Minden dicsőség az Övé! Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy megnyitotta ezt az ajtót. Minden áldás rajtatok és a szolgálatotokon, a Jézus nevében! Máté 19,27-29: Akkor felelvén Péter, monda néki: Ímé, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk?
Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyiszékébe, ti is beültök majd tizenkét királyiszékbe, és ítélitek az Izrael tizenkét nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz százannyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet.

Hát igen, neked is szól Isten Igéje!


Hát igen, neked is szól Isten Igéje!   

Tovább...
Magassarkú cipő


Magassarkú cipő
Ahh... milyen magasított [ ... ]

Tovább...
A rabszolgaság láncai

A rabszolgaság láncai

Az evangélium lényege: leszakadtak [ ... ]

Tovább...