, akit az Úr féltőn szeret (a Szent Szellem őrködik felette).Ezt a kedvest úgy tudod felismerni, hogy végtelenül szép, kedves, alázatos, de kard van a kezében és jó illat terjeng körülötte (az élet illata). Az igazival kell foglalkozni, minden más lényegtelen.Megbünteti manapság Isten az embereket?
Jézust büntette meg Isten lényegében helyettünk és még azokat, akik elkövették a halálos bűnt (az újszövetségben). Az ember saját cselekedetei azok, amik beleviszik őket az áldásba vagy a halálba. Ha Isten akaratában vagy, Jézus bevégzi rajtad keresztül azt, amit elkezdett. Pál felkelt a megkövezésből! Ha Isten munkáját teszed, be fogod fejezni, még akkor is, ha baleset történik veled. Volt olyan, hogy palacsintává lapult egy autó, de az evangelista házaspár élve és sértetlenül jött ki belőle. A rendőrök és a mentőmunkások teljesen le voltak döbbenve.Az nem a mi dolgunk, hogy embereket elítéljünk, de az igen, hogy kit követünk, mert ez fogja meghatározni azt, hogy a mennybe jutunk-e vagy sem. Az emberek véleménye megoszlik, és a KMA Online TV foglalkozik a témával. Mert a biblia szerint még a kiválasztottak is félre lesznek vezetve. Tehát ezek valami hamis embert követtek, vagy hamis tanítást. Ezért írtuk azt, hogy keresd a tiszta menyasszonyt, akinek kard adatott a kezébe. Több egyház bűzlik, mint egy prostituált, aki soha nem mosakodott életében. Mert nincsenek újjászületve, pedig Jézus szerint SENKI nem látja meg az Isten országát, ha nincsen újjászületve. Mi az igazságot keressük, nem a saját igazunkat. Vannak egyházak, amelyek nem töltik be Isten Igéjét, és van itt egy hatalmas embertömeg, akik nem akarnak csatlakozni olyan emberekhez, akik nem állnak igei alapon, és viszolyognak az onnan kisugárzó dolgoktól. Persze, most ne kezdjen el valaki mutogatni ide vagy oda. Mindenkinek magának kell döntenie hova tartozik, kinek hisz, milyen tanítást fogad el. Egy egyházi vezetőről előbb be kell bizonyítani, hogy Igei alapokon áll, majd le kell tennie az apostolsága jegyeit, és jó gyümölcsöket bemutatnia, mielőtt követnénk őket. De lényegében mindenki kövesse a saját pásztorát, mert ilyen, hogy főpásztor, csak egy van, és ez Jézus. Amíg ezeket a félreértéseket (és sok mást) nem tisztáznak, ellenállás lesz, és erről nem mi tehetünk, mi csak tudósítunk róla, beszélünk róla.Egyesíteni az egyházat nem lehet, mert ott van az Egyház, ahol Isten Országa, vagyis Isten jelenléte. Isten Országáról viszont azt mondta Jézus: sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van. Lk 17:21 Tehát az egyházat nem lehet egyetlen tető alá bevinni, nincsen rá bibliai magyarázat, mert még a Jelenések könvében (Jel. 2 és 3) is hét különböző karakterű egyház van kirajzolva, nem pedig egy mindent magában foglaló (az, hogy ezek korszakokat is szimbólizálnak, más téma). Nincsen precedens arra sem, hogy az egyik apostol fő apostolnak akarta volna kikiáltani magát (hacsak nem a szenvedésben és az alázatban), hanem mindegyiknek meg volt a saját körzete, akik általa (vagy a szellemi fiai által) tértek meg. Azok az apostolok, akik lehalásszák mások körzeteteit (sok ilyen van), azok egyszerűen nem igeiek, sőt ez a tolvajság határát súrolja sokak szerint (és ezeknek igazuk lehet). Pál apostol sem hirdette ott az evangéliumot, ahol más (újjászületett egyház) már tevékeny volt.


David Wilkerson

Tehát evvel az egyházegyesítéssel csak azt érik el a kezdeményezők, hogy azokat az embereket vonzzák magukhoz, akik nemigen tartoznak az élő egyházhoz, mert az élő egyházat nem lehet lokalizálni hogy itt van, vagy ott. Istennek hála ezért.A kezdeményezők egyházában viszont olyan hatalmas ige-ellenes légkör uralkodik, hogy az döbbenetes.
Az evangélium alapjai hiányoznak, és amíg ezek nem lesznek kiküszöbölve, nem érdemes foglalkozni vele.

Ezek a hozzászólások hívők szájából hangzottak el, mi is azok vagyunk. Inkább vélemény-nyilvánítás, mint tanulmány.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKLÁM:

Az irgalmas szamaritánus


Készülő KMA rövidfilm - kattints a fotóra

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utólagos hozzászólások: 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

2024 Copyright Kma Online TV Rights Reserved