Kicsoda Jézus?


Jézusban, Jézus által és Jézusért teremtetett minden.
A lábjegyzetben láthatóak a számokkal jelölt igerészek.

Előszőr is Jézus az Atya képe, aki Jézust látta, az Istent látta (1). Jézusban teremtetett minden (2), mert Ő előbb volt mindennél (a mennyország az angyalokkal is csak utána és általa lett terermtetve), és minden Őbenne áll fenn (5). Minden általa és reá nézve teremtetett (4). Tehát Isten Jézus által teremtett mindent, sőt Jézusért teremtett mindent és... Jézusban teremtett mindent. Mert az Atya a Fiában vett lakozást (9), benne gyönyörködik állandó jelleggel, az örökkévalóságban. Istennek nincs kedvesebb a fiánál.
És most kapaszkodj meg: ezt a fiút áldozta fel a kereszten érted és értem, hogy nekünk is életünk lehessen!
Mert Jézus (és Isten Szelleme) után mi jövünk a sorban, hiszen mindazt örököltük, ami Jézusé: a fiúságot.
Aki ezt felismeri, és befogadja Jézust (megtartván a hitet, és végigjárván a keskeny utat, ami a mennybe vezet), örök élete van. (6)  Jézus mátkája (az újjászületett egyház) Isten melletti trónon foglal helyet (8), mert a mi örökségünk Krisztusban van elrejtve (7).

Tehát, kedves barátom, ne keresd az örök életet (Istent) keleti vallásokban, sem okkult szertartásokban, sem pogány eredetű hagyományokban, mert az csak és kizárólag Krisztus által érhető el. Ha ez nem így lenne, akkor Jézusnak nem kellett volna meghalnia a kereszten.
Legyen áldás a döntéseden!

Kma 2015Ő a láthatatlan Isten képe (1), az elsőszülött minden teremtmény közül.  Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön (2), a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett (4). Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn (5).  Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék (9), és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.  

Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen  (6), el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt...  Kol 1:16-23Őbenne lettünk örököseivé is.... Ef 1,11 (7)

De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusban (8),  hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.  Ef 2:4-7

Hiába táncoltam egész életemen keresztül


Hiába táncoltam egész életemen keresztül.
Isten ezt [ ... ]

Tovább...
Reakciók: Szeretetéhség

Jókivánságok a videó főszereplőjének (köszönet [ ... ]

Tovább...
A megtérés (dezertálás sátán hadseregéből)

A megtérés (dezertálás sátán hadseregéből)

A megtérés az egy harc. A több ezeréves [ ... ]

Tovább...