A játéksokszorosító (The Toy Multiplier)

A KMA filmötlet, "A Játéksokszorosító", csak akkor valósulhat meg, ha szponzorokat találunk a produkcióhoz. A szponzorok a végén lesznek feltüntetve. Ha nincs módodban hozzájárulni a filmhez, imádkozz érte. Ilyen produkciót csak az Úr tud összehozni, keresztényeknek magyarországon ez még nem igen sikerült. Szóval egyel több ok a kihívásra!
 
Utólagos bejegyzés (2017) a lap alján!

 

Karácsony van.
Hatalmas karácsonyfák az utcán, minden ki van világítva a körúton.
Az emberek örvendeznek, a városban lázasan vásárló tömeg.Árvaházi jelenet:
Eljön az este.
Az árvaházban csend van.
Ennek a 41 gyereknek nem jutott ajándék. A kormány megszorító csomagja (2009-ben írodott az ötlet - a dátum fel lesz töntetve a filmben) őket érintette elsőnek. A háromméteres karácsonyfán nincsenek szaloncukrok és a fa alatt egyetlen ajándék sem található.
A gyerekek csendben állnak a karácsonyfa előtt, szemüket lesütve. Az ott dolgozók kiadtak magukért és saját pénzükből ünnepi ételt készítettek: forró kakaót kaláccsal.

A nagy csöndben hirtelen megszólal a kapucsengő erős hangja.
Az előszobában női hangok hallatszanak: nem engedhetjük be uram, zártkörű rendezvényünk van.
Az ajtóban hirtelen megjelenik egy férfi. Magas, nagydarab, az arca piroslik a hidegtől. 
Mosolyog. Olyan mint egy nagy gyerek.
Félretolja az előtte ámuldozó felvigyázókat és belép a terembe.
Hatalmas doboz van a kezében.

Párhuzamos jelenet:
Az utcán havazik. A kamera, mintha egy élőlény lenne, elindul a házak mentén és bekukucskál az ablakokon. Hatalmas örvendezéseknek vagyunk tanúi.

Árvaházi jelenet:
A nagydarab férfi elindul a karácsonyfa felé és elhelyezi a dobozt a fa alatt.
Örömteli nevetéssel fordul a gyerekek felé.
Tudjátok hogy milyen nap van ma?
Hatalmas csend.
A gyereksereg érdeklődve, de szótlanul álldogál.
Az Úr napja van, szól a férfi.
Hátrafordul és kinyitja a doboz fedelét.
A doboz teljesen üresnek látszik.
A gyerekek érdeklődése átcsap nyugtatalanságba, a felvigyázók elkezdenek rajzani a teremben.
     
Párhuzamos jelenet:
Kisgyerekek örvendezve bontogatnak fel csomagokat, gazdag otthonokban, mindenről megfeledkezve.

Árvaházi jelenet:
Jézus azért jött, hogy nekünk életünk lehessen, kiáltott fel a férfi.
Azért jött el, hogy örök életünk lehessen, hogy ne szűkölködjünk és hogy minden kisgyerek áldott legyen. Hogy megadja nektek a szívetek minden kívánságát.
Hányan akarjátok látni ma Jézus Krisztus természetfeletti szeretetét?
Mindenki felemeli a kezét és csillogó szemekkel nézik a férfit.
És képesek lennétek ezért adni is valamit, valami olyasmit ami kedves néktek?
A gyerekek szinte megigézve bólintottak.
Akkor hozzátok ide legkedvesebb játékotokat, szólt a férfi.
Hamar, hamar, siessetek, és meg fogjátok látni Isten dicsőségét.A gyerekek kelletlenül, de elszélednek és rongyos babákkal, nyűtt alvómacikkal és törött autókkal térnek vissza. A férfi a dobozra mutatott, hogy oda tegyék be. Majd lezárta a doboz tetejét.

Párhuzamos jelenet:
Kisgyerekek örömteli kiáltásai, ahogyan gazdag környezetben a játékaikkal játszanak.

Árvaházi jelenet:
Most térdeljen mindenki le, szólt a férfi, és példát mutat.
Uram, köszönjük neked ezt a napot, amit teremtettél nekünk.
Minden áldást, amit elkészítettél e kisgyermekeknek, szeretettel fogadunk.
Köszönet érte, Jézus Krisztus nevében.

Adalép a dobozhoz és elkiáltja magát: sorba, álljon mindenki sorba.
Hatalmas, kígyózó sor áll össze előtte, pillanatok alatt.
Belenyúl a dobozba és ránevet az előtte álló kislányra.


Hatalmas, vadonatúj  hajasbabát húz ki belőle és a megszeppent kislány kezébe nyomja.
A teremben döbbent kiáltások hallatszanak, zsibongás.
     
A férfi ismét a dobozba nyúl, és egy piros traktort húz elő, majd átadja az előtte álló kisfiúnak.
A sor teljesen felbomlik és az összes kisgyerek ott tolong a csodadoboz előtt.

Utcai jelenet:
Hideg január. Az emberek az újságot olvassák.
Főcím: Illegális játéksokszorosítót lelpleztek le.
Cikk: a játékkészítők és forgalmazók szövetsége feljelentett egy férfit aki karácsony estén illegálisan megszerzett játékokkal lepte meg egy árvaház gyerekeit. A bíróság a férfit a kiosztott játékok beszolgáltatására kötelezte vagy a játékok árának a kifizetésére. A férfi nem tudott egyik követelménynek sem eleget tenni és így 2 évi szabadságvesztésre ítélték.

Árvaházi jelenet:
Az árvaházban a gyerekek összegyülnek imádkozásra.

Börtön jelenet:
A börtönben a férfi az Urat dicséri. Hirtelen fényes angyalok jelennek meg akik kifordítják a sarkából a börtönajtót. A börtönőr ijedten szalad oda, majd az angyalokat látva térdre esik és megtér bűneiből.

Árvaházi jelenet:
Az árvaházban a gyerekek az ajtót lesik. Nyílik az ajtó és belép a férfi. Hatalmas öröm és vígasság. A kamera távolodik, ki a hideg elhagyatott utcára.
Biblia szöveg: Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kívánságát. (Zsolt 37:4)
Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.
(Ján.8:51)


Mert elérkezett az Isten Országa.

 

Utólagos bejegyzés:
A KMA már sok éve próbál szponzorokat szerezni ehhez a filmhez. Ez egy komoly ötlet, tehát a megvalósításhoz is komolyabb összegek kellenének.
A film maga elősegítené az árva gyermekek helyzetének megismerését Magyarországon, van valami rejtett politikai mondanivalója is, mert bemutatja azt a világot, amiben élünk. Ahol bizonyos politikai erők még akkor is támadóan lépnek fel, amikor egy másik erő valami jót próbál tenni. Társadalmi szempontból pedig egy minden önzést elutasító modellt vetít elénk (egy önzésre berendezkedett, családellenesre hangolt világban), amit követni kellene mindenkinek. Mert ha máson segítesz, magadon is segítesz, hiszen ha megváltoznának a körülmények körülöttünk, mindenki nagyobb lélegzethez jutna, nagyobb lenne mindenki élettere.
Ezért támogasd az ötletet, mert át kellene törni ezeket a mostani állapotokat, amelyek ellenállnak az ilyesfajta kísérleteknek, amelyek szebbé, jobbá szeretnék tenni az életünket, amelyek bibliai értékrendet hírdetnek és amelyek közelebb vinnék a mindennapi embereket Isten megismeréséhez is. (Kma 2017, szeptember 12)

 

 

Az Úr ama nagy napja

 

 

Elérkezett már az Úr ama nagy napja?

Tovább...
Kapott bibliaszövegek

 

Kapott bibliaszövegek

Júl. 25
Be nem jő e városba, és [ ... ]

Tovább...
Megtérési hullám Magyarországon

 

Megtérési hullám Magyarországon

Az ótestamentumi [ ... ]

Tovább...