A KERESZTÉNY SZERZŐI JOG AZ EGY HAZUGSÁG (The Christian copyright is a lie)
Azután Eleázár, Ahóhi fiának, Dódónak a fia, egyike annak a három vitéznek, akik Dávid mellett voltak, és meghiúsították az ellenség terveit, amit az evangélium terjedésének meggátlására eszeltek ki. A keresztények már visszavonultak, miután ők is pénzért kezdték el vásárolni az ingyenes evangéliumot tartalmazó anyagokat, de Elezeár ott maradt, és vágta ezeket a magaslatokat, amiket copyright-nak, vagyis szerzői jognak hívnak, és ami csalafinta módszerekkel a világi hatalmak kezére játszotta az evangéliumhirdetés szabadságát. Tehát Eleázár vágta ezeket az erősségeket, míg csak bele nem fáradt, és hozzá nem ragadt a keze a kardjához (az Igéhez). Nagy győzelmet adott az ÚR akkor, és út nyílt az evangélium tartalmú filmek bemutatására a szegények számára is, tehát megszűnt az az állapot, hogy csak az láthassa az üzenetet, aki mélyen a zsebébe nyúl. Azután a keresztények persze visszatértek fosztogatni, de legalább tovább vitték Isten üzenetét a világnak, és mindenkinek büszkén mutogatták . A következő volt Sammá, a hárári Ágé fia. Amikor összegyűltek Isten ellenségei Lehinél, ahol a mező egy darabja filmekkel teli DVD-vel volt teliszórva, a keresztények már megfutamodtak ismét, de ő megállt annak a darab földnek a közepén, megvédte azt, és megverte Isten ellenségét, elvévén tőlük a filmeket, amelyeket Isten a szegényeknek csináltatott, hogy mindenki a saját nyelvén hallhassa az örömhírt. Így adott az ÚR nagy győzelmet ellenségei felett. SÁMUEL II. KÖNYVE 23:9-12 fejezet alapján

 David Hosei A
Dávid hősei

Természetesen mindenki hirdetheti az evangéliumot saját módszereivel, de itt most a filmekről van szó, nem másról. Az Úr azt mondta a filmkészítőknek, hogy mindent megadok nektek hogy megcsináljátok a filmeket, de utána vigyétek a szegényeknek. Erre ők Jónás módjára az ellenkező irányba indultak el, és a gazdagok felé vették az irányt. Csak a gazdagok nyelvén hozták ki a videókat, nem törődve a szegény nemzetek nyelvezetével, sőt megfenyegették ezeket a nemzeteket, hogy ha valaki ingyenesen meri nézni az ő általuk közvetített Isten üzenetét, azt világi bíróság elé fogják hurcolni, és a "tolvaj" többéves börtönt kockáztat. A biblia szerint keresztények nem vihetnek bíróság elé keresztényt (1Kor 6:1), ezért adták e csalafinta emberek az ügyet (copyright) világi hatalmasságok kezébe (kéz kezet mos). A másik meg az, ha valaki kéri tőled az ingedet, add oda neki a nadrágodat is, mondta Jézus (Lk 6:29). Tehát semmi bibliai alapja sincs a keresztény szerzői jognak az evangéliumot tartalmazó kiadványokon, csak legfeljebb annyira, hogy megvédje a terméket a célszerűtlen felhasználástól, és hogy üzleti eladásra is (is, is, is!) alkalmas legyen (mert sokan így jutnak hozzá a legkönnyebben, ha van pénzük).
KMA 2014

kereszteny szerzoi jog

Felhasznált bibliaszövegek:
Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? (1Kor 6:1)
.... és attól, a ki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. (Lk 6:29)
Ő utána volt Eleázár, * Dódónak fia, ki Ahóhi fia vala; ő egyike a három hősnek, a kik Dáviddal valának, mikor a Filiszteusok által kigúnyoltatának, összegyülekezvén ott a harcra, és az Izráeliták megfutamodtak volt. Ő megállván, vágta a Filiszteusokat mindaddig, míg a keze elfáradt, és a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást szerze az Úr azon a napon, a nép pedig visszatére ő utána, decsak a fosztogatásra. Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a Filiszteusok egy seregbe ott, a hol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a Filiszteusok elől: Akkor ő megálla annak a darab földnek a közepén, és megoltalmazá azt, és megveré a Filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze. SÁMUEL II. KÖNYVE 23:9-12 fejezet

Az alábbi igerész (Máté 10:7-10) félre van magyarázva sokak által. Az ige pontosan azt mondja, hogy te ne kérj semmit érte, ne gyűjts magadnak pénzt az erszényedbe, add ingyen, mert Isten az, aki megjutalmaz, aki kifizeti a munkásai bérét. Ha nem így lenne, akkor nem lenne ingyen az Élet vize. Ha egy keresztény a szolgálataiért pénzt kér, akkor kiárulja Isten ingyenes áldásait. Nincsen rá bibliai precedens. Pál sátrakat gyártott, nem pedig a leveleit árulta. TB Joshua visszautasította az 1000 dolcsis adományt, amit a gyógyulást követően ajánlottak fel neki, mert akkor az a nő fizetett volna a gyógyulásáért. Adjatok mindent ingyen, ami az evangéliumot hordozza. Az, hogy vannak gyülekezeti kiadványok keresztényeknek, az más téma. Fejjétek egymást, ahogy akarjátok, de a világ felé mindennek ingyenesen is elérhetőnek kell lenni.
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek (filmekkel is lehet szabadítani pl.). Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe, Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálczát; mert méltó a munkás az ő táplálékára. Máté 10:7-10

ne gyujtsetek aranyat 400
 

 

KÖNNYEKKEL FIZETVE

KÖNNYEKKEL FIZETVE
Bitang ember, ki választani nem mer,
szava: nem kell, nem [ ... ]

Tovább...
Magassarkú cipő

Ahh... milyen magasított sarkú cipőd van!
15 centivel közelebb [ ... ]

Tovább...
A menny erre van!
A ki felülről jött, feljebb való mindenkinél.
A ki a [ ... ]

Tovább...