Miért van ennyi rossz a földön?
Volt egy ember, aki tudott arról, hogy létezik egy hatalmas börtön, ahol sok embert tartanak fogva. Ez egy olyan börtön volt, ahol évszázadok óta senki sem szabadult ki. Meghaltak, és utána születtek újak, akik ugyanabban az elbánásban részesültek, mint elődjeik, mert örökölték a szüleik ítéletét, ami lényegében életfogytiglani börtönt jelentett. Ez az ember igen gazdag volt, körülnézett tehát, hogy segítőket találjon a munkájához, de nem segített neki senki. 
És látta, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró; ezért karja segít néki, és igazsága gyámolítja őt. Ézs 59,16
Tehát beborította magát az igazság palástjával.
És felöltötte az igazságot, mint páncélt, és a szabadítás sisakja van fején; felöltötte a bosszúállás ruháit, mint köpenyt, és búsulással vette magát körül, mint egy palásttal. Ézs 59,17 
Keresett magának a nép legszegényebb rétegéből segítőket, akiket kiképzett arra, hogy a börtön közelébe kerülhessenek.
A börtön urai persze megneszelték az egészet, és egy hatalmas hadsereget küldtek az ember ellen, akinek a neve lényegében Jézus volt.
Átverekedte magát minden akadályon, a gonoszság minden rétegén, és hatalmas áldozatok árán bejutott a börtönbe, ahol elképzelhetetlen harcok árán ki akarta fizetni az összes ott élő rab váltságdíját (lásd alul ***** ). 
A várbörtön urai persze ezt nem akarták elfogadni, mert tudták, milyen veszélyes emberrel állnak szembe, tehát lefogták őt, és halálra kínozták, pedig ő nem volt vétkes semmiben.
És azért, mert egy ártatlan embert küldtek a halálba, a várbörtön urai elvesztették a jogosságukat a "tisztségük" megtartására. 
A vár királya elvesztette fejedelmi koronáját, a főemberek a nemességüket, a sötétség e világbírái a tisztségüket és a katonák a fegyvereiket (Zsolt. 149:7-9). Mert Jézus lényegében az életével fizette ki mindenki adósságát.
Jézus a halála után lejutott a várbörtön sötét kazamatáiba és vermeibe is, ahonnan kiszabadította az ottlévő, ártatlanul raboskodó lelkeket.
Amikor találkozott a kazamaták urával (A Halál), kitépte a hatalmat jelentő kulcsokat a kezéből, és evvel megfosztotta őt minden hatalmától. 
Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? 1Kor 15,55
Három nap múlva feltámadt, és sok embernek megjelent a földön.
Megkérte a követőit, hogy hirdessék a győzelmét, midenhol, mindenkor, mindenkinek.
Mert a várbörtön még mindig állt, az ottlévő uraságok sok lelket becsaptak, és úgy tettek, mintha semmi sem történt volna.

Ha most azt kérdezed, miért van e sok gonoszság a földön, a válasz egyszerű: miattad.
Miattad, ha még mindig a börtönben raboskodsz, és követed a gonosz hatalmak elvetemült utasításait (ölj, lopj, hazudj, rabolj...).
Mert ezek a hatalmak le lettek fegyverezve a keresztnél, és annyi hatalmuk van jelenleg, amennyit adtok nekik.
Mi a válaszod tehát?

KMA 2013


***** 13.Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.
14. Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.
15. Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között.
16. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.
17. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.
18. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám.
19. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.
20. De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre.
21. Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből.
22. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem. Zsolt. 22 (prófécia Jézusról)

A keresztény szerzői jog az egy hazugság

A KERESZTÉNY SZERZŐI JOG AZ EGY HAZUGSÁG (The Christian copyright is a lie)
Azután [ ... ]

Tovább...
De te uralkodjál rajta

A bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; [ ... ]

Tovább...