ÉLES KARDDÁ TETTE SZÁMAT... 


Isten felruházta a gyermekeit olyan hatalommal, amiről a nemhívők még álmodni sem mernek. A szónak olyan ereje van, hogy képes akár természetfeletti dolgokat is végzhezvinni. (Mk 11:23)
Nem azért, mert te vagy én hatalommal rendelkezünk, hanem azért, mert Isten nyilvánul meg rajtunk keresztül.
... keze ügyében tartott engem... tegzébe helyezett engem.... harcra készen kell lennünk, mint a nyílvessző a tegezben, vagy a kard a hüvelyben.
Hosszú idő telhet el, amíg a nyilas kihúzza azt a nyílvesszőt, ami már régóta várakozik a tegzében, de amikor kézbeveszi és kilövi, egy másodperc töredéke alatt repülni fog(unk) az Isten által kiválasztott cél felé! Isten a keze ügyében tart minket, hogy bármelyik pillanatban használni tudjon.
Aki elveszti ilyenkor a készenléti állapotát, azt az Úr nem tudja fontos dolgokra használni.
De ha engedelmes vagy, kitartó, hűséges... akkor nincsen az a haderő, ami képes volna feletted győzedelmeskedni.
A hamis istenek katonáit úgy lehet felismerni, hogy megfutamodnak, legyőzik őket, női ruhákban menekülnek, hamis papírokkal, mindent hátrahagyva. Mert istenük nem védte megőket, és ez miatt megszégyenülnek előbb-utóbb.
De a mi Istenünk asztalt terít nekünk még az ellenségeink előtt is. Zsolt 23:5
Ha körbe vagy véve ellenséges hadakkal, megnyitja a szemedet, hogy lásd: tüzes lovagokkal és szekerekkel vagy körülvéve, a menny minden haderejével! 2Kir 6:15-18
Amikor Illést el akarta kapni a bálványimádó király (2Kir. 1), és háromszor küldött érte 50 katonát, azok kétharmadát az Úr elemésztette tűzzel.
Mert Isten szolgáihoz nem lehet nyúlni az Úr engedélye nélkül, és Ő azt akarja, hogy tudd: Ő a te pajzsod, a te várad, a megmentőd.
Ő az, aki mindent a kezében tart, hiszen Ő teremtette a sötétséget is, és hatalma van nem csak megtartani téged, hanem győzelemre tudja vinni az életedet. A szánkon keresztül is munkálkodik. Legyetek készen, mert közel van a megpróbáltatásunk napja.


Vonatkozó igerészek:
Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem. Fényes nyíllá tett, tegzébe helyezett engem. Ézs 49,2
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz neki, a mit mondott. Mk 11,23 
... és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És azt mondta neki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes uram! mit cselekedjünk? Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velük. És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitotta az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. És mikor azok hozzá lementek, könyörgött Elizeus az Úrnak, mondván: Verd meg ezt a népet vaksággal! És megveré őket vaksággal az Elizeus kivánsága szerint. 2Kir. 6: 15-18

 

Az örök élet hív téged is


Az örök élet hív téged isNe hidd, hogy kihagytak, [ ... ]

Tovább...
A pásztorok hallgatnak


A PÁSZTOROK HALLGATNAK

Olyan időket élünk, ami teli van rémisztő [ ... ]

Tovább...
Szióka!

Szióka!

 


Ha két keresztény egymásnak [ ... ]

Tovább...