Szórólap: Halottak napja


Kattints a képre a nyomtatható változathoz! (1,4MB). Két szórólap fér egy A4-es lapra.

Áldja meg az Úr minden hitbeli cselekedetedet.

............................................

HALOTTAK NAPJA?
Halottak napja? Ilyen nincsen egy újjászületett keresztény életében. Mert az év minden egyes napja
az élet napja számunkra, akik Krisztusban vagyunk. Isten kijelenti az igéjében, hogy Ő nem a halottak,
hanem az élők Istene.  Lk 20:38   Ennek ellenére a biblia viszont beszél egy halottak napjáról:
A Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava.
Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.  Jel. 20:14,15
Ez a Pokol és a Halál halála. És azoké, akik követték őket. Vagyis a halottak (második) halála.
A halottak napja az egy ál-keresztény ünnep. Nincs semmi bibliai alapja, sőt bibliaellenes.
A világ a Halál szelleme alá van vetve, már az édeni bűnbeesés óta. 1Móz 2:17  
Ezért mondja Jézus magáról, hogy Ő az Élet.  Jn 14:6  
Egyszer Jézus megkért valakit, hogy kövesse őt, de az engedélyt kér egy családtag eltemetésére.
Jézus azt felelte neki, hogy temessék el a halottak a saját halottaikat. Luk. 9:60
Tehát mi ne avatkozzunk bele a Halál fennhatósága alatt lévő világba.
Mert régen Isten papjai sem érinthettek meg halottakat, és az Új szövetség szerint mi,
újjászületett keresztények, mindnyájan Isten papjai vagyunk. 1Pt 2:9 
Tehát a történelmi egyházak kirendelt papsága sem a biblián alapszik
(Jézus a közvetítő közted és Isten között, és a Szent Szellem által kommunikálsz).
Mert a biblia szerint megszűnt a régi, ótestamentumi papság, a tömjénezéssel, papi ruhákkal és
ceremóniákkal egyetemben (az Istennek emelt épületek is). És mi lettünk Isten temploma. 1Kor 3:16 
Van egy jelenség bizonyos kereszténynek mondott egyházakban: imádkozás a halottakért és halottakhoz.
Ha egy ember meghalt, akkor meghozta a döntéseit, és azon nem változtathat sem ő, sem más.
Tisztítótűz nincsen. Felelni fog személyesen a cselekedeteiért. A te imáid, esetleges gyötrődéseid
agy cselekedeteid nem igazíthatnak meg senkit, nem vihetnek be a mennybe senkit. Jól is néznénk ki!
A halál után már csak az ítélet jön, azokra, akik nem Krisztusban (bűnben) haltak meg.   
És amint elrendeltetett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet. Zsid 9,27
Rengeteg ember jár manapság is a temetőbe beszélgetni az elhunytakkal, és ez a biblia szerint varázslás,
amiből meg kell térni. Persze egy világi embernek most nem az a feladata, hogy ótestamentumi szinten
mindenféle tiltásokat betartson, hanem hogy megtalálja az Istenhez vezető utat.
És ez nem az ótestamentumi parancsok vagy törvények betartása által történik, hanem hit által.
Hit által fogadod el Jézust a megváltódnak, hit által adod át neki az életedet, hogy örök életet nyerhess.
Ne késlekedj!  KMA Online TV  -  www.kma-hu.com/onlinetv  - Keresztény Művészeti Alapítvány

A világ táncol

A világ az ördög kezében van és táncol.


A vonat [ ... ]

Tovább...
Akarsz ismét szűz lenni?

Akarsz ismét szűz lenni?Gyere Jézushoz.
Azért ha valaki [ ... ]

Tovább...
Jaj, testvér, engem nem szeret senki

JAJ, TESTVÉR!-Jaj, testvér, engem nem szeret senki!
-Persze, [ ... ]

Tovább...