Jézus és a Hófehérke

Jezus es a Hofeherke3

Az emberek többsége szerint Jézus egy királyfi, aki megpróbálta felvenni a harcot a gonoszság erői ellen, és győzedelmeskedett. Akárcsak a Hófehérke című mesében. Isten leánya egy palotában él (Éden) az apjával, amikor megjelenik a gonosz hatalom, és féltékeny lesz az Atya és leánya kapcsolatára. Elhatározza, hogy elpusztítja a lányt (tiltott gyümölcs), és ezzel annyira összetöri az Atya szívét, hogy ő lesz a vár (a Föld) ura.

Jezus es a Hofeherke

Eléri, hogy a leányzót titokban elvigyék kivégezni (megmérgezi szavaival), de a leány megmenekül. Viszont kikerül az Atya jelenlétéből, kikerül a palota biztonságot nyújtó környezetéből. A bűn annyira elhatalmasodik (lásd Káin), hogy a lány a végén igazából meghal (Efezusi levél 2).

Jezus es a Hofeherke2

A lány halott, a sztorinak látszólag a végéhez érkeztünk. A gonosz győzedelmeskedett. De akkor megjelenik a királyfi, és feltámasztja a lányt. Hallelúja!

Jezus es a Hofeherke4

De.. hohó.. álljon csak meg a fáklyás menet! A királyfi (Jézus) azért is jött, hogy végleg leszámoljon a gonosz hatalmakkal, és
bevezesse a menyasszonyát (az egyházat) az örök életbe. Ő a felkent szabadító, aki győzedelmeskedett, háromszor győzedelmeskedett.
A földön (a keresztnél), a föld alatt (legyőzte a halált és elvette tőle a pokol kulcsait) és a mennyben (kiűzte a gonosz hatalmakat, és elfoglalta a helyét az Atya mellett a trónon, sőt menyasszonyát is maga mellé ültette). Ezt a győzelmet átruházta a menyasszonyára is, mert az egyház egy harcos egyház.

Jezusmenyasszonya 2

Az egyház hajtja végre a gonosz hatalmakon megírott ítéletet (Zsolt. 149:9) Aki csak a mesebeli királyfiban ismerte fel Jézust, hatalmasat fog csalódni egyszer, amikor elérkezik Isten ama nagy napja. Mert aki hisz, azt jelek és csodák követik. Isten igéje ezt mondja, és csodálatos, hogy ilyen Istenünk van. A halálbó feltámasztott Jézus mátkája (Ef. 2:1) már harcos menyasszony, akit Jézusfelfegyverzett (Ef. 6), és minden hatalmat megkapott. Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. Lk 10:19 
Mert mennyországba csak az élők, a feltámasztottak mennek be. Halottak nem. Isten az élők Istene. Ezért kell elfogadnunk a megváltást, mert ez tesz minket élővé. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.(Ef 2:1). Jézus az Út, az Igazság és az Élet. Senki nem mehet az Atyához, csak Őáltala -vagyis csak azok, akiket megváltott a halál markaiból (Jn 14:6).

Jezusmenyasszonya 1Nem adatott nekünk más név...

 

Nem adatott nekünk más név, sem égen, sem földön... [ ... ]

Tovább...
A logoszban való megkeményedes
A logoszban való megkeményedés
Jézus [ ... ]

Tovább...
Szióka!

Szióka!

 


Ha két keresztény egymásnak [ ... ]

Tovább...