A Háromszáz
300 keresztény felveszi a harcot a pokol minden seregével és majdnem győzedelmeskednek.
A Háromszáz végül is elveszti a csatát, mert nem jött utánpótlás.
De a végkifejletben egy hatalmas keresztény sereg áll össze, hogy befejezze azt, amiért a Háromszáz életét adta.FIGYELEM!
A felirat tartalma nem teljesen egyezik az eredet szöveggel.
Az ötlet egy video-workshop alkalmából vetődött fel, hogy hogyan lehetne egy film teljes mondanivalóját megváltoztatni, pár tollvonással. Nos, ez itt most remekül sikerült.

A biblia is beszél egy kissebb csapatról (Gedeon - Bírák 7:7), akik háromszázan győzedelmeskedtek egy hatalmas sereg felett. Ott persze teljes volt a győzelem, nem részleges, mert az Úr akár egy ember által is győzelmet hozhat.

Természetesen az igazi kardok a filmben csak szimbólumai Isten igéjének:
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és az Istennek kardját, a mely az Isten Igéje.  Efezusi levél 6:12-17
 

Egy szolgálat jelei


Egy szolgálat jelei

Egy szolgálatnak kell hordozni bizonyos jeleket, [ ... ]

Tovább...
A pásztorok hallgatnak


A PÁSZTOROK HALLGATNAK

Olyan időket élünk, ami teli van rémisztő [ ... ]

Tovább...
Mi lenne a pártok feladata

Mi lenne a pártok feladata
  A különböző pártok [ ... ]

Tovább...