A sáskák támadása - Hanganyag a Jelenések könyve 9.ik részéhez.


A hanganyagot készítette: Kma 2015

A BÁRÁNYVÉR ZENEKIADÓ hamarosan egy külön honlappal fog megjelenni, és a keresztény zenei termékekkel és keresztény zenészekkel fog foglalkozni. Mivelhogy időközben összejött alapfokon egy kissebb hangstúdió is, a KMA saját felvételeket is ki fog adni, főleg a szubkultúrák felé. Általában akkor haldoklik egy művészeti ág, ha a független művészek munkája nem tud valami ok folytán kifejlődni.
Példa erre a komunista korszak, amikor az egész világ szinte tobzódott a jó zenékben, de a kommunista országokban csak mesterségesen előállított művészeti ágazatok vihették a felhangot (Magyarország és Lengyelország kicsit kivételezett helyzetben volt, szerencsére). Ugyanaz a helyzet keresztény vonalon is, ha a gyülekezetek nem támogatják, esetleg elfojtják az underground típusú zenéket, akkor kikötünk ide, ahol most vagyunk.
Persze van kivétel, de az maroknyi. Olyan zenékre van tehát szükség, amit egy metálkoncerten vagy bármilyen fesztiválon be tudnak fogadni a fiatalok. A Hip-Hop és a punk típusú zenék szinte arra születtek, hogy üzeneteket adjanak át vele, és külföldön rengetek ilyen keresztény zenekar van, akik sikeresen végzik munkájukat. Szóval itt az idő, vedd csak elő a szekrényedből a tálentumjaidat, és használd fel őket az Úr dicsőségére. Mert ez egy belépőjegy abba a világba, ahova különben nemigen jutnál be.

-------------------------------------------------------------------

Zene: Kma 2015
Szoftverek: Reason7, Cubase
Hangszerek: Thor szintetizátor, NN-XT sampler
Hang: Aradi Zsuzsa

-----------------------------------------------------------------------------------------

Utólagos bejegyzés:
a mainstream (fővonalas, fizett) művészetek mindig az "underground" típusú művészetek megnyilvánulásaiból táplálkoztak. A hippi, rock és punk korszak teljesen átváltoztatta a világot, a zenétől a divatig, sőt az emberek életstílusát is. Mert a független művészeteknek hatalmas megújító erejük van (jó is és rossz is).
Ha a kereszténység elveszíti ezt a megújulást nyújtó lehetőséget, akkor jutunk el oda, ahol ma is vagyunk: nincsen semmi olyan fegyver a kezünkben, amivel harcba szállhatnánk mondjuk egy zenei fesztiválon. Pedig a magyar kereszténység teli van (volt) megtért underground zenészekkel, akik a 20 évvel ezelőtt még teljesen függetlenül zenéltek a gyülekezeti látástól, de ez mára elveszett, mert "komoly emberekké" váltak, akik nem engedhetik meg maguknak már a szabad viselkedést. Tehát felvették a gyülekezeti látást, mindeki ugyanúgy zenél, ugyanúgy viselkedik, ugyanúgy öltözködik.
A kenet lett a fontos, a kenetben való jelenlét, ami lényegében csodálatos, de ha nem követi valami rendkívüli cselekedet, csak öncélúan lett felhasználva (és ezt is megengedi az Úr, nem kötelező semmi).
Az új emberek pedig felveszik ezeket a viselkedési formákat, és abban a hiszemben nőnek fel, hogy így van rendjén. Ez a megtérés, hogy elvagyunk a gyülekezetben, mint egy vödör víz. Emberek százai gyógyulnak meg óramű pontossággal minden héten ugyanabból a betegségből, sőt... ugyanazokat, vagy hasonló démonokat űznek ki valakiből már vagy 20 éve. De ha követnénk Jézus szavait, mindez megszünne az életünkben. Maradna a kenet, a szabadság Krisztusban, és az Isten akaratába való beállás, ami nem jelent mást, mint megerősödve kirajzunk, és hírdetjük Isten hatalmas cselekedeteit.
Ja... nem vagy még elég erős? Vagy te már túljutottál ezen a korszakon, és komoly személyiséggé váltál a gyülekezetedben? Gondolj Gideonra, akihez az angyal úgy ment oda: erős harcos (némelyik fordításban "hős)"! Gideon nagyon meg volt lepve, hogy Isten így látja őt, pedig egy rettegő ember volt. A másik meg Dávid, aki állandóan táncolt az Úr előtt, pedig volt nagy gyülekezete, palotája, gazdagsága, és ő volt a király. Olyan őrülten táncolt az Úrnak, hogy leszakadt róla a ruha, de ő meztelenül folytata tovább. Megmerné ezt tenni a pásztorod a gyüliben? Vagy te? Persze hogy nem, a gyülekezeti látás nem engedi, és valójában nincs is rá szükség. Arra viszont van, hogy ne a tudós urat játszad a gyülekezetedben, hanem a világ szemete legyél, mint Pál apostol is hívta magát. Mert nem vagyunk nagyobbak, sem fontosabbak nála, az egyszer biztos.
Tehát: irány a KMA hangstúdió, és zengesd meg a húrokat. Ne tartson vissza semmi.-----------------------------------------------------------------------------------------


Jelenések könyve 9. rész
Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák öt hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló: fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél; szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Farkuk is volt, a skorpiókéhoz hasonló, volt fullánkjuk is, és a farkukban volt az erejük ahhoz, hogy az embereket öt hónapon át gyötörjék. Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddón, a görögben pedig az Apollión, vagyis a Pusztító nevet viseli. Az első jaj elmúlt, s íme: még két jaj következik ezek után. A hatodik angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló arany oltár négy szarva közül, amely ezt mondta a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: "Oldd el a négy angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél". És eloldatott a négy angyal, akik készenlétben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. A lovasseregek száma húszezerszer tízezer volt: hallottam a számukat. A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a rajtuk ülőket: tűzvörös, jácintkék és kénsárga páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz, füst meg kén ömlött. Ez a három csapás ölte meg az emberek egyharmadát: a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak; és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem.
Forrás az igerészhez:  http://biblia.jezusert.com/index.php?valasztas=ujforditas&konyv=66&resz=9Kma 2015


 

Isten biztonsági szolgálata

Isten biztonsági szolgálata

A világ egy rendőrállam felé [ ... ]

Tovább...
Nincsen kárhoztatásod...

Nincsen kárhoztatásod...

Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk [ ... ]

Tovább...
A kenetben való állás nem elég?

A kenetben való állás nem elég?Nem a kenetben való [ ... ]

Tovább...