Az igazi menyasszonySok ember hivatkozik arra, hogy újjá van születve és hogy szoros kapcsolata van Istennel. Nos, nézzük csak. Ha valakinek kapcsolata van Istennel, akkor beszélget Istennel, és megcselekszi azokat, amiket az Úr kér tőle. Isten SOHA nem fog olyan dolgot kérni tőled, ami nem vezethető vissza az Igére. Olyan cselekedeteket kér tőlünk is, ami Jézust jellemezte. Jézust főleg a gyógyítások és a szabadítások jellemezték, a mindennapi cselekedeteiben (Jézus Krisztus jelentése: Felkent Szabadító). Ezért mondta: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál... Ján.14:12
Jézus fekete-fehéren leírta azt is, hogyan ismerheted fel az igaz hívőket: Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Márk16.
Tehát az az ember, aki nem tudja, vagy nem is akarja meggyógyítani az embereket (ez Isten ereje által történik, de rajtunk keresztül), ha nem esik bele abba a leírásba, amit Jézus adott nekünk, akkor jogos az, ha fenntartással kezeljük az illetők kijelentéseit.
Mindent megpróbáljatok, a mi jó, azt megtartsátok! 1Thess 5:21
Mert sok a félrevezető szellem, amik utánozni tudják Isten jelenlétét, de az igétől eltérő dolgokat kérnek tőlünk, vagyis megakadályozzák azt, hogy gyógyítani vagy szabadítani akarjad az embereket (az Igében és Isten jelenlétében állva).Az igaz menyasszony az az újjászületett  egyház, amit a Szent Szellem felkészít és megtisztít.
A jelenlegi menyasszonyon még látszanak a világ nyomai. A mennyegzőre viszont makulátlanná változik és a menyasszonyi ruhája is egy emberek által elképzelhetetlen gyönyörűség lesz.
Tehát nem emberek által eszkábált struktúrák, hanem azon keresztények összessége, akik újjászülettek és megtartották Jézus parancsolatait. Keresztre feszítették az óembert és feltámadt bennük az új ember (Krisztus maga).
Azon egyházi tagok, akik eljárnak ugyan istentiszteletekre, de az ige csak a gondolkodási vagy érzelmi szintjüket érinti csak, hasonlatosak a bolond szűzekhez. Mert Jézus nem a gondolkodásunkat és az érzelmi világunkat váltotta meg, hanem a szellemünket (ami halott volt). Az élővé tett szellem persze meg fogja változtatni a gondolkodásunkat és az egész lényünket is az ige által.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utólagos bejegyzések:

A VŐLEGÉNY ÉS A CSÚNYA LÁNYKépzelj el egy vőlegényt, aki kiválaszt egy csúnya lányt, és feleségül veszi!
Nos... te vagy ez a csúnya lány (és mi). A meglepetés csak most jön: a vőlegény a világ legszebb menyasszonyává változtatja a mátkáját, szépsége és tisztasága mindent felülmúl. Szóval... gyere te is (ki halott vagy a bűneid által... Efez.2:1)Jézus menyasszonya lehetsz, ha meghallod a hívó hangot, és befogadod a szívedbe azt, aki teremtett téged.
 

TE OTT! NE BÚJKÁLJ AZ ÚR ELŐL!

TE OTT! NE BÚJKÁLJ AZ ÚR ELŐL!  

Tovább...
Jaj, testvér, engem nem szeret senki

JAJ, TESTVÉR!-Jaj, testvér, engem nem szeret senki!
-Persze, [ ... ]

Tovább...
Ne féljetek tőlünk!  Keresztények vagyunk.Ne féljetek tőlünk! [ ... ]

Tovább...