A Facebook szokásrendszerének átkódolása - A nagy Y betű rejtett jelentése!

Ha van valaki, aki meg tud változtatni valamit a földön, akkor az elsősorban a keresztény.
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Mt 28:18
A facebook az egy olyan közeg, mint egy fastfood restaurant, egy Meki, ahol mindent készen, megrágva, sőt akár megemésztve kapsz kézhez. Nincsen választás, tehát a hitbeli cselekedetek sokszor nem tudnak kibontakozni. Megkapod az előre legyártott szöveget, mondjuk "JÉZUS JÓ, ÉS SZERET TÉGED", az emberek elkezdik lájkolni, szivecskézni. Egy nap múlva eltűnik, de jön helyette egy másik, egy hasonló.Hogyan tudnánk ezt áttörni, mint keresztények.
Egyszerű. Át kell kódolni a rendszert.
A lájkolás nem lájkolás lesz, hanem imádkozás.
Meglátok egy bejegyzést, imádkozok azért, ami ott fel van tüntetve és a személyért, aki azt feltette. Ha lehetséges, hozzászólok, egyedi szöveget odaírva (Testvér, imádkoztam érted), vagy a bejegyzésként beírunk egy nagy "Y" betűt! Az "Y" betű egy kezét feltartó embert ábrázol ki grafikailag, tehát azt jelenti ebben az esetben: dicsőítem Istent, hogy sikerülni fog neked mindaz, amit elterveztél!
Ennyi. És evvel az egyszerű cselekedettel (ha valóban megáldod az embereket, mielőtt lájkolsz, ha valóban dicsőíted Istent, mielőtt ipszilonozol, vagyis hozzászólsz egy "Y" betűvel), hatalmas dolgok fognak történni a Fészen. Az áldás futótűzként fog terjedni az emberek életében, mert a passzív lájkolás helyett jön egy aktív hitbéli cselekedetözön. És egy hónapon belül minden keresztény ujjongani fog. Ne felejtsd el: a nemhívők bejegyzéseire is így kell reagálni, sőt ott még jobban. Nekik jobban kell az áldás, mint nekünk, mert nekik még meg kell találniuk az utat Jézushoz. Mint ahogy mi is egyszer megtaláltuk, mert valakik imádkoztak (ipszilonoztak) értünk.Nincsen munkád? Mert akkor van munkád!


A mondanivalóhoz tartozó Igerészeket alul találod, számmal jelölve

Az egyik testvér elveszti a munkáját, és hatalmas siránkozásba kezd a facebook-on és más közösségi portálokon. Közben nem veszi azt figyelembe, hogy mi arra vagyunk elkülönítve és elhívatva, hogy Isten hatalmas cselekedeteit hirdessük.
Amikor az apostolok elkezdték követni Jézust, látszólag mindegyik elvesztette a munkáját (és a családját is), de igazából akkor kezdődött az igazi munka az életükben. (1)  Aztán eljött az a pillanat, amikor egy nagyobb összeget kellett kifizetni a tanítványoknak, vagyis az adót a templomi hatóságoknak(!), de nem volt rá fedezet, és odamentek Jézushoz. Jézus utasította őket, hogy fogjanak egy halat(!) a tengerben(!), és a szájában találni fognak egy pénzdarabot, azt adják oda, adó fejében. (2)Az Igerész tele van szimbólumokkal. Jézus megtehette volna, hogy az egyik tanítványnak ad egy jól jövedelmező céget, és az fizeti mindenkinek a szolgálatát, de nem tett így. Így az emberek tesznek manapság a gyülekezetekben (ami jó is lehet, ha az Úrtól van).
Jézus tehát munkát adott nekik, az emberek halászaivá tette őket, és a munkás méltó az ő bérére.
A hal a megtért embert jelenti, aki a népek tengerében úszkál, rengeteg veszélytől körülvéve, élete állandó készenlétben állás, mert sok a ragadozó körülötte.
Ha tehát elvesztetted a munkádat, lényegében megtaláltad azt, csak ki kell menned az utcákra, terekre, szegény negyedekbe, és hirdetni a megváltás üzenetét. A béred a hal szájában lesz, mert az új megtért gyarapítja a gyülekezetedet, erősebbek lesztek, megnöveli a hitedet (mert sikeres voltál), és imádkozik érted, hálája jeléül. És végül az Úr az, aki kifizet, nem más (ne a haltól várj fizetséget). Mert:  Annak pedig, a ki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Rm 4:4  A bibliában említett hal szájába is Isten helyezte a pénzdarabot, nem a hal adta.


Tetradrachma (ezüst) - templomadó(!!!) két ember számára

És most jön a lényeg: sok gyülekezet azt hiszi, hogy a partra került vagy más által kifogott halakat kell kezelésbe venni mindenféle adók (vagy tanok) bevezetésével. Odamennek a halacskához, és hétről-hétre szedegetik ki a szájából a pénzdarabot, és ha a hal nem akar adni többet, elküldik a gyülekezetből, mondván, hogy nem érti a bibliai alapokat. Pedig a tized fizetések és az adományozások hit által történnek, hiszen Ábrahám is hit által fizetett tizedet Melchizedeknek, nem törvény által.A keresztények többsége elköveti azt a hibát is, hogy nem mennek ki a tengerre, mint emberek halászai, hanem a gyülekezetekben vagy a gyülekezet közelében halászgatnak, állandó jelleggel. Sokan nem mernek behajózni a mélytengeri vizekre, mert a gyülekezet nem tanítványokból áll, hanem félrevezetett, félénk és tapasztalatlan tagokból, akiknek a hitét leuralta a gyülekezeti vezetés (3), és a semmittevésbe kényszerítette őket.
De te, Isten bátor gyermeke, te ne legyél ilyen! Ha nincsen munkád, lett munkád! Irány a legközelebbi szegénynegyed (kettesével menjetek), és hirdesd az Úr hatalmas cselekedeteit. Mert: kiválasztott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;  1Pt 2:9 (1)  Így szólt hozzájuk Jézus:: Kövessetek engem és emberhalászokká teszlek benneteket." .   Mk 1:17     
    
(2) ... menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az első halat, a mely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik... Mt 17,27


(3) Nem akarunk uralkodni a ti hiteteken (mondta Pál), hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben.  2Kor 1:24

 
Rá kellett jönnöm, hogy....

Gyermekeimmel a busz felé sietve egy hajléktalanba botlottunk, aki pénzt kért tőlünk.
Megpróbáltam pár szóval elhessegetni, de mivel pont akkor vettem bérletet, és a visszajáró ötszázas még ott volt a kezemben, az ember nem tágított tőlem.
Visszafordultam hozzá tehát és azt mondtam neki: te férfi vagy, te nem kéregethetsz.
Értetlenül meredt rám, mire elismételtem neki a szavaimat.
Dehát én hajléktalan vagyok, hebegte.
Nem lehetsz hajléktalan sem, mondtam neki, férfi vagy, nem kéregethetsz. A szívedben lévő hitet kell használnod arra, hogy azzá légy, amire Isten teremtett.
És ő arra teremtett téged, hogy gondoskodj másokról, hogy másoknak adj.
És a kezébe nyomtam a lobogó ötszázast, hogy nyomatékot adjak a szavaimnak.Az Úr arra teremtett minket, hogy adjunk, hogy áldására legyünk mások számára.
Nem arra, hogy földönfutókká legyünk, vagy hogy éhbérért dolgozzunk, megnézve minden garast, merre megy.
Szabaduljunk fel tehát Isten dicsőségére, és vessük le azt az Igát, ami nem az Úrtól van.

Alkategóriák

KMA Blog, írások, bejegyzések, megjegyzések, hozzászólások

Ne féljetek senkitől, akinek lehellet van a szájában!  Mert nem az számít, hogy kinek a kezében van a fegyver!

Ne féljetek senkitől, akinek lehellet van a szájában! Lk 12:4
Mert [ ... ]

Tovább...
AZ EVOLÚCIÓ GYENGE PONTJAIAZ EVOLÚCIÓ GYENGE PONTJAI

Az autókiállításon [ ... ]

Tovább...
Isten létezik?

ISTEN LÉTEZIK?Egyszer egy ember elment a fodrászhoz, mert már [ ... ]

Tovább...