Az evangelizálás titkai: a kezdeményezés művészete


Minden tizenéves konfrontálódik az ismerkedés jól ismert nehézségeivel, főleg ha a másik nem felé való közeledésről van szó.Vannak olyan fiatalok, akiknek ez könnyen megy, mert közvetlenségükkel szinte bármikor, bárhol és bármelyik pillanatban megszólíthatnak bárkit.
Viszont vannak olyanok, akiknek ez hatalmas nehézségeket okoz, és szinte traumaszerű állapotba esnek, ha a másik nem közelébe kerülnek.

Egy világi ember főleg testi életet él.
Ebben látja az élet értelmét, és nem lehet meggyőzni őt semmi más esetleges életformáról.
Eszünk, iszunk, alszunk, szeretkezünk és meghalunk.
És mindenki megpróbálja kihozni a lehetőségek adta maximumot az életéből.Akinek csak a munka az élete, az valószínüleg munkamániás lesz, aki túlságosan szereti a kaját, az meghízhat, aki sokszor néz a pohár aljára, az iszákossá válhat, és aki  túlságosan szereti a szexet, nos.... abból kifejlődhet egy szexőrült vagy perverz ember.
Persze mivel az ember nemcsak testből áll, hanem lélekből és szellemből is, vannak az életnek magasabbrendű formái is, amit a testi ember sokszor csodálattal telve próbál megérteni.
A lelki életet is élő ember gazdagabb tapasztalatokkal rendelkezik a csak testi életre berendezkedett egyénnél.
A lelket tápláló dolgok az érzelmeinken keresztül jutnak el hozzánk.
Irodalmi alkotások, filmek, zenék és művészetek tudják igazán táplálni a lelkünket, mert teli vannak olyan érzelmekkel, amire a mi lelkünk is ki van éhezve (pl. szerelem, szeretet, elfogadás, öröm, megelégedés stb...).
A szellemünk viszont halott a Biblia szerint (amíg meg nem térünk, és ezt a döntést a megtérésre a lelkünkben hozzuk meg).
Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint... (efez. 2)Tehát szellemünkben halottak voltunk (a megtérésünk előtt).
Ennek ellenére vannak olyan megtéretlen egyének, akik be tudnak lépni a szellemi világba is (jógik, fakírok stb...), mert megöldökölték a testüket a lelkükkel egyetemben, igaz, Istenhez nem jutottak el, mert erőfeszítések  által  oda nem lehet eljutni, csak a bárány (Jézus) vérén keresztül.

És most jön a lényeg:
az evangéliumhirdetés sem más, mint egyfajta ismerkedés a másik nemmel.
Hiszen az egyházat Jézus menyasszonyának hívják.Aki megtér, lényegében Jézus menyasszonyává válik.
Tehát az evangéliumhirdetés nem más, mint Isten szerelmét hirdetni azok felé, akikbe Isten szerelmes (a bűnbe esett világ).
Lényegében ez nem jelent mást, mint átadni a mennyegzőre szóló meghívót.

Tehát nagyon fontos, hogyan közeledsz azokhoz, akiknek át szeretnéd adni a meghívót.
Mert a meghívót úgy kell átadnod, hogy azt komolyan vegyék, és el is jöjjenek az ünnepségre.
Nagyon fontos hogy téged is komolyan vegyenek, mint Jézus nagykövetét.
Akiben nincs előítélet, nem elfogult semmi iránt, nincsenek fenntartásai és mindenkit elfogad, úgy, ahogy van, bárki is álljon előtted.
Mert Isten sem tett senkivel kivételt, amikor feláldozta elsőszülött fiát a kereszten, hogy mindenkinek örök élete lehessen.

Mint ahogy egy világi tizenéves fiú közeledik a másik nem felé, a te helyzeted sem más.
Ismerkedést kell kezdeményezned.
Nem rikoltozhatsz messziről, hogy Isten szeret, térj meg, hanem oda kell menned (küldetésed van) és beszélgetést kell kezdeményezned.Meg kell ismerned a kiszemelt személy legfőbb érdeklődési területeit, hogy kialakulhasson köztetek egy egészséges párbeszéd.
A párbeszéd alatt fel kell ismerned azokat a magaslatokat, amik Isten ismerete ellen emeltettek a szóban forgó személy életében, és le kell tudnod rombolni azokat (az igével).
Be kell tudnod mutatni az Isten Királyságát is, hiszen Isten Királysága nem szavakból áll, hanem erő és hatalom.
Be kell tudnod mutatni azt, hogy aki téged küldött, az a mindenség Ura.

Nézzünk egy példát az Igéből:
A leányzó pedig felette szép ábrázatú vala; szűz, és férfi még nem ismeré őt, és aláméne a forrásra, és megtölté vedrét, és feljöve. Akkor a szolga eleibe futamodék és monda: Kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből. Az pedig monda: Igyál uram! és sietve leereszté a vedret az ő kezére, és inni ada néki.És minekutána eleget adott néki innia, monda: A te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. És sietett és kiüríté vedrét a vályúba és ismét elfuta a forrásra meríteni, és meríte mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmélkodva néz vala reá, és veszteg hallgat vala, tudni akarván: vajjon szerencséssé teszi-é az Úr az ő útját, vagy nem. És lőn, mikor a tevék már eleget ittak, elővett az ember egy aranyfüggőt, a melynek súlya fél siklus, és két karperecet, a melynek súlya tíz arany.És monda: Kinek a leánya vagy te? kérlek mondd meg nékem: van-é a te atyádnak házában hálásra való helyünk? Az pedig felele néki: Bethuél leánya vagyok a Milkha fiáé, a kit ő Nákhornak szűlt. Azt is mondá: Szalma is, abrak is bőven van minálunk, és hálásra való hely is van. Meghajtá azért magát az ember, és imádá az Urat. (Mózes I. könyve 24. rész)


Ha be tudod mutatni Jézus szeretetét és dicsőségét, ha el tudod mondani Jézus csodálatos tetteit, hogy nemcsak meghalt értünk, hanem fel is támadt, és ennek a halálnak/feltámadásnak mi is részesei lettünk, hogy lényegében ugyanaz az örökségünk van, mint Jézusnak (Isten fiai vagyunk és örök életünk van), szinte nincs olyan "leányzó", aki nem hajtaná meg a fejét az előtt, aki küldött téged.

A probléma viszont általában az, hogy már az első lépésben elszúrunk mindent.
A tizenéves már az első mondatával el tudja szúrni a helyzetet, amint egy leányzó felé közeledik, barátkozási vagy ismerkedési szándékból.
Ha ez több alkalommal ismétlődik meg, gátlások és szorongások léphetnek az előtérbe.
Pontosan az ellenkezője a közvetlenségnek, amire oly nagy szükség lenne!Mi a megoldás?
Minden esetben a bibliai példák követése.
Jelen esetben a szolga, aki Rebeka felé közeledett (sok más is van).
A legjobb közeledési módszer megnyitni a másikat.Ez általában egy mondat: valamit mondasz neki, mutatsz neki vagy kérdezel tőle.
Adsz neki egy jól sikerült szórólapot, és felteszel egy kérdést a témával kapcsolatban.
Vagy rátérsz akár a lényegre: beszélhetnék veled a hitről? Az örök életről? Jézusról, aki bennem él és téged is határtalanul szeret?

Ilyen egyszerű lenne? -kérdezed most.
Igen, ilyen egyszerű.
Lényegében akkor működik igazán, ha ilyen gyermekien egyszerű tudsz maradni.
Gyermekinek lenni a szívünkben az igaz áldás.
Mert ilyeneké az Isten országa (Luk. 18:16).

Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)  És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. (Efez. 2)


Írta: KMA, 2011, Július 17.

 

Nem adatott nekünk más név...

 

Nem adatott nekünk más név, sem égen, sem földön... [ ... ]

Tovább...
He? Mit pofáztok ti itt nekem?

 

He? Mit pofáztok ti itt nekem?
Bocs, semmit, csak az örök életet hirdetjük, hogy [ ... ]

Tovább...
Isten biztonsági szolgálata

Isten biztonsági szolgálata

A világ egy rendőrállam felé [ ... ]

Tovább...