Az önpusztítás gépezete

Az önpusztítás gépezete Európában az ötvenes években indult be, legalábbis az a része, ami láthatóan és kimutathatóan jelen van a mai napig a társadalom minden rétegében. A szexuális forradalomról van szó, amikor lehullottak a morális gátak főleg a fiatalabb generációk körében.
A "KIÚT A SÖTÉTSÉGBŐL" című film ezt jól bemutatja.
Ez hozta aztán a kábítószereket, a lázadásokat a rockzene által (nem a zene a rossz, hanem az, amire használták).
Az abortusz is egy jelenséggé vált, hiszen a szabad szexet nem lehet úgy gyakorolni, hogy ne legyen semmi következménye.
Persze erre is egyből megszületett az "orvosság" az antibébi tabletta formájában, ami tovább növelte a társadalom önpusztító hatásfokát, eljutván Európa elnéptelenésédéhez, nem beszélve a veszélyességére, mert sok betegség könnyebben alakulhatott ki azoknál, akik ezt szedik. Amikor persze a szabad szex elfogadottá vált, jött a pornográfia, utána a pornó filmek, utána a csoportos szex, majd gyerekekkel való szex,. Ma már sok hírt hallani apróságokkal és kisbabákkal való közösülésről, amit még Jézus (és Pál is) is súlyosan elítélt, sőt magára az elkövetőre is azonnali ítéletet mondott ki (2* + 3* nézd lent).
Aztán persze jött a feminizmus, ami lényegében nem lenne rossz, hogy a nők egyesülnek a jogaik tiszteletben tartása végett (mert sok téren sajnos hátrányban vannak), de az egyik fő céljuk az abortuszhoz való jog lett, ez lett az egyik elsődleges témájuk, evvel sok tízmillió magzat halálát helyeselve.
Az önpusztítás persze a társadalom minden szintjén működik: az étkezésben, állattartásban ( nézz bele ebbe a filmbe ), mezőgazdaságban, politikában (Európa egy vezető nagyhatalom volt még 50 évvel ezelőtt, mára csak egy legyengült, katonaságnélküli, megosztott, veszekedő, Isten törvényeit elvető, elhízott, legyengültségében dekadens fogyasztói társadalommá vált, amit akár párszáz kődobáló és garázdálkodó ember befolyásolhat) és mindenütt. Csak a megtérés segíthet rajtunk (1* nézd lent), és a visszatérés Isten Igéjéhez, amit az életünkhöz igazítunk, persze. Mert a hóhérok, akik ezt az (ön)elpusztított társadalmat hívatottak kivégezni, már szinte a küszöbön vannak, sőt... sokak szerint már Európában vetették meg az egyik lábukat. Itt már csak az Úr segíthet, ha nem hiszel nekünk, menj csendben tovább, nem szeretnénk veled vitatkozni.

Ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek:  Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.  János 10:27-291* Ebbe a templomba, Jeruzsálembe (ez nekünk újjászületett keresztényeknek a saját testünket jelenti) helyezem nevemet örökre, mert ezt választottam ki Izráel valamennyi törzse közül. És nem kell többé kivándorolnia Izráelnek arról a földről, amelyet őseiteknek rendeltem, de csak akkor, ha megtartják és megteszik mindazt, amit Mózes által parancsoltam nekik az egész törvényben, a rendelkezésekben és végzésekben. De Manassé tévelygésbe vitte Júdát és Jeruzsálem lakóit, és még gonoszabb dolgokat követtek el, mint azok a népek, amelyeket kipusztított az ÚR Izráel fiai elől. Szólt ugyan az ÚR Manasséhoz és népéhez, de nem figyeltek rá. Ezért az ÚR ellenük hozta az asszír király seregének a vezéreit, akik horgot akasztottak Manasséba, bilincsbe verték, és elvitték Babilonba. Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az URat, és igen megalázta magát ősei Istene előtt. És miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és visszavitte országába, Jeruzsálembe. Így tudta meg Manassé, hogy az ÚR az Isten.  2Krón 33:7-13
Az Ige szerint igaz megbánás kell ahhoz, hogy az Úr bocsánatát nyerjük el, akár európai szinte. Emberi intézkedések lehetnek hatékonyak, de a végső célt (hogy békességben élhessünk mindenkivel), csak az Úr tudja megadni.

2* A ki pedig megbotránkoztat egyet ama kicsinyek közül, a kik én bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik.  Mk 9:42
... mert ilyeneké a mennyeknek országa (a gyermekekről beszél itt Jézus).  Mt 19:14

3* Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Róm. 1:32

 

 

Ne féljetek tőlünk!  Keresztények vagyunk.Ne féljetek tőlünk! [ ... ]

Tovább...
Ha valaki azt mondja...
Ha valaki azt mondja valakinek (miután valami csodát látott, [ ... ]

Tovább...
Jézus angyalai  (Olyanok lesztek, mint az angyalok, Márk 12:25)


Jézus Angyalai (Olyanok lesztek, mint az [ ... ]

Tovább...