Mindenkinek a maga nyelvezetén

Ezen az oldalon olyan jeleneteket fogunk bemutatni, amikor az evangéliumot az emberek saját nyelvezetén, saját környezetüket, felfogásukat és kultúrájukat figyelembe véve hirdették.
Mert: ...a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.  1Kor 9,20-22


Ebben a jelenetben a főszereplő az üzletembert (szőlősgazda) kirajzoló példát hozta elő, megemlítvén, hogy egykoron ő is egy gazdag ember volt. Az azonosulási pontok túl erősek voltak ahhoz, hogy a megcélzott egyén figyelme másfelé tudjon irányulni. Isten kegyelme itt abban nyilvánult meg, hogy a gazdag ember, aki magatehetetlenül, szinte roncsként feküdt a halálos ágyán, még befogadhadta az örök életet. 
Teljes film ittEbben a jelenetben a fadarázs (kisrepülő) megölt embereinek feleségei mennek el a gyilkosokhoz, hogy hirdessék Isten szeretetét.
Az evangéliumot olyan formába öntik, amit még egy őserdei indián is meg tud érteni. A keresztény filmcsinálás egyik legszebb pillanata. Megtörtént esemény. 
Teljes film itt


Ebben a jelenetben (megtörtént esemény) Jézust mint bandavezért ábrázolják.
A főszereplő (Nicky Cruz) nem érti az evangélium hirdetést (de érzi Isten jelenlétét).
A mellette ülő másik bandavezér tolmácsolja neki az elhangzottakat, saját nyelvezetüket és képzeletvilágukat használva. 
Teljes film ittTeljesen mindegy, hogy kinek a kezében van a fegyver.
Egy volt katonatiszt olyan szavakat mond a fegyveres rablónak, hogy annak megváltozik az Istenről alkotott képe, örökre.

A téma folytatódni fog
Keresztény filmstúdio

 

Keresztény Filmstúdió?

A fenti fotó [ ... ]

Tovább...
Reakciók: Szeretetéhség

Jókivánságok a videó főszereplőjének (köszönet [ ... ]

Tovább...
Emberek írják át a hitedet?
Emberek írják át a hitedet?
Ha igazából meg [ ... ]

Tovább...