A TE LELKEDÉRT KI FOG ELJÖNNI?

Olyan világban élünk, hogy egyik pillanatról a másikra elhalálozhatunk. Elmegyünk egy koncertre, minden okénak látszik, de akkor kettészakad előttünk a tér, megnyílnak a pokol kapui alattunk és démoni kezek nyúlkálnak a lelkek felé, hogy a kárhozat helyére cipeljék őket. Így volt ez Mózesnél is, akinél a fény és a sötétség angyalai egyszerre jelentek meg, hogy magukkal vigyék (Júd 1:9 ). Persze ha Isten angyala megjelenik valahol, akkor ott mindenképpen Isten akarata fog érvényesülni. Persze a kereszthalál óta már leegyszerűsödtek a dolgok, mert ha Krisztusban éltél, akkor Krisztusban is fogsz meghalni (Rm 14:8). De mi van azokkal, akik nem Krisztusban halnak meg? Mert Jézus fekete-fehéren kijelenti, hogy SENKI NEM MEHET AZ ATYÁHOZ, CSAK ÉNÁLTALAM. Jn 14:6
És aki nem az ajtón jön be (Jézus az ajtó, Jn 10:9), az tolvaj, és a tolvaj nem láthatja meg Isten Országát (Jel. 22:15), mert a sátán maga neveztetik a főtolvajnak a bibliában.
Tehát nézed kedvenc együttesedet a koncerten, ahova azért mentél talán, hogy elfeledd azt a sok igazságtalanságot, ami az eddigi életedben történt veled gyerekkorod óta. Lehetett az erőszak, meggyalázás, elnyomás, sikertelenség és társai... de ezek nem számítanak Isten ítélőszéke előtt. Mert a kegyelmet (örök élet) nem az elszenvedett igazságtalanságok után kapod, se nem cselekedetek után (hogy senki ne kérkedjék) Mert az, aki kiváltott téged a börtönből (Jézus, a kereszthalál által), nem a bűneid és a sérelmeid nagysága miatt adta a kegyelmet, hanem megfizetett mindenkiért, minden bűnért, minden betegségért, minden átokért, ami jelenleg is hatalmas viharfelhőként lebeg az emberiség feje felett. Egy perc múlva fel fogják robbantani az egész koncert épületet (ez részben most történt meg, tegnap, Nov. 13-án, Párizsban), mert az átok felhője most villámokat szór, és be fog csapódni több helyen. Már csak harminc másodperced van, ami rövidnek tűnik, de elég ahhoz, hogy meghozd azt a döntést, ami téged a mennyországba tud vinni. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik (Rm 10:13).  Már csak húsz másodperced van, kedvenc énekesed éppen elkezdett sikoltozva énekelni, a lányok fetrengenek a gyönyörűségtől. Tizenöt másodperc választ el sokakat a pokoltól, mit fogsz tenni? Mert halálunk után Isten már csak egy dolgot fog nézni rajtad: meg vagy váltva a Bárány Vére által vagy sem? Mózes idejében a zsidók bekenték az ajtófélfájukat bárányvérrel (Egyiptomban, a csapások idején), és a pusztítás angyal kikerülte őket. Így van az most is (Jn 14:30), mert pár másodperc múlva elkerülhetetlenűl robbanni fog az ördög jól elhelyezett pokolgépezete. De a fő kérdés még mindig nincsen megválaszolva: A TE LELKEDÉRT KI FOG ELJÖNNI? 
Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.  Rm 10:13
Videó a "GHOST" című filmből (Patrick Swayze, Demi Moore). Bemutatja, hogyan visznek a démonok valakit magukkal a halál beállta után.
25 éves film, kezdetleges technikával és semmiképpen nem keresztény szemszögből nézve, de illusztrációnak megfelel.
Csak az 1:30-tól nézzétek, mert az a lényeg a cikkünkkel kapcsolatban.


A cikkhez kapcsolódó igerészek:
Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett...  Júd 1:9
Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.  Rm 14:8    
És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet.  Zsid 9:27
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.  Jn 14:6 
Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló.  Jn 10:1      
Én (Jézus) vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik... Jn 10:9    
Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.  Rm 10:13
Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és nincsen bennem semmije;  Jn 14:30


Jézus maga hatalmazta fel a keresztényeket, hogy az evangéliumot hírdessék.
Amikor az apostolokat a hatóságok elé cipelték, meg akarták tiltani nekik ezt, de nem sikerült.

Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Amazok pedig nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket, még megfenyegetvén, elbocsáták őket a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítik vala az Istent azért, a mi történt.  Apcsel 4:18-21
A fenti üzenettel nem akarunk megsérteni senkit, főleg nem azok emlékét, akik ilyen szerencsétlenségekben veszítették el az életüket. Mi az élőkhöz szólunk, az üzenetünk kizárólag nekik szól.

Az egyik KMA rövidfilm (2011) is evvel a témával foglalkozik, érdemes megnézni:
Vesszőfutás a mennyországért

http://kma-hu.com/kma-produkciok/441-vesszofutas-a-mennyorszagert

 

Háromféle keresztény létezik, a Máté 14-ben leírtak szerint

Háromféle keresztény létezik, a Máté 14-ben*** [ ... ]

Tovább...
Megújult a Kma Filmstúdió

Megújult a Kma Filmstúdió


Stúdiófelvételek [ ... ]

Tovább...
Újjászületett keresztény vagy?


Újjászületett keresztény vagy?
Néha [ ... ]

Tovább...