Prófécia, ami a KMA munkásságára is érvényes.

... Láttad-é, embernek fia? És visszavezete engem a folyó partján.
  7. És mikor visszatértem, ímé, a folyó partján igen sok fa vala mindkét felől.
  8. És mondá nékem: Ez a víz a keleti tájékra foly ki, és a lapáczra megyen alá, és a tengerbe megyen be, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz.  9. És lészen, hogy minden élő állat, a mely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog; és a halaknak nagy bőségök lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahova e folyó bement.
  10. És lészen, hogy halászok állanak rajta Éngeditől Énegláimig: varsák kivető helye lészen; nemük szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger halai, nagy bőséggel.
  11. Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, só helyei lesznek.
  12. És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük onnét a szenthelyből foly ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók.   Ezékiel próféta könyve 47. rész

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet;
Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel!
Ha azt mondom: Ilyen módon szólok: Ímé, a te fiaid nemzedékét árulom el.
Gondolkodom, hogy ezt megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben.
Mígnem bemenék az Isten szent helyébe: megértém azoknak sorsát.
Bizony síkos földön helyezted el őket; pusztaságokra vetetted ki őket.
Mind elpusztulnak egy szempillantásban! Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől.
Mint álmot, ha felserkenünk: te Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képöket.
Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim:
Akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad.
De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.
Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem.
Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!
Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!
Mert ímé, a kik eltávoznak tőled, elvesznek; mind kiirtod azokat, a kik elhajolnak tőled.
De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
Zsolt. 73

-----------------------------------------------------------------------------------------------

És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek. És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, és előhívom a gabonát és megsokasítom azt, és nem adok reátok éhséget. És megsokasítom a fa gyümölcsét és a mező termését, hogy többé ne viseljétek az éhségnek gyalázatját a pogányok között.   Ezékiel próféta könyve 36:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt.  Ézs. 61:11

 

 


A kereszténység legnagyobb tévedése

A kereszténység [ ... ]

Tovább...
Jézus angyalai  (Olyanok lesztek, mint az angyalok, Márk 12:25)


Jézus Angyalai (Olyanok lesztek, mint az [ ... ]

Tovább...
Isten személyes üzenete

 

 

Isten személyes üzenete: Szeretlek!

Tovább...