foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ki árthatna neked? Gyönyörű vagy! Szép vagy! Isten szerelmese vagy! Az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Senki nem választhat el téged Isten szerelmétől, mert Ő az elemésztő tűz és őrülten szeret. Virágok nyílnak amerre csak lépsz, és az élet illata árad ki belőled, mert Isten maga a vőlegényed. Emelt fővel járj! Egy menyasszony büszkén hirdeti, hogy jegyes.

Kma Online TV

Jézus téged is hív. Nehogy azt hidd, hogy kivétel vagy!

Templom, zsinagóga és mecset épül egy fedél alatt

Az Egy háza.
Így hívják azt a majdani épületet, amelyet egy zsidó rabbi, egy keresztény lelkész és egy muszlim imám közösen álmodott meg.  Berlinben fog állni, a múlt héten tették le a jelképes alapkövét, és most indult az adománygyűjtés a felépítéséhez.
Egy tető alá költözik a három nagy egyistenhit a német fővárosban.

 

A világon sehol nincs még ilyen. Az Egy háza körülbelül 43 millió euróból épül majd fel, a tervek szerint négy éven belül. A pénz összegyűjtését adományokból tervezik. Bárki adakozhat online, egy téglajegy 10 euró lesz.
 
Az ötletgazda vallási vezetők közül a protestáns lelkész azt mondja: Berlin sokkultúrájú, sokhitű város. A fal békés leomlásának helyszíne, és a különböző vallások hívei is békében élnek itt egymással. Vágynak arra, hogy jobban megismerjék egymást. Az imám abban bízik, hogy az Egy háza létrehozása bátorítja majd a párbeszédet a kultúrák és a vallások között, és ezzel gátat vet az iszlámmal szembeni előítéletek terjedésének. Azt szeretné, ha a gyerekeinkre olyan jövő várna, amelyben a sokféleség a norma. A rabbi arról beszélt a brit lapnak, hogy a projekt a régi sebek begyógyítását is szolgálja. Anélkül, hogy elfelejtenék azokat. Szerinte Berlin a csodák és a sebek helyszíne, az a város, ahol a zsidók kiirtását kigondolták. Most pedig az a hely is lesz, ahol a három vallás a világon először kerül egy fedél alá.
FORRÁS

A KMA bejegyzése:

Salamon sem tudott mit kezdeni a pénzével, és a világ egyik legnagyobb katasztrófáját idézte elő avval, hogy idegen vallások templomait kezdte el építgetni a szeretőinek, akiket feleségnek hívott, de nem voltak azok, mert nem tartoztak Isten népéhez. Utána el is érkezett a sötétség, a királyság kettészakadt, Dávid sátra, ami be tudta vinni az embereket Isten jelenlétébe, összeomlott.
Mi pár tucat tégla árából tudnánk készíteni egy rövidfilmet.
Kit támogatsz? Egy moszlim mecsetettel összevegyült álkereszténységet?
Mert ha adsz, még a mecsetet is általad fogják építeni.


Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére... De most mi dolgod van néked Égyiptom útjával? Hogy Nilus-vizet igyál? A magad gonoszsága fenyít meg téged, és a te elpártolásod büntet meg téged. Tudd meg hát és lásd meg: mily gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet, és hogy nem félsz engemet, ezt mondja az Úr, a Seregeknek Ura. Bizony régóta széttörtem a te igádat, és letéptem köteleidet, és azt mondtad: Nem leszek rabszolga; mindamellett minden magas halmon és minden lombos fa alatt bujkálsz vala te, mint egy parázna. Pedig én úgy plántállak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot: mimódon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek fattyú hajtásává? Még ha lúgban mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, feljegyezve marad a te álnokságod előttem, mondja az Úr Isten. Mimódon mondhatnád: Nem undokíttattam meg, nem jártam a Baálok után?! Lásd meg a te útadat a völgyben, ismerd meg csak: mit cselekedtél! Gyorslábú kancza-teve, a mely ide-oda futkos útain. Pusztához szokott nőstény vadszamár, a mely érzékiségének kívánságában levegő után kapkod. Gerjedelmét kicsoda csillapíthatja le? Senki ne fáraszsza magát, a ki ezt keresi, megtalálja ezt a maga hónapjában. Tartóztasd meg lábadat a mezítelenségtől, és torkodat a szomjúságtól! És te azt mondod: Hiába, nem lehet! mert idegeneket szeretek, és utánok járok. (kivonat a Jer.2-ből)
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

2024 Copyright Kma Online TV Rights Reserved