A kenetben való állás nem elég?Nem a kenetben való állás a legfontosabb egy keresztény életében, hanem Isten akaratának a betöltése.
Mózes népe is mindannyian Isten jelenlétében voltak (kenet alatt), de a legtöbbjük csak egy lázadó emberré vált, mert nem álltak be Isten akaratába is, mint Jozsué vagy Káleb. Meg is kellett halniuk szinte mindannyiuknak a pusztában, mert testi ember (a szolgaság fia) nem teheti be a lábát az ígéret földjére (ami a mennyország valójában).
Később a jeruzsálemi papok is Isten jelenlétében szolgáltak, mégis sokuknak fogalma sem volt Isten akaratáról az életükben.
A főpap évente egyszer ment be a Szentek Szentjébe, ahonnan sokszor halottan húzták ki egy, a lábára kötött zsinór által (mekkora hitük lehetett?).
Dávid viszont megkapta a kenetet és beállt Isten akaratába, nem törődvén azzal, hogy nincsen páncélzata, sem korszerű fegyvere.
Képzeld el magad, amint egy hadsereg támad rád tankokkal és vadászbombázókkal, esetleg vad és gyilkos hordák százezreit küldik rád, és te azt mondod: Te tankokkal, vadászgépekkel és hadsereggel jössz ellenem, én pedig Jézus a nevében megyek ellened, akit te megvetettél. A kezembe fog adni (Jel. 2:26) téged az Úr. (1Sám 17:45+46 alapján)
Jézus is megkapta a kenetet a szolgálata elején, és ez a kenet hatalmazta fel arra, hogy elvégezze Isten akaratát, Isten munkáját, ami rá lett bízva.
Így mi is megkaptuk a kenetet az Úrtól, hogy beálljunk a szolgálatunkba, és elvégezzük a ránk bízott feladatot, és nem a kenetet hajkurászva meneteljünk egyik gyülekezetből a másikba. Mert a kenet megtalálása nem jelent szinte semmit, ha az nem visz be téged Isten akaratába is.
A kenethajkurászók (sokan vannak!) lényegében azért kutatnak fel minden lehetőséget a feltöltekezésre, mert kifogyott nekik az olaj a saját elképzelések kergetésében. Meg lettek lopva lényegében. Isten emberei is csak akkor kezdtek el nélkülözni, amikor kiléptek Isten akaratából (győzelméből). Isten akaratának a teljesítése ad erőt arra, hogy folyamatosan telve legyen a lámpásod.
Ha valaki szeret engem, megtartja (megcselekszi) az én beszédemet... Jn 14:23
Ha meg akarod cselekedni Jézus beszédeit, irány a szegénynegyed, és hirdesd az Úr hatalmas cselekedeteit. Sokan ezt lecserélték egy saját maguk által elképzelt szolgálatra, és olyanokká váltak, mint Illés a pusztában.
Vagy mint Jézus tanítványai, amikor a hajó bal oldalán halásztak, és nem fogtak semmit, sőt.... Jézus megkérdezte tőlük: Van-é valami ennivalótok? Azt felelték néki: Nincsen!
Szabaduljunk fel tehát az Isten akaratában való állásra. Napjaink legyenek győzelemmel teljesek, ne pedig a túlélésre rendezkedjünk be. Isten nem a túlélés Istene, hanem a Királyok Királya. Övé minden hatalom és gazdagság.
Kma 2015

Kapcsolódó cikkek:
http://kma-hu.com/kma-cikkek/340-isten-jelenletebol-isten-akarataba
http://kma-hu.com/kma-cikkek/406-sikertelen-halaszat-es-a-csonak-bal-oldala

Az Egyensúly Fontossága

Az Egyensúly Fontossága

Mint ahogy Corrie Ten Boom is írja itt [ ... ]

Tovább...
PÉNZNYOMÓ GÉPEK A MENNYBEN?

 

PÉNZNYOMÓ GÉPEK A MENNYBEN?
 Isten királysága [ ... ]

Tovább...